S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Regelgeving

Tools

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

15 JAN 2018 - Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat aanslagen voor de lokale heffingen niet meer terecht komen bij de zorgorganisatie maar bij individuele bewoners. Dit...

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

08 JAN 2018 - Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om pas bij verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt...

Zakboekje Wonen voor mantelzorgers

18 SEP 2017 - Wat houdt het in om ouders in huis te nemen? Of om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen? In het Zakboekje Wonen geeft Mezzo mantelzorgers informatie, tips en suggesties over de mogelijkheden...

Handelingskader kwetsbare groepen op de woningmarkt

14 JUN 2017 - Corporaties zien de vraag naar (goedkope) woningen groeien. Statushouders, starters, mensen na een scheiding én mensen die een combinatie nodig hebben van wonen en zorg/begeleiding kloppen bij de...

Wegwijzer Prestatieafspraken wonen en zorg

06 APR 2017 - De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een...

10-12-2015 11:51

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F