S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg: blijf in verbinding!

Na 17 jaar is het nu toch zover: KCWZet er een punt achter…. In 2001 zijn we begonnen als driejarig project van Aedes en Arcares (de voorloper van ActiZ). Na de drie projectjaren werden we een vaste activiteit van de twee brancheorganisaties. Daar komt nu een einde aan. Zoals de meeste betrokkenen wel weten, is het niet onze keus. Maar soms moeten dingen toch veranderen, ook als het huidige nog helemaal ‘alive and kicking’ is.

KCWZet er een punt achter. En met gepaste trots zeggen we: We hebben ons punt gemaakt!

Met Expeditie Begonia hebben we de behoefte aan nieuwe woonvariaties op de kaart gezet. We hebben opkomende burgerinitiatieven in wonen, welzijn, zorg een podium gegeven en kijk hoe ze sinds 2005 gegroeid zijn! Toen het Kenniscentrum startte was kleinschalig groepswonen nieuw en in de loop van de jaren hebben we de veranderingen in het bouwen voor mensen met dementie inzichtelijk gemaakt. De hele ontwikkeling van woonzorgzones naar inclusieve steden en wijken hebben we gedeeld. En nog zoveel meer..

Langer thuis wonen en Weer thuis wonen krijgen nu volop aandacht. De ministeries van VWS en BZK zetten landelijke programma’s op en gemeenten zijn druk met de lokale uitvoering, samen met hun partners. We hebben de afgelopen 17 jaar veel gezaaid, veel gedeeld en veel geoogst. We hebben er alle vertrouwen in dat de beweging naar meer samenhang in wonen, welzijn en zorg doorgaat, ook als het Kenniscentrum stopt. En dat ouderen en anderen die die samenhang nodig hebben, beter bediend worden of er zélf beter voor kunnen zorgen dat hun wensen worden gerealiseerd.

KCWZet er een punt achter. En dat doet best een beetje pijn

Want wat was het fijn samenwerken met elkaar aan een onderwerp waar we allemaal warm voor lopen. De huidige collega’s én de oud-collega’s zullen dat beamen. We zijn een klein team, flexibel en klantgericht. We verkopen niet snel nee, kunnen snel beslissen en springen voor elkaar in. Zo krijgen we met weinig mensen een hoop voor elkaar.
De buitenwereld ziet ons soms als een kennisinstituut, als autoriteit zelfs. Op de vraag hoeveel mensen er bij het kenniscentrum werken, werden ons soms wel 40 collega’s toegedicht. Dat ons volledige team uit 6 mensen bestaat, ging er vaak maar moeilijk in. En eigenlijk had die buitenwereld wel gelijk. We zijn natuurlijk veel groter. Want we zijn met zoveel mensen en organisaties verbonden; met al die goede voorbeelden die we konden bezoeken, initiatiefnemers die we een stem konden geven, zoveel adviseurs die onderzoeken en projecten voor en met ons deden, bijeenkomsten die we met elkaar organiseerden, hoe we samenwerkten aan de website, op studiereis of excursie gingen. En met ons thuisfront dat onze leuke en minder leuke werkverhalen aanhoorde en soms ook ingeschakeld werd. Het Kenniscentrum zijn we samen. Zonder ons netwerk zouden we nooit zoveel resultaat kunnen halen. En juist het netwerk maakte ons werk zo leuk!

KCWZet er een punt achter. Maar dat is misschien geen punt

Een netwerk wordt niet gekenmerkt door een centraal punt maar door verbindingen. En die zijn er meer dan genoeg in de wereld van wonen en zorg. Ook als het Kenniscentrum stopt, maken we er weer nieuwe bij. Dus niet getreurd, koester de mooie momenten en blijf in verbinding! 

Bewerking van de afscheidsspeech, uitgesproken door Daniëlle Harkes bij de afscheidsborrel van het Kenniscentrum op 10-10-2018

20-12-2018 09:30

Meer informatie

Door Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg namens het hele KCWZ-team.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F