S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Cijfers en trends

Kengetallen

Regionale factsheets wonen en zorg

Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF maakten voor veertig regio’s factsheets die de woningvraag van 75plussers in 2025 tonen.

Extramuralisering in beeld

Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn.

Cijfers Aedes

Nieuws

Wonen en zorg: belangrijke trends en ontwikkelingen

29 JUN 2017 - Begin juni verscheen het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2017 met interessante trends en ontwikkelingen in de woningcorporatiesector. Daar aan gekoppeld is ook de...

Ouder worden in de stad, hoe doe je dat?

23 JUN 2017 - Nu wonen er 190.000 50-plussers in Amsterdam en in 2030 zijn dat er 250.000. Lang niet alle woningen zijn geschikt voor senioren. Steden bereiden zich daarom voor op de...

Woningbehoefte van senioren in beeld

19 APR 2017 - Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor...

Regionale factsheets wonen met zorg

19 APR 2017 - Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors: van 1,5 miljoen 75-plussers in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040. Als we nu op de kaart kijken is in de Randstad...

Dagelijks aanwezig in de wijk: PostNL onderzoekt nieuwe diensten

23 FEB 2017 - De medewerkers van PostNL komen elke dag in alle straten van Nederland. Het bedrijf onderzoekt hoe het door het inzetten van dit netwerk kan inspelen op de veranderende...

09-11-2015 13:24

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum