S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Regelgeving

introductie

Toelichting op beleid, wetten en regels voor corporaties en zorgaanbieders die werkzaam zijn op het snijvlak van wonen en zorg: Woningwet, Omgevingswet, Huisvestingswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Bouwbesluit.

regelgeving wonen

09-11-2015 13:26

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur KenniscentrumRogier Goes
Adviseur Kenniscentrum