S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Nieuws

Woningcorporatie verbindt en signaleert in transformatie wonen met zorg

23 MEI 2017 - Het beleid om wonen en zorg te scheiden en mensen langer thuis te laten wonen, vraagt een actievere rol van woningcorporaties. In het tijdschrift Bouwen aan de Zorg vertelt...

Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

22 MEI 2017 - Lister ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoeningen of een verslaving. De woonlocaties staan midden in de wijk. Kwartiermaker Janine van der Duin ontwikkelt...

Op weg naar de inclusieve stad door combineren van functies

11 MEI 2017 - Het terugbrengen van arbeid in de stad draagt bij aan betere zorg voor ouderen. Dit zegt de Rotterdamse stedenbouwkundige Sven van Oosten op de vraag wat vergrijzing voor de...

Flatcoach: verbinder, aanjager en steuntje in de rug

10 APR 2017 - Corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, welzijnsorganisatie Welzijn Rijswijk en zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentraHaaglanden hebben samen met de gemeente Rijswijk...

Wegwijzer Prestatieafspraken wonen en zorg

06 APR 2017 - De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken...

21-12-2015 17:20

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum