Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Mensen die zorg nodig hebben goed en comfortabel laten wonen; daar zorgen woningcorporaties samen met andere partijen voor. Corporaties vertellen in Goed gezien! vanuit hun dagelijkse praktijk hoe zij dit doen.

Mantelzorgwoningen: steeds meer mogelijk maar niet eenvoudig

Wat zijn de ervaringen met mantelzorgwoningen, ook wel bekend als mantelzorgunits? Een inventarisatie van ervaringen van gebruikers en aanbieders.

Generaties huizen samen: veelbelovende woonprojecten voor jong en oud

De maatschappelijke belangstelling voor intergenerationeel wonen neemt toe. In de digitale publicatie ‘Generaties huizen samen’ worden inspirerende woonvariaties en hun intergenerationele bewoners belicht.

Artikelenreeks: Meer dan wonen en zorg alleen

Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, brengen hun dagen ook graag zinvol door. Ze willen zich zoveel mogelijk blijven ontwikkelen en ze willen erbij horen: bij de buurt, bij de maatschappij. Steeds meer woonzorgprojecten zoeken daarom de combinatie met werken en leren op. 

Gemeenschappelijk wonen over de grens

In het buitenland zijn volop voorbeelden te vinden van nieuwe woonvormen. In deze special worden gemeenschappelijke woonprojecten in Zweden, Duitsland en Amerika belicht. Ter inspiratie en aanvulling van de Nederlandse praktijk.

Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten, zorgorganisaties, corporaties en ondernemers kunnen langer thuis wonende ouderen ondersteunen met aanpassingen aan de woning, zonder dat dit kostbaar hoeft te zijn. In deze special de achtergrond, een toelichting en een actueel overzicht van de stand van zaken, zodat alle partijen aan de slag kunnen.