VEELGESTELDE VRAGEN SCHEIDEN WONEN ZORG

0

swz-3895552De meestvoorkomende vragen over scheiden van wonen en zorg zijn door ons gebundeld. Ze zijn gesteld door medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisaties, corporaties, zorgorganisaties en cliënten. Deze vragen zijn beantwoord op basis van overheidsuitingen en onze interpretaties hiervan.

Voor specifieke of urgente vragen over het scheiden van wonen en zorg kunt u contact opnemen met adviseur Penny Senior van het Kenniscentrum via 06 25 03 43 62 of.

Veelgestelde vragen over:

 • Wat en waarom van Scheiden Wonen en Zorg
 • College Sanering Zorginstellingen
 • Huurcontract
 • Huurprijs
 • Huurtoeslag
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Juridisch
 • Ruimtelijke ordening
 • Toewijzingsregels
 • Verhuurderheffing
 • Warmtewet
 • Zorginfrastructuur
 • Tools
 • Ervaringen met scheiden wonen zorg

Wat en waarom van Scheiden Wonen en Zorg

 • Scheiden wonen en zorg
 • Hervorming langdurige zorg
 • Naar boven

College Sanering Zorginstellingen

 • Moet ik het College Sanering Zorginstellingen melden dat ik start met scheiden wonen zorg?
 • Is voor iedere te verhuren ruimte een aparte melding nodig?
 • Stelt het College eisen aan de hoogte van de verhuurprijs?
 • Naar boven

Huurcontract

 • Ik wil mijn huurcontract met een woningcorporatie voortijdig opzeggen: mag dat?
 • Krijg ik van de overheid financiële compensatie als het niet lukt om mijn huurcontract met de corporatie voortijdig op te zeggen?
 • Ik werk samen met een woningcorporatie; moet mijn cliënt voortaan rechtstreeks bij de woningcorporatie huren?
 • Is er een voorbeeld van een huurovereenkomst voor zorgvastgoed?
 • Een koppelbeding voor wonen zorg; mag dat wel?
 • Moet er nu naast de cliëntenraad ook een bewonerscommissie worden ingesteld?
 • Mag ik (leegstaand) zorgvastgoed tijdelijk verhuren?
 • Naar boven

Huurprijs

 • Waar moet de cliënt / huurder allemaal voor betalen?
 • Hoe wordt de huurprijs van zorgvastgoed bepaald?
 • Is er een rekenmodel waarmee ik de huurprijs van een zorgappartement of -kamer kan bepalen?
 • Hoe hoog wordt de huur in verzorgings- en verpleeghuizen?
 • Kan ik investeringen in zorgvoorzieningen doorrekenen in de huurprijs?
 • Hoe werkt de 35%-toeslag op punten voor zorgwoningen?
 • Naar boven

Huurtoeslag

 • Ik ga zelfstandige eenheden verhuren. Kunnen mijn cliënten aanspraak maken op huurtoeslag?
 • Ik wil onzelfstandige woonruimtes aan mijn cliënten verhuren. Komen zij in aanmerking voor huurtoeslag?
 • Kunnen bewoners van intramurale huisvesting huurtoeslag ontvangen?
 • Is het voor het verkrijgen van huurtoeslag noodzakelijk dat ik mijn cliënten een apart huur- en zorgcontract aanbied?
 • Naar boven

Inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een zorgindicatie?
 • Naar boven

Juridisch

 • De juridische context van Scheiden Wonen Zorg
 • Naar boven

Ruimtelijke ordening

 • Appartementen in een verzorgingshuis verhuren, mag dat volgens het bestemmingsplan?
 • Naar boven

Toewijzingsregels

 • Wat bedoelen corporaties met toewijzingsregels?
 • Inkomenstoets: welke maximale huur- en inkomensgrenzen gelden voor toewijzing van een sociale huurwoning?
 • Is de inkomenstoets die corporaties hanteren ook van toepassing op huisvesting van ouderen en mensen met een beperking?
 • Mag dat wel: een zorgplan als bewijs overhandigen aan de corporatie?
 • Mag een zorgaanbieder weigeren om t.b.v. de corporatie een inkomenstoetsing bij de cliënt uit te voeren?
 • Wanneer vragen corporaties ten onrechte aan zorgorganisaties (V&V;, GGZ/ RIBW, VG, Maatschappelijke Opvang) om inkomensgegevens van cliënten?
 • Is het corporaties toegestaan om met staatssteun zorgwoningen in het hogere segment te bouwen?
 • Wat is ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen?
 • Betekent passend toewijzen dat mensen met een laag inkomen niet meer in aanmerking komen voor een zorgwoning?
 • Geldt de inkomenstoets en passend toewijzen ook voor een zorgorganisatie die huurt van de corporatie, en die deze woningen zelfstandig toewijst?
 • Is de norm voor ‘passend toewijzen’ die corporaties hanteren ook van toepassing op huisvesting van ouderen en mensen met een beperking?
 • In mijn huidige overeenkomst is niets opgenomen over inkomenstoetsing of over passend toewijzen. Ik hoef dus niks te doen?
 • Hoe leg ik de toewijzingseisen vast in mijn huurovereenkomst?
 • Hoe gaat dat in de praktijk: werken volgens de regels van intermediaire verhuur?
 • Naar boven

Verhuurderheffing

 • Wanneer is de verhuurderheffing van toepassing?
 • Hoe wordt de verhuurderheffing berekend?
 • Hoeveel bedraagt de verhuurdersheffing?
 • Wanneer moet ik de verhuurderheffing uiterlijk hebben betaald?
 • Als ik tijdelijk een woning in mijn zorgcomplex verhuur, moet ik dan toch verhuurderheffing betalen?
 • Wie betaalt de verhuurderheffing: de corporatie of de zorgaanbieder?
 • Naar boven

Warmtewet

 • Moet ik bij het scheiden van wonen en zorg ook rekening houden met de Warmtewet?
 • Hoe bereken ik de kosten van warmteverbruik?
 • Ik kan geen individuele berekening maken; wat nu?
 • Welke verdeelsystematiek kan ik toepassen?
 • Naar boven

Zorginfrastructuur

 • Kan ik gebruik maken van de beleidsregel Zorginfrastructuur?
 • Naar boven

Tools

 • Zijn er handige tools beschikbaar?
 • Naar boven

Ervaringen met scheiden wonen zorg

 • Wat zijn de praktijkvoorbeelden?
 • Naar boven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in