S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Bouwstenen voor de toekomst

15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het aantal burgerinitiatieven is gegroeid en mensen blijven nog langer zelfstandig wonen. De variatie in het aanbod neemt toe: hofjes, mantelzorgwoningen, gemengd wonen, gemeenschappelijk wonen, levensloopgeschikte woningen. De buurt en het eigen netwerk vervullen een steeds belangrijkere rol. Daniëlle Harkes en Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blikken in hun boek 'Bouwstenen voor de toekomst' terug op de woonzorgconcepten van vijftien jaar geleden en bekijken de huidige woonvormen. En wat levert dit op voor de toekomst? Het boek beleeft zijn primeur tijdens het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Aanbieding Bouwstenen voor de toekomst
Overhandiging boek ‘Bouwstenen voor de toekomst’ aan Henk Reinen, vervanger van minister de Jonge, tijdens Expeditie Begonia. Foto: Claudia Kamergorodski

Voor professionals, vrijwilligers en bewoners

Met uitgebreide interviews met deskundigen en betrokkenen en aan de hand van prikkelende praktijkvoorbeelden is 'Bouwstenen voor de toekomst' een inspirerend boek voor professionals, vrijwilligers en bewoners dat vanzelf tot nadenken én actie aanzet. Op naar een inclusieve samenleving!

Inhoud en opzet van het boek

Het boek is opgebouwd uit drie delen: de vroege concepten, de huidige concepten en concepten van de toekomst. Daarnaast bevat het boek fraaie illustraties en foto's, praktijkvoorbeelden en interviews. Bekijk het inkijkexemplaar voor een indruk van het boek.

"De auteurs van deze publicatie Daniëlle Harkes en Yvonne Witter hebben afgelopen 15 jaar als medewerkers van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een markante rol gespeeld in het denken over en het stimuleren van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Het boek sluit af met hun aanbevelingen voor de toekomst. Een handboek dat ik graag aanbeveel voor woon-, zorg- en welzijnsprofessionals, ontwerpers en eveneens voor actieve burgers zelf." - Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Bestellen

U kunt het boek bestellen via de speciale website bouwstenenvoordetoekomst.nl. Hier vindt u ook informatie over de masterclass die de auteurs op 12 februari 2019 geven.

Bouwstenen voor de toekomst - 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg
Auteurs: Daniëlle Harkes en Yvonne Witter
1e druk: september 2018
Omvang: 76 pagina’s, full color
Prijs: €19,95 (excl. 6% BTW en verzendkosten)

10-10-2018 10:40

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F