S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Cijfers en trends

Kengetallen

Regionale factsheets wonen en zorg

Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF maakten veertig regionale factsheets die de woningvraag van 75plussers in 2025 tonen.

Extramuralisering in beeld

Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn

Cijfers Aedes en ActiZ

09-11-2015 13:24

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F