S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonomgeving

Onderzoek

Publieke ruimte belangrijk voor ouderen

16 MRT 2015 - Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen...

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

02 SEP 2014 - Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als...

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

19 FEB 2014 - De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers...

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk

15 JAN 2013 - De theorie over grenzenwerk verklaart hoe intersectorale samenwerking tot stand komt ondanks bestaande belemmeringen. Ook zonder eenduidig beleid, zonder één sterke...

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

27 SEP 2012 - Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in...

09-11-2015 13:29

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum