S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Connect Effect

Trainingen en Praktijkkringen

Het Connect Effect-programma voor lokale netwerkers bestaat uit tweedaagse trainingen meer-partijen samenwerking (Driebergen) en praktijkkringen op maat rond actuele samenwerkingsopgaven (overal in het land). In beide gevallen gaat het om het vergroten van de lokale collectieve capaciteit van samenwerkende organisaties. Lange tijd is die samenwerking gericht geweest op toenemende ruimte en mogelijkheden tussen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Daarbij ging het om verbreding en afstemming van ieders afzonderlijk aanbod. Denk aan woonservicezones, multifunctionele accommodaties, wijkontwikkeling.

Verandering speelveld

In 2017 is het speelveld van lokale samenwerking sterk veranderd. In institutionele, organisatorische én financiële zin. Daarmee zijn ook de lokale thema’s voor samenwerking nu anders net als ieders eigen speelruimte, slagkracht en strategie. Er is na transitie van het stelsel nu meer aandacht voor de transformatie van dienstverlening. Samenwerking rond cliënten die (langer) zelfstandig thuis wonen en bijzondere groepen bijvoorbeeld. Het Connect Effect programma sluit direct aan op deze nieuwe context en inhoud van lokaal leren en samenwerken.

Doelgroep

Met trainingen en praktijkkringen richten wij ons op lokale netwerkers van gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties die werk moeten maken van samenwerken.

Lokaal leren en samenwerking

Vragen die in het Connect Effect programma aan de orde komen zijn:

  • Hoe verbind ik ons organisatiebelang aan de lokale samenwerkingsopgave?
  • Wat zijn goede lokale structuren voor samenwerking rond kwetsbare groepen?
  • Hoe verbeter je samenwerking tussen organisaties? Wat is regie? Wat is integraal werken?
  • Hoe kun je lokale netwerkvorming versnellen, welke prioriteiten moet je stellen?

Trainingen

In de tweedaagse trainingen (in Driebergen) gaan we dieper op bovenstaande vragen in. 
Lees over de dagelijkse praktijk van Janine van der Duin van Lister die de training volgde: Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

Praktijkkringen

De praktijkkringen hebben een andere structuur. Zij worden meer toegespitst op een actuele context van samenwerkende partijen op diverse plaatsen in het land. Lees meer over de praktijkkringen

  • Samenwerking tussen organisaties - de ideale bocht (pdf) is een model dat wordt gebruikt tijdens de Connect Effect trainingen en Praktijkkringen. De toepassing van het model op eigen praktijksituaties wordt in de trainingen gecombineerd met simulaties van ‘overlegsituaties aan tafel’. Dit ervaringsleren richt zich vooral op het herkennen van - en werken met- de relationele dynamiek van meer-partijen samenwerking.
09-11-2015 13:24

Agenda
E F