S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Goed gezien! Wonen met zorg, 13 woningcorporaties over de praktijk

Mensen die zorg nodig hebben goed en comfortabel laten wonen; daar zorgen woningcorporaties samen met andere partijen voor. In de publicatie Goed gezien! van Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vertellen dertien woningcorporaties vanuit hun dagelijkse praktijk hoe zij dit doen.

Goed gezien!

Afgelopen jaren is veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg vaker los van elkaar regelen en zij wonen langer zelfstandig. Het aantal huurders met een zorgvraag groeit. De rol van woningcorporaties verandert daardoor. Wat dit in de praktijk betekent vertellen dertien woningcorporaties in de publicatie Goed gezien! Aedes en het Kenniscentrum willen hiermee anderen inspireren en goede voorbeelden delen.

Verbinder

Uit de verhalen blijkt dat corporaties in eerste plaats voor de ‘stenen’ zorgen: betaalbare huisvesting voor mensen die een laag inkomen hebben of om een andere reden aanspraak maken op een sociale huurwoning. Maar corporaties doen meer dan dat. Ze blijken een belangrijke verbinder tussen partners als de gemeente, huurdersverenigingen, zorgorganisaties. En steeds vaker: welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, werkbedrijven en sportverenigingen. Samen zorgen ze voor nieuwe woonvormen, nieuwe invullingen van een traditioneel verzorgingstehuis of voor de nodige aanpassingen of ontmoetingsruimten in woningen en wijken.

Aedes Netwerk Wonen met Zorg

De corporatiemedewerkers die aan het woord komen in de publicatie zijn allemaal lid van het Aedes-netwerk Wonen met zorg, voor iedereen die een functie heeft op het gebied van zorg bij een woningcorporatie. Doel van het netwerk is uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. Het netwerk komt drie keer per jaar bijeen om actuele thema’s op het gebied van wonen, ouderen en zorg te bespreken. Meedoen? Deelname is mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen. Meer informatie bij netwerkondersteuner Yvonne Witter via y.witter@aedes.nl.

07-03-2017 12:37
E F