S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Beschermd Thuis

Lokale samenwerking voor een inclusieve wijk

Om bewoners uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen een plek te geven in de wijk is samenwerking nodig tussen gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Het gaat om meer dan het bieden van woonruimte. Er zijn nieuwe afspraken en werkwijzen nodig over wonen, de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning, participatie, inkomen en veiligheid. Een gezamenlijke aanpak kan voor 'een zachte landing in de wijk' zorgen.

Samenwerking is logisch maar niet vanzelfsprekend. Elke organisatie heeft zijn eigen werkwijze en -cultuur. Naast de inhoudelijk vraagstukken roept de samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie ook andere vragen op:

  • Hoe worden de nieuwe doelen van de inclusieve samenleving bepaald en gezamenlijke activiteiten georganiseerd?
  • Wat is de meerwaarde van intensievere samenwerking tussen onze organisaties en hoe wordt deze verdeeld?
  • Hoe ontwikkelen identiteiten van organisaties en professionals zich in nieuwe gedeelde werkpraktijken?

Het Kenniscentrum ondersteunt het ontwikkelen van een nieuwe lokale werkpraktijk met kennis, voorbeelden en praktijkkringen over de grenspraktijk van Beschermd thuis. Lees meer over onze praktijkkringen.

Uitgelicht: Experimenten en programma's

Experiment 'Weer thuis in de wijk'

Hoe kunnen we de doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen? Wat betekent dat voor de samenwerking en procesregie tussen gemeenten, woningbouwcorporatie(s) en de zorgaanbieder(s)? Twaalf gemeenten en hun samenwerkingspartners verkennen oplossingsrichtingen in het experiment 'Weer thuis in de wijk' van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Zie ook de publicatie Zicht op uitstroom.

Actieprogramma Weer thuis!

Weer Thuis! biedt ondersteuning aan bestuurders van gemeenten, corporaties en opvang- en zorginstellingen die een impuls willen geven aan de uitstroom uit opvang en beschermd wonen. Het programma is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang, mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland.

02-11-2017
E F