S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwe woonzorgarrangementen voor kwetsbare ouderen

Voor kwetsbare ouderen is het lastig een betaalbare combinatie te vinden van een geschikte woning, dienstverlening, (gezelschaps)activiteiten en 24/7 hulp in de nabijheid. Dit terwijl kwetsbare senioren juist vaker een lager inkomen hebben. Tegelijkertijd nemen steeds meer ouderen met een ruimere portemonnee het heft in eigen handen en organiseren zij zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg. Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten alternatieven voor het verzorgingshuis. In het tijdschrift Geron verscheen onlangs een artikel over het onderzoek.

Foto: Chris Pennarts

Kansen voor doorontwikkeling

De verkenning heeft een waaier van praktijkvoorbeelden opgeleverd (een aantal wordt uitgelicht in Geron). Dit geeft een inkijk in hoe nieuwe arrangementen worden opgezet en wat de huidige senior aanspreekt. De verschillende producten en diensten worden door het hele land aangeboden, maar lijken relatief beperkt in aantal te blijven, zeker in het goedkopere segment. In veel wijken – op een uitzondering na – ontbreekt de integraliteit in het aanbod: de combinatie van bijvoorbeeld domotica, dienstverlening en een goede verbinding tussen formele en informele hulp. Daardoor moeten senioren zelf een samenhangend pakket bij elkaar sprokkelen, een ingewikkelde opgave in het zorglandschap van vandaag de dag. Met name wanneer je al kwetsbaar bent en niet zomaar over de middelen beschikt om in te kopen wat je nodig hebt. Daar ligt de opgave voor toekomstbestendig langer thuis wonen: hoe zorgen we – met elkaar – dat wonen met zorg in de wijk ook mogelijk is voor de meest kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee?

Lees het volledige artikel in Geron 4/2018 (pdf)

19-12-2018 23:03
E F