S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Laatste jaarverslag Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: resultaten 2018

Het laatste jaar van het Kenniscentrum Wonen-Zorg was een productief jaar. Ondanks het vooruitzicht dat het Kenniscentrum zou stoppen aan het eind van het jaar heeft het team met veel enthousiasme en goede zin ook in 2018 een belangrijke rol kunnen spelen in wonen, zorg en welzijn. Voor al die mensen die in de praktijk bezig zijn om wonen en zorg vorm te geven.

Bouwstenen voor de toekomst

Het Kenniscentrum organiseerde wederom een succesvolle aflevering van het congres over woonvariaties Expeditie Begonia met bijna 700 deelnemers, beantwoordde vele ledenvragen en wisselde kennis uit tijdens thema- en netwerkbijeenkomsten. Danielle Harkes en Yvonne Witter schreven het boek Bouwstenen voor de toekomst waarin 15 jaar ontwikkelingen in wonen en zorg is vastgelegd en waarin hun toekomstvisie is geschetst. De website bood als altijd veel nieuws en achtergronden over wonen en zorg. Al met al een waardig afscheid van een Kenniscentrum dat vanaf 2001 dicht bij de praktijk van woningcorporaties en zorgorganisaties, door netwerkvorming, kennisverzameling en kennisverspreiding, innovaties heeft bevorderd.

Vier maatschappelijke opgaven

De maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg worden complexer en vragen samenwerking en kennisuitwisseling die branche overstijgend is. Daarom verkenden de brancheorganisaties GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang, Sociaal Werk Nederland, ActiZ en Aedes in 2018 op welke manier zij meer resultaat kunnen bereiken. Centraal staan hierbij de opgaven die deze partijen met elkaar delen: 'extramuralisering/huisvesting', 'scheiden van wonen zorg/vastgoedsturing', 'kwaliteit van de buurt' en 'nieuwe woonconcepten'. In het werkplan voor 2018 heeft het Kenniscentrum Wonen-Zorg, vooruitlopend op de nieuwe samenwerking van de branches, vanuit deze vier opgaven de werkzaamheden vormgegeven. In ons jaarverslag van 2018 (pdf) nemen we u mee in de resultaten.

Neem voor meer informatie over de nieuwe samenwerking van de branches contact op met uw brancheorganisatie.

20-12-2018 09:15

Stel een vraag


Danielle Harkes
Manager Kenniscentrum

Yvonne Witter
Yvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

Penny Senior
Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F