S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

822 resultaten gevonden met "Nieuws"

Laat niemand in eenzaamheid leven: handleiding voor een Thuishuisproject

18 JAN 2018 -Thuishuizen voor ouderen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten worden gekscherend ook wel 'studentenhuizen voor ouderen' genoemd. Elke bewoner heeft privé-woonruimte en...

Gemengd wonen, het kán

15 JAN 2018 -Woningcorporatie Portaal realiseerde de afgelopen jaren diverse woonprojecten waar huurders, met en zonder psychische problematiek samenwonen. 'De positieve wijze waarop Portaal omgaat met het...

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

15 JAN 2018 -Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat aanslagen voor de lokale heffingen niet meer terecht komen bij de zorgorganisatie maar bij individuele bewoners. Dit...

Blog - 5 ontwikkelingen in wonen en zorg in 2018

09 JAN 2018 -Wat gaat 2018 ons brengen op het gebied van wonen en zorg? Waar zit de vernieuwing? Welke ontwikkelingen zetten echt door? Natuurlijk is de start van een nieuw jaar een kunstmatige grens. Alles is...

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

08 JAN 2018 -Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om pas bij verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt...

Wereldhuis Boxtel, een huis voor wereldburgers

04 JAN 2018 -Het is een bijzonder gezicht: oudere dames gehuld in religieuze kleding schuifelen achter hun rollator aan, passeren een riksja die in de hal staat, terwijl een grote moslim familie binnenkomt...

De iZi-ervaarwoning maakt langer thuis wonen mogelijk

02 JAN 2018 -Een zeer aaibare kat ligt op de bank, rekt zich uit en miauwt. Niemand kan zo’n kat weerstaan. Het is niet zomaar een kat want hij is niet echt, het is een robotkat. Eén van de vele...

Met huislift maakt Woonservice woningen geschikt voor ouderen

22 DEC 2017 -Met het programma ThuisBest biedt Woonservice de oudere huurder mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De aanpassingen variëren van een verticale huislift tot kleine handige...

Toekomstbestendige zorgvriendelijke wijken vereisen samenwerking

21 DEC 2017 -Het (opnieuw) thuis wonen van kwetsbare mensen vraagt om zorgvriendelijke wijken met voorzieningen nabij, mogelijkheden tot ontmoeting en meedoen. Dit vraagt wat van de inrichting van de wijk maar...

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

20 DEC 2017 -De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een ouderenwoonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg...

Blog - Wat corporaties kunnen doen voor hun huurders met dementie

20 DEC 2017 -Het overheidsbeleid dat gericht is op langer thuis wonen heeft de nodige consequenties voor woningcorporaties. Er wonen steeds meer mensen met dementie in de wijk. Dat maakt dat corporaties meer oog...

Bouwen voor de toekomst op de Veluwe

19 DEC 2017 -WZU Veluwe, een zorgorganisatie voor woon-, zorg- en welzijnsdiensten in Elburg, Epe, Heerde, Nunspeet en Oldebroek is bezig met het transformeren van zes sterk verouderde woonzorgcentra. 'We willen...

Goede buren: conferentie over gemengde woonprojecten

12 DEC 2017 -Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie 'Goede buren' op...

Flexibiliteit zorgvastgoed biedt nieuwe kansen

08 DEC 2017 -‘Flexibiliteit in zorgvastgoed’ was het aansprekende onderwerp van de derde en laatste masterclass zorgvastgoed van VGN, GGZ Nederland, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ, RIBW...

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

07 DEC 2017 - Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het...

Klaar voor de vergrijzing: voorbeelden van vernieuwing

05 DEC 2017 -Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Wat kunnen corporaties doen om dit mogelijk te maken voor huurders? Tijdens de Aedes corporatiedag op 23 november kregen deelnemers van de workshop ‘Klaar...

Met verstand en gevoel: afwegingskader voor woningcorporaties

30 NOV 2017 -Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds meer aanvragen voor het ondersteunen van kleinschalige woonzorginitiatieven. Het Kenniscentrum heeft een hulpmiddel gemaakt voor de...

Inschrijving geopend: Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

30 NOV 2017 -Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 25 januari 2018 samen met Zet en Fontys Hogescholen een inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie. Het zelfstandig wonen...

Horeca en de zorg: een goede match?

29 NOV 2017 -Welke horecaondernemer wil bij ons een nieuwe horecavoorziening in een woonzorgcentrum starten? Met deze vraag ging de DrieGasthuizenGroep uit Arnhem ruim een jaar geleden op zoek. Zij zochten voor...

Oproep: voorbeelden energieambities en -verbruik bij nieuwbouwprojecten

28 NOV 2017 -Het ministerie van VWS werkt met ActiZ en andere brancheorganisaties aan een landelijke green deal zorg. Dit sluit aan bij de ambities van het nieuwe kabinet: 49% CO2 reductie in 2030 en...

Portaal winnaar innovatieprijs i-Opener

23 NOV 2017 -Het project ‘Majella Wonen’ waarvan woningcorporatie Portaal één van de initiatiefnemers is, heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject waarbij ‘dragende’ en...

Campagne ‘De meest leefbare ggz-omgeving’

20 NOV 2017 -Wat is de best mogelijke leefomgeving voor ggz-cliënten? Hoe ziet een healing environment in de ggz eruit? Hoe kunnen behandeling en rehabilitatie vaker ambulant plaatsvinden? En welke gevolgen...

Thuis blijven wonen vraagt vertrouwen en creativiteit

17 NOV 2017 -Voor het project De Zorgagenda deelden bijna 70 bestuurders en professionals in zorg en ondersteuning hun dagelijkse ervaringen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS...

Provincie helpt gemeenten bij afstemming wonen en zorg

16 NOV 2017 -Provincie Zuid-Holland stelt een instrument beschikbaar waarmee gemeenten en partners in hun woonbeleid beter rekening kunnen houden met de veranderende zorgvraag. Dat maakte gedeputeerde Adri Bom...

Wonen en zorg in de toekomst

15 NOV 2017 -Ouderen in Nederland blijven steeds langer zelfstandig wonen. En dus liggen er voor gemeenten uitdagingen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe organiseren zij ambulante- en...

Blog - Over de grenzen kijken

14 NOV 2017 -Met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg kijken we graag over de grenzen. Het is zelfs de reden dat het Kenniscentrum is opgericht. De sectoren wonen, welzijn en zorg opereren nog te vaak in de...

Meewerk-/afstudeerstage Media, Communicatie, Marketing

13 NOV 2017 -Wil jij je inzetten om onze online communicatie via website en social media effectiever te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! Per direct, uiterlijk 1 februari 2018 voor 5 maanden/half jaar te...

Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen!’

10 NOV 2017 -Op donderdag 28 september 2017 organiseerde de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) een bijzondere bijeenkomst in Amersfoort voor burgerinitiatieven en partijen op het...

Genomineerden innovatieprijs i-Opener 2017 bekend

09 NOV 2017 -De genomineerden voor de innovatieprijs i-Opener 2017 zijn bekend. De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de jury uit 23 inzendingen gekozen tot de drie meest...

Vooraankondiging Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

02 NOV 2017 -Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 25 januari 2018 samen met Zet en Fontys Hogescholen een inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie. Het zelfstandig wonen...

Brein in Werking, Pionieren met Trainingswoning

02 NOV 2017 -Het is pionieren geblazen bij Brein in Werking, een tijdelijke plek voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) waar ze kunnen wonen en werken aan hun doelen om zo zelfstandig mogelijk te...

Samenwerking in regio Utrecht voor opvang en beschermd wonen

02 NOV 2017 -De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben in overleg met alle samenwerkingspartners een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen. Door in te zetten op...

Circulair bouwen in de zorg: ‘Gewoon doen!’

01 NOV 2017 -De tweede masterclass zorgvastgoed van VGN, GGZ Nederland, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ, RIBW Alliantie en Federatie Opvang stond 26 oktober in het teken van circulair bouwen in de...

Oproep: kennisdelen over vooruitstrevende concepten in wonen met dementie

01 NOV 2017 -Wat is een goed en toekomstbestendig woonconcept voor mensen met dementie? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op woensdag 29 november 2017 een kennissessie voor bestuurders om dit...

Blog - Mijn woondroomwens is….

31 OKT 2017 -…..op dit moment behoorlijk veelkleurig. Soms droom ik ervan om te gaan wonen in een meergeneratie-wooncomplex. Soms droom ik van een klein appartementje in Amsterdam met uitzicht op het IJ waar...

Winnaars WHO CARES bekend gemaakt

26 OKT 2017 -Onder grote belangstelling zijn op 26 oktober 2017, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.

Langer thuis wonen met Twiedrie

24 OKT 2017 -‘Koning Willem-Alexander sprak in de troonrede over de participatiemaatschappij. Toen dacht ik: dáár moeten we iets mee,’ vertelt Andrea van Dam (62), inwoonster van een seniorencomplex met 55...

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen, welzijn en zorg in de wijk

19 OKT 2017 -Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen...

De Saffier: de weg naar een nieuwe mix

17 OKT 2017 -In Utrecht staat De Saffier, een woonproject met een bijzonder karakter dat in 2015 gestart is door woningcorporatie Portaal, jongerenhuisvester Socius en de gemeente Utrecht. Het voormalige...

Generaties (net)werken samen

11 OKT 2017 -Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de...

Woondromen55+: inspiratie- en doeboek over gemeenschappelijk wonen

11 OKT 2017 -Tijdens het landelijke congres Expeditie Begonia op 11 oktober is de publicatie Woondromen55+, Inspiratie- en doeboek over gemeenschappelijk wonen gepresenteerd door de auteurs Kees Penninx en...

Eikpunt: een bijzondere woongemeenschap in beeld

11 OKT 2017 -Van woongemeenschap Eikpunt in Lent bij Nijmegen maakte Ben Goossens een documentaire waar hij op prachtige wijze de gemeenschapszin van de bewoners in beeld brengt. Op het congres Expeditie Begonia...

Expeditie Begonia: 700 deelnemers in Rijtuigenloods Amersfoort

11 OKT 2017 -Op 11 oktober is het zover: Expeditie Begonia, het congres over woonvariaties! Alweer de derde editie met nog meer deelnemers dan de vorige jaren. Meer variatie in wonen en zorg is een thema dat...

Zorginfrastructuur per 2018 naar gemeenten

05 OKT 2017 -Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Demissionair Staatssecretaris Van Rijn heeft hierover...

Huizen van de toekomst: modernste dingen om leven gemakkelijker te maken

05 OKT 2017 -Demonstratiewoning, modelwoning, huis van de toekomst? Het is in Nederland op vele plekken mogelijk om een kijkje te nemen in een inspirerend huis. In 2016 maakte het Kenniscentrum al een overzicht...

Oproep: vernieuwende woonzorgarrangementen gezocht!

04 OKT 2017 -Biedt u een woonzorgarrangement aan waardoor ouderen met meerdere gezondheidsklachten en een AOW-inkomen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Dan komen we graag in contact met u!

Zorg denkt na over toekomst vastgoed

28 SEP 2017 -Vanuit welke visie bouwen we voor en in de toekomst? Die vraag stond centraal tijdens de eerste masterclass zorgvastgoed van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, in samenwerking met de...

Blog - Tien jaar NOOM: diversiteit is hun kracht

27 SEP 2017 -Wat kan ik het me nog goed herinneren; tien jaar geleden, toen het NOOM, het netwerk van organisaties van oudere migranten, werd opgericht. Het was destijds hard nodig, een organisatie die de...

Langer thuis met hulp van de seniorenconsulent

25 SEP 2017 -De Brabantse corporatie Casade wil huurders helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Met huurders, zorgpartners en gemeenten zocht Casade naar een manier om dit mogelijk te maken. Een...

Leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld

25 SEP 2017 -Waarom verhuizen ouderen naar een verpleeghuis? Hoe is het met hun gezondheid gesteld? Hoe vaak hebben ze contact met hun vrienden en familie? Ontvangen zij hulp van mantelzorgers bij dagelijkse...

De ontwikkeling van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

19 SEP 2017 -Van verpleeghuis naar dementievriendelijk ontwerp. Het beeld van het vroegere verpleeghuis met lange gangen, meerbedskamers en spruitjeslucht is gelukkig allang niet meer de norm in Nederland. De...

Meer zorg nodig in de wijk? Vergeet het wonen niet

18 SEP 2017 -Wat moet er gebeuren om goede zorg voor de ongeveer 500.000 kwetsbare ouderen die nog thuis wonen te waarborgen? Die vraag stond donderdag 7 september centraal op het mede door ActiZ georganiseerde...

Zakboekje Wonen voor mantelzorgers

18 SEP 2017 -Wat houdt het in om ouders in huis te nemen? Of om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen? In het Zakboekje Wonen geeft Mezzo mantelzorgers informatie, tips en suggesties over de mogelijkheden...

Al 600 deelnemers voor Expeditie Begonia

14 SEP 2017 -Op het congres over innovatieve woonvormen op 11 oktober zijn al zo'n 380 organisaties in wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd. Onder de 600 deelnemers zijn ook veel actieve burgers en...

Festival of Older People: ouderen bestaan niet

13 SEP 2017 -Hoe zou een maatschappij eruit zien waarin het onderscheid tussen oud en jong niet bestaat? Deze vraag staat centraal op het Festival of Older People op 17 en 18 oktober in Utrecht. Het programma...

Nieuwe vormen van kleinschalig wonen: mag het ietsje méér zijn?

12 SEP 2017 -Kleinschalig wonen voor mensen met dementie stond de voorbije vijftien jaar vooral bekend als wonen in groepen van zes bewoners. De laatste tijd lijken zorgorganisaties echter voorzichtig de stap...

Gratis zonnepanelen leveren duurzame en positieve energie

08 SEP 2017 -Zorgorganisaties kunnen zonder kosten investeren in een duurzame toekomst door zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. Urgenda startte samen met woningcorporatie Habion en crowdfunding platform...

Actieagenda bewonersinitiatieven in zorg en welzijn in de maak

08 SEP 2017 -Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een 'verkennerstocht' door het hele land te houden. Bij het netwerk zijn...

Lab Noord: langer thuis in een kwetsbare wijk

07 SEP 2017 -In Leeuwarden werken gemeente, wijkvereniging, sociaal team, zorgverzekeraar en zorgorganisaties samen om met hulp van andere wijkbewoners mensen langer thuis te laten wonen. Spil van het project...

Verbeter lokale samenwerking WWZ met training Connect Effect

06 SEP 2017 -Goed wonen is een basisvoorwaarde om mensen, ook als ze kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben, een plek te geven in de inclusieve samenleving. Om de mogelijkheden voor goed wonen met zorg of...

Innovatieprijs i-Opener 2017 van start

06 SEP 2017 -Editie 2017 van de innovatieprijs i-Opener is van start gegaan. Corporaties met innovatieve projecten op het thema wonen & zorg kunnen deze tot en met 13 oktober 2017 indienen. De prijsvraag heeft...

'Mensen willen wat meer contact in de straat'

05 SEP 2017 -Anja Machielse is bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit van Humanistiek. Op het congres over woonvariaties Expeditie Begonia is zij een van de key note...

De woonomgeving als steun en toeverlaat

04 SEP 2017 -Kunnen we een woonomgeving ontwikkelen die niet alleen slim is maar ook zorgzaam? Een woonomgeving die ouderen en anderen die een steuntje in de rug nodig hebben, helpt bij het zelfstandig wonen...

Betrokken professionals nodig voor vitale woongemeenschappen

31 AUG 2017 -Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van...

Standvast Wonen stimuleert senioren te verhuizen naar beter passend huis

30 AUG 2017 -Met het proefproject 'Van groot naar beter' in Beuningen wilde woningcorporatie Standvast Wonen senioren stimuleren om naar een beter passende woning te verhuizen. Ouderen kunnen daardoor langer...

Blog - Grenzen aan het langer thuis wonen? We groeien nog wel even door! 

29 AUG 2017 -Langer thuis wonen sluit aan op de wens van heel veel ouderen. Maar langer thuis wil niet altijd zeggen in de woning blijven wonen waar je nu woont. In je eentje in de eengezinswoning waar je...

Inventarisatie woon- en zorginitiatieven oudere migranten

28 AUG 2017 -Zo'n honderd woon- en zorginitiatieven verspreid over het land, richten zich op oudere migranten. Het zijn met name cultuurspecifieke woongroepen. Dat blijkt uit een verkenning van het...

Portiekwoningen beter toegankelijk door toepassing tussentreden

22 AUG 2017 -Door het plaatsen van tussentreden op trappen die toegang geven tot bovenwoningen in Amsterdam kunnen bewoners met loopproblemen makkelijker hun woning in en uit. In het voorjaar van 2017 is een...

Badeloch: samen blijven wonen bij dementie

22 AUG 2017 -In Den Bosch is dit voorjaar een uniek woongebouw opgeleverd: Badeloch. Een bijzondere woonvorm waar mantelzorgers en hun partner met een (beginnende) vorm van regieverlies langer zelfstandig samen...

Alle inzendingen Prijsvraag Who Cares online

21 AUG 2017 -Hoe maken we onze naoorlogse wijken geschikt voor een vergrijzende samenleving? 174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben hiervoor ideeën ontwikkeld. Al deze ideeën - die ook...

Blog - Langer thuis wonen: het kan n(i)et?

16 AUG 2017 -Aan het langer thuis wonen, zitten grenzen. Bewonersconsulenten maken het dagelijks in hun werk mee. Zij zien bewoners die niet thuis horen in het verpleeghuis, maar waar zelfstandig wonen ook niet...

In voormalig verzorgingshuis op weg naar zelfstandig wonen

15 AUG 2017 -In het voormalig verzorgingshuis Nieuw Doddendaal aan de rand van het centrum van Nijmegen wonen sinds april dit jaar 31 bewoners die de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen willen zetten...

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars op de kaart

10 AUG 2017 -Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en preventie zijn gebieden waar gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tegenkomen. Hoe werken ze samen? Welke...

Gebiedsgericht werken aan wonen en zorg met de Woonzorgwijzer

09 AUG 2017 -De Woonzorgwijzer brengt in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Het instrument biedt met informatieve kaarten gemeenten, woningcorporaties en...

Dilemma’s van het langer thuis wonen

04 AUG 2017 -Kunnen ouderen echt wel zo makkelijk thuis blijven wonen? In de radio-uitzending van 'Dit is de Dag' op 31 juli 2017 vond een goed gesprek plaats over de haken en ogen van het langer thuis wonen en...

Subsidie voor aanpak verward gedrag

03 AUG 2017 -Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties kunnen tot 12 september 2017 subsidie aanvragen voor projecten voor de huisvesting en ondersteuning van personen met verward gedrag. De negen...

Langer Thuis, de corporatie helpt de oudere huurder

31 JUL 2017 -Huurders van 65 jaar en ouder willen net als woningeigenaren het liefst oud worden in hun eigen huis. Maar wat is ervoor nodig om huurwoningen levensloopbestendig te maken? En is de huurder zich wel...

Vooraankondiging boek Woondromen55+

27 JUL 2017 -Op 11 oktober 2017 wordt tijdens het landelijke congres Expeditie Begonia het boek ‘Woondromen55+: inspiratie- en doe-boek voor 55-plussers’ gepresenteerd. De auteurs Kees Penninx van ActiveAge...

Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

26 JUL 2017 -Zorgboerderijen kunnen een positieve invloed hebben op mensen met dementie. Er zijn aanwijzingen dat ze ervoor zorgen dat mensen meer bewegen, meer sociale contacten hebben, vaker buiten zijn, een...

Zorginfrastructuur per 2018 lokaal regelen

26 JUL 2017 -Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Staatssecretaris Van Rijn wil hierover afspraken maken...

Veilige toegang tot de (zorg)woning

20 JUL 2017 -Veel ouderen maken gebruik van een sleutelkluisje zodat thuiszorgmedewerkers zelf bij hen thuis naar binnen kunnen. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat jaarlijks honderden huishoudens het...

Nieuwe handreiking voor lokale aanpak van eenzaamheid

19 JUL 2017 -Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut...

TOOS helpt ouderen nadenken over langer thuis wonen

18 JUL 2017 -TOOS staat voor: Technologie voor Ouderen Om de hoek verkrijgbaar Slim! Het is een klein ‘technologiehuisje’ dat ad hoc ingezet kan worden om bij ouderen en professionals zoals de wijkteams, de...

Blog - De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

13 JUL 2017 -Huurders worden steeds ouder. Bij sommige corporaties is de helft van de huurders al 55 jaar en ouder. De leeftijd neemt toe. Bovendien wonen meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen...

Aedes Corporatiedag 2017

12 JUL 2017 - Aedes corporatiedag 2017: slimmer en beter voor elkaar

Masterclass zorgvastgoed: Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid

12 JUL 2017 - Masterclass Zorgvastgoed in het teken van 'bouwen en wonen met het oog op de toekomst'

Van grote gezinnen naar kleine huishoudens: splitsen van eengezinswoningen biedt oplossing

12 JUL 2017 -De doorzonwoningen uit de vorige eeuw zijn gebouwd voor gezinnen. Inmiddels wonen er steeds meer ouderen. Zijn er andere oplossingen mogelijk? Kunnen ze aangepast worden aan de huidige vraag op de...

Stappenplan brengt uitstroom beschermd wonen in beeld

06 JUL 2017 -Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. De publicatie...

Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk en enthousiasme

04 JUL 2017 -Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. De regie ligt niet langer automatisch bij de woningcorporatie of de gemeente. Onderzoekers van...

Wonen en zorg: belangrijke trends en ontwikkelingen

29 JUN 2017 -Begin juni verscheen het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2017 met interessante trends en ontwikkelingen in de woningcorporatiesector. Daar aan gekoppeld is ook de nieuwe Monitor Investeren in...

Blog - Een tweede leven voor de gele praatpaal

28 JUN 2017 -Zaterdag 1 juli verdwijnen de praatpalen van de ANWB. U weet wel – die gele palen langs de snelweg waar je bij pech onderweg voor hulp kan bellen. In Nederland zijn er zo’n 3500, een icoon in...

Wonen en zorg in een passende en gezonde omgeving

27 JUN 2017 -Wat is de achtergrond van het ontstaan van steeds meer soorten woonmogelijkheden in Nederland? Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vertelt hierover in een...

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

23 JUN 2017 -De relatie tussen ouderen en hun woonomgeving staat centraal in het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Hierin belichten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Platform31 vanuit...

Ouder worden in de stad, hoe doe je dat?

23 JUN 2017 -Nu wonen er 190.000 50-plussers in Amsterdam en in 2030 zijn dat er 250.000. Lang niet alle woningen zijn geschikt voor senioren. Steden bereiden zich daarom voor op de ouder wordende bewoners. Wat...

Expeditie Begonia verkent de grenzen: inschrijving congres geopend!

22 JUN 2017 -Op 11 oktober 2017 organiseert het Kenniscentrum voor de 3e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Dit keer verkennen we de grenzen van het langer thuis wonen, de (on...

'Kijk verder dan rituelen en gebruiken van bewoners'

20 JUN 2017 -Welke initiatieven bestaan er in Nederland rond wonen en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond? En sluit dit aanbod goed aan op de behoeften van deze doelgroep? Om een antwoord te vinden op...

Handelingskader kwetsbare groepen op de woningmarkt

14 JUN 2017 -Corporaties zien de vraag naar (goedkope) woningen groeien. Statushouders, starters, mensen na een scheiding én mensen die een combinatie nodig hebben van wonen en zorg/begeleiding kloppen bij de...

Blog - Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

12 JUN 2017 -Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant van 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag Who Cares van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor...

Studiereis: Meergeneratie wonen in Berlijn

08 JUN 2017 -Woonvormen die generaties verbinden zijn in Nederland nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden waar wij veel van kunnen leren. Laat u inspireren tijdens...

Blog - Drones en zelfredzaamheid in Deense ouderenzorg

06 JUN 2017 -Hoe zit het met de Deense ouderenzorg? Wat kunnen we leren van de Denen? Denemarken ligt zo dichtbij en lijkt in een aantal opzichten op Nederland. Toch zijn de verschillen al snel merkbaar wanneer...

De nieuwe stedelingen worden vanzelf oud

06 JUN 2017 -'Ouderen trekken niet zozeer massaal naar de stad, maar mensen blijven in de stad wonen en worden vanzelf oud’, zegt professor Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van...

Onderzoek passend toewijzen: huurders zorgwoningen in de knel

01 JUN 2017 -Veel zorgaanbieders en woningcorporaties hebben zich de afgelopen jaren samen ingezet om woonzorgconcepten te ontwikkelen die inzetten op het overheidsbeleid van scheiden wonen en zorg. De sinds...

Buurtcirkel voor ouderen draait succesvol

29 MEI 2017 -Zelfredzaam zijn is niet voor iedereen even makkelijk en een Buurtcirkel helpt om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. In Ridderkerk bestaat sinds kort een Buurtcirkel specifiek voor ouderen...

Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

24 MEI 2017 -Lister ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. De woonlocaties staan midden in de wijk. Kwartiermaker Janine van der Duin ontwikkelt sociale netwerken rond Lister...

Kleurrijke woongemeenschap geopend in Hoofddorp

24 MEI 2017 -In het recent geopende wooncomplex De Eijk in Hoofddorp woont een bont gezelschap. Twintig van de 86 woningen zijn bestemd voor de woongemeenschap van oudere migranten. De groep is multicultureel...

Woningcorporatie verbindt en signaleert in transformatie wonen met zorg

23 MEI 2017 -Het beleid om wonen en zorg te scheiden en mensen langer thuis te laten wonen, vraagt een actievere rol van woningcorporaties. In het tijdschrift Bouwen aan de Zorg vertelt Kenniscentrum-adviseur...

Zorglandgoederen: de eerste ervaringen en lessen

23 MEI 2017 -Nederland kent steeds meer zorglandgoederen. Dit nieuwe concept combineert zorg, groen en recreatie. Cliënten van zorgorganisaties doen er passend werk in een prettige en rustige omgeving. Het...

Burgerinitiatief streeft naar seniorvriendelijke stad

21 MEI 2017 -De Initiatiefgroep Levensloopbestendig Wonen is een burgerinitiatief en onafhankelijk platform in Amsterdam dat zich inzet voor het seniorvriendelijk (Age Friendly) maken van de stad. Dat doen zij...

Wooncoach voor ouderen vergroot woonplezier

18 MEI 2017 -Ouderen zijn divers, zo ook hun woonwensen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Soms zijn zij niet op de hoogte van de alternatieven. Soms houdt angst voor het moeten betalen van...

Op weg naar de inclusieve stad door combineren van functies

11 MEI 2017 -Het terugbrengen van arbeid in de stad draagt bij aan betere zorg voor ouderen. Dit zegt de Rotterdamse stedenbouwkundige Sven van Oosten op de vraag wat vergrijzing voor de stad betekent. Een mix...

Bijeenkomst 'Nieuw licht op de doorzonwoning'

10 MEI 2017 - Het ombouwen van bestaande eengezinswoningen uit de jaren 70 naar meergeneratiewoningen voor diverse doelgroepen is een mogelijke oplossing voor het tekort aan betaalbare seniorenwoningen.

Ontwerpteams geselecteerd voor tweede ronde prijsvraag WHO CARES

09 MEI 2017 -De politiek wil extra investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de...

Blog - Slapeloze nachten in New York

03 MEI 2017 -New York, the city that never sleeps….voor het Hebrew Home geldt dit zeker. In dit zorgcentrum in New York bieden ze namelijk nachtopvang aan. Mensen met dementie kunnen daar van 7 uur ‘s avonds...

De Nieuwe Antoniehof in Epe: bijna net als thuis

25 APR 2017 -Mensen wonen hier prettig en daarbij krijgen ze zorg. Dat is de visie achter de recent gebouwde locatie De Nieuwe Antoniehof van Viattence in Epe. De Nieuwe Antoniehof is gebouwd in oude stijl mét...

Woningbehoefte van senioren in beeld

19 APR 2017 -Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor veertig regio’s factsheets...

Woonzorgprojecten met oog voor de omgeving

18 APR 2017 -In het nieuwe katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur onder andere interviews met gastredacteuren Daniëlle Harkes en Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De...

Zorglandgoed Hoogerlust: zorgparel aan de Vecht

13 APR 2017 -In Muiden, vlak bij Amsterdam, realiseert vastgoedbedrijf KNSF II op het bestaande terrein van zorgboerderij Hoogerlust een zorglandgoed dat zorg, groen en recreatie combineert. Blikvanger van het...

Oproep: knelpunten BAG-registratie

12 APR 2017 -Vorige maand heeft het ActiZ netwerk van vastgoedmanagers uitgebreid stilgestaan bij de problemen die ontstaan wanneer een zorggebouw opgesplitst moet worden in afzonderlijke wooneenheden met aparte...

Flatcoach: verbinder, aanjager en steuntje in de rug

10 APR 2017 -Corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, welzijnsorganisatie Welzijn Rijswijk en zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentraHaaglanden hebben samen met de gemeente Rijswijk vorig jaar het initiatief...

Wegwijzer Prestatieafspraken wonen en zorg

06 APR 2017 -De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een...

Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg

06 APR 2017 - Het Kenniscentrum organiseert twee bijeenkomsten over het samenwerken aan de prestatieafspraken over wonen en zorg.

Blog - Twee keer thuis: oudere migranten in Europa

03 APR 2017 -Ouderen met een migratieachtergrond zijn erg divers. Het is onmogelijk om over de groep van oudere migranten te spreken omdat hun geschiedenis en achtergrond verschillend zijn. De redenen waarom...

Top 10 woonzorgprojecten met oog voor de omgeving

30 MRT 2017 -Zorg krijgt steeds meer een plek in de buurt. Niet langer staat zorg los van de samenleving. Ook in ruimtelijke zin wordt de verbinding gezocht. Dat kan door de voorziening in de wijk te halen, door...

Excursie naar Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

29 MRT 2017 -Hoe kunnen we voormalige verzorgingshuizen zo transformeren dat zij een veilige plek blijven bieden voor zelfstandige ouderen? Wat zijn passende woonvormen voor ouderen, nu en in de toekomst? Hoe...

Westerwatering: Verzorgd Wonen in Zaandam

29 MRT 2017 -Westerwatering is een voormalig verzorgingshuis van Evean dat onlangs volledig geëxtramuraliseerd is. Verzorgd Wonen heet het nu, een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende...

Aandacht voor woonvariaties in radio-uitzending

27 MRT 2017 -Zaterdagochtend werd Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op NPO Radio 1 geïnterviewd over langer thuis wonen, woningaanpassingen en woonvariaties voor ouderen. Het item is...

Lancering landelijk netwerk burgerinitiatieven in zorg en welzijn

25 MRT 2017 -Op 25 maart, tijdens het festival voor actieve burgers 'We Doen Het Zelf Wel', is Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) aan de buitenwereld gepresenteerd. NLZVE is het landelijk netwerk van...

Golden years in the city: ouder worden in de stad (vol)

23 MRT 2017 -Seminar Ouder worden in de stad bij Rochdale in Amsterdam tijdens International Social Housing Festival.

Zelf doen is leuker: gemeenschapsvorming in wooncomplexen senioren

22 MRT 2017 -In 1989 bouwde woningcorporatie Portaal wooncomplex de Dobbegaarde in de wijk Stevenshof te Leiden. Met 143 appartementen van ruim 55 vierkante meter biedt het gebouw woonruimte aan zelfstandig...

Blog - OmDOEN in plaats van omDENKEN

21 MRT 2017 -Naar een andere aanpak voor levensloopbestendig wonen. Als de badkamer in een flatwoning een te hoge drempel heeft voor de oudere bewoner, wat doe je dan? Die drempel verlagen? Dat kan niet altijd...

Zorglandgoed Stegerveld: zorglocatie op militair erfgoed

17 MRT 2017 -Een serie afgedankte bunkers transformeren tot een moderne zorglocatie: je moet het maar voor je kunnen zien. Toch is dit precies wat er is gebeurd met een voormalig militair terrein in de bossen...

Divers ouder worden, initiatieven gezocht!

16 MRT 2017 -Kent u een initiatief? Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit: het aantal oudere migranten van niet-westerse herkomst zal de komende tijd meer dan verdubbelen: van 183.000 55-plussers...

Het nieuwe wonen: naar een slimme woonzorgomgeving

15 MRT 2017 -Op 13 maart jl. zijn drie 'living labs' officieel gestart waarvoor twee zorgorganisaties, één woningcorporatie en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een overeenkomst tekenden. Om dit...

Ramses Shaffy Huis: de kunst van gelukkig oud worden

13 MRT 2017 -Kunstenaars mogen dan wel ouder worden maar zij blijven hun hele leven kunstenaar en dan is het prettig om met gelijkgestemden te wonen die elkaar kunnen blijven inspireren en stimuleren. Dat is de...

Juliana - alternatief voor het verpleeghuis

08 MRT 2017 -Langer zelfstandig wonen is ook het devies voor mensen met dementie. En als dat niet meer gaat, dan kan je terecht in een verpleeghuis. Maar ook mensen met dementie willen iets te kiezen hebben...

Goed gezien! Wonen met zorg, 13 woningcorporaties over de praktijk

07 MRT 2017 -Mensen die zorg nodig hebben goed en comfortabel laten wonen; daar zorgen woningcorporaties samen met andere partijen voor. In de publicatie Goed gezien! van Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum...

Natuurhuus Krönnenzommer: verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag

27 FEB 2017 -Onlangs heeft de Rijksbouwmeester de prijsvraag 'Who cares' uitgezet. Hij roept ontwerpers op om de woonomgeving zo in te richten dat zorgbehoevenden integraal deel uitmaken van de samenleving. Een...

Blog - Mensen eerst! Een fundamentele keuze

27 FEB 2017 -Mensen willen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Zijn onze huizen daar geschikt voor? Kan onze zorg dat aan? Zijn onze wijken, dorpen bestendig? We hebben het over woonzorgconcepten. Maar waar...

Zorglandgoederen: samenspel van zorg, groen en recreatie

27 FEB 2017 -Zorglandgoederen: ze zijn nog weinig bekend. Wonen met zorg in een landelijke omgeving. Door het samenspel met natuur(beheer) en recreatie kunnen mensen die zorg nodig hebben er prettig leven. Er...

Families organiseren woonvorm voor mensen met dementie

24 FEB 2017 -In Keulen vinden we een bijzondere vorm van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het bijzondere is dat de kinderen hier het heft in handen hebben en veel tijd stoppen in de zorg voor hun...

Blog - Kinderen zijn de baas

24 FEB 2017 -'Kinderen zijn de baas' dat was een aantal jaar geleden de slogan van het Land van Ooit. Mijn kinderen werden er aangesproken als 'kleine baas' en zij hadden het tijdens het bezoek aan het pretpark...

Dagelijks aanwezig in de wijk: PostNL onderzoekt nieuwe diensten

23 FEB 2017 -De medewerkers van PostNL komen elke dag in alle straten van Nederland. Het bedrijf onderzoekt hoe het door het inzetten van dit netwerk kan inspelen op de veranderende behoeften in de maatschappij...

'Goede lokale woningmix maakt langer thuis wonen tot een succes'

23 FEB 2017 -Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering en de opkomst van digitale zorgverlening vragen om een diverser woonzorgaanbod, zegt ActiZ-bestuursvoorzitter Guus van Montfort...

Op weg naar seniorvriendelijke woonomgevingen

21 FEB 2017 -Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dit hoeft niet altijd het huis te zijn waar zij altijd in gewoond hebben. Een comfortabel huis is prettig maar de woonomgeving is minstens zo belangrijk...

Open oproep onderzoekstraject dementie in de openbare ruimte

15 FEB 2017 -Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met...

Bouwen aan netwerken cruciaal bij langer thuis wonen

14 FEB 2017 -Ruim 80 bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties spraken op 9 februari jl. met elkaar over de opgave voor wonen en zorg in de wijk. 'Voor het langer thuis wonen is het bouwen aan...

Gezondheid, netwerk en eigen regie van belang voor langer zelfstandig wonen

13 FEB 2017 -Wat helpt om langer thuis te blijven wonen? In het rapport 'Langer zelfstandig' beschrijft het Sociaal Cultureel Planbureau de verschillen tussen ouderen in de trajecten die ze doorlopen bij het...

Vitale woongemeenschappen in de praktijk

09 FEB 2017 - In de Assense wijk Pittelo staat de Amstelflat, een 55+ seniorencomplex met 110 appartementen, eigendom van woningcorporatie Mooiland. Samen met de Huurders Organisatie Amstelflat (HOA) meldde...

Onveilige sleutelkluisjes in het nieuws

08 FEB 2017 -Het televisieprogramma Kassa besteedde onlangs aandacht aan onveilige en niet-gecertificeerde sleutelkluisjes. Ieder jaar worden honderden huishoudens het slachtoffer van een inbraak, doordat het...

Zorg Innovatie Atelier toont nieuwste domotica en zorgtechnologie

08 FEB 2017 -Zorgorganisatie Vivantes heeft samen met een aantal partners, waaronder woningcorporatie Maaskant Wonen, het Zorg Innovatie Atelier in de Aelserhof in Elsloo (L) opgezet. In het ZIA wordt de...

Wonen in de 21ste eeuw: naar een hedendaags utopia

31 JAN 2017 -Van Peter Camp verscheen op 31 januari het eerste overzichtswerk van collectieve woonvormen in Nederland en België: Wonen in de 21ste eeuw. Het is een raamwerk dat trends, actuele ontwikkelingen...

Welbevinden voorop bij thuis wonen met dementie

30 JAN 2017 -Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Dit raakt woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en nog meer partijen. In Nederland hebben 270.000...

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op woonwijken

19 JAN 2017 -Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft de ontwerpprijsvraag ‘WHO CARES’ voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning gelanceerd. Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en...

Samen & Anders: nieuw leven voor oud zorgcomplex

12 JAN 2017 -Het Rotterdamse verzorgings- en verpleeghuis Simeon & Anna, eigendom van Laurens Wonen en tot 2018 gehuurd door Laurens Zorg is volgens de huidige eisen niet geschikt voor zware zorg. Daarom kan het...

Wonen voor mensen met dementie op Zorgerf Buiten-verblijf

09 JAN 2017 -In het landelijk gebied tussen Putten en Barneveld ligt Zorgerf Buiten-verblijf. Het is de uitbreiding van Zorgerf Buiten-land, waar Yvonne en René van der Leest acht jaar geleden startten met...

Blog - Vijf ontwikkelingen in wonen en zorg om in 2017 in de gaten te houden

06 JAN 2017 -Een nieuw jaar ligt voor ons. En de goede wensen voor 2017 zijn niet van de lucht. Natuurlijk wens ook ik iedereen graag een gelukkig nieuwjaar maar nog leuker vind ik het om na te denken wat de...

Nieuwe woonvormen in het nieuws

05 JAN 2017 -Woonvormen waarbij ouderen samen wonen en voor elkaar zorgen staan volop in de belangstelling. Dagblad Trouw opende er op 5 januari jl. de krant mee. Sichting Knarrenhof gaat in...

Blog - Het jaar van Oma Miep

27 DEC 2016 -Het afgelopen jaar was wat mij betreft het jaar van oma Miep. Oma Miep is een 81 jarige vrouw uit Barendrecht die regelmatig een rol speelt in de You Tube filmpjes van haar vloggende kleindochter...

SCP: Robots en slim organiseren oplossingen voor de toekomst

27 DEC 2016 -Van alle domotica-uitvindingen van de afgelopen jaren blijkt maar een klein percentage echt effectief. Toch moet technologie een belangrijke factor worden in het langer thuis wonen, zo blijkt uit...

Petterhústerstate meest 'energieopwekkende ouderenzorggebouw' van Nederland

22 DEC 2016 -Onlangs is bekend geworden dat Petterhústerstate in Stiens de winnaar is van de verkiezing voor het meest 'energieopwekkende ouderenzorggebouw'. Platform 'de nieuwe draai' heeft deze...

320 burgerinitiatieven op de kaart

20 DEC 2016 -Het aantal burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen blijft groeien. Het landelijk netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar heeft met Vilans en Movisie een nieuwe inventarisatie uitgevoerd en 320...

Prijsvraag Who cares?

20 DEC 2016 -De Rijksbouwmeester organiseert samen met andere initiatiefnemers de prijsvraag WHO CARES. Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om met oplossingen en voorstellen te...

Bewustwording in Lochem: Wonen met een Plus

19 DEC 2016 - De gemeente Lochem vergrijst relatief snel; in 2040 is een kwart van de bevolking ouder dan 65. Een van de redenen om het communicatieproject Wonen met een Plus op te starten. Het project loopt...

Het leven begint bij 18

16 DEC 2016 -Zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokken partijen, moeten samenwerken om jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige problemen zo vroeg mogelijk een perspectief te bieden. Dat...

Prijsvragen gemeente Rotterdam voor innovatieve woonideeën

15 DEC 2016 -De gemeente Rotterdam heeft Woonlab010 gelanceerd voor het uitschrijven van een aantal prijsvragen over verschillende woonthema’s waar vernieuwing wenselijk is, zoals de huisvesting voor senioren...

Experimentpartners ‘Weer thuis in de wijk’ bekend

14 DEC 2016 -Hoe kunnen we de doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen? Wat betekent dat voor de samenwerking en procesregie tussen gemeenten, woningbouwcorporatie(s...

Ontwerpscenario’s voor leegstaand woonzorgcentrum

12 DEC 2016 -Hoe kan een klassiek verzorgingshuis weer aantrekkelijk worden voor huurders en de omliggende wijk? In opdracht van het programma ‘Oog voor de Buurt', een initiatief van het Atelier...

Meerwaarde bij dubbele bestemming zorgvastgoed

09 DEC 2016 -Wijziging van de bestemming heeft een positieve impact op de waarde van het vastgoed. Uit onderzoek onder taxateurs, consultants en beleggers blijkt dat als de bestemming kan worden uitgebreid met...

Op weg naar een nieuwe generatie ouderen(zorg)

05 DEC 2016 -‘Goed ouder worden begint nú.’ Met deze woorden opent Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, Erasmus Universiteit Rotterdam de bijeenkomst ‘Een nieuwe...

Tijd voor doorbraak in de zorg voor oudere migranten

01 DEC 2016 -Sadik Harchaoui, directeur van de Society Impact vraagt zich af waar de Hugo Borst is voor de oudere migranten. ‘Het is namelijk tijd voor een doorbraak in de zorg voor oudere migranten’, zegt...

Sociaal netwerk cruciaal in langer thuis wonen

01 DEC 2016 -Misschien niet verrassend, maar wel belangrijk: het sociale netwerk blijkt cruciaal bij het langer thuis blijven wonen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers niet overbelast...

Mijnbuurtwelzijn vergroot leefbaarheid in de buurt

30 NOV 2016 -MijnBuurtWelzijn is een digitaal platform, gericht op het betrekken, verbinden en ondersteunen van bewoners en organisaties om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten. Het brengt vraag en aanbod...

Geschikt wonen in Breda in beeld

24 NOV 2016 -De gemeente Breda heeft al jarenlang beleid dat gericht is op het geschikt maken van woningen en buurten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen; Geschikt wonen voor iedereen (GWi).  Het...

Blog - Langer thuis wonen: zoeken naar oplossingen

21 NOV 2016 -Het aantal verhuisbewegingen onder 65+ers is de afgelopen 20 jaar gedaald van 7% naar 4,5% per jaar. Ouderen wonen langer thuis; dat is overheidsbeleid en dat willen veel ouderen ook. Mensen...

Bestuurdersbijeenkomst 2017: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

21 NOV 2016 - Steeds meer zorg kan thuis geboden worden. Maar zorg alleen is niet genoeg. Mensen willen contact in de buurt, voorzieningen en een buurman of buurvrouw die een handje helpt. Hoe kunnen...

Bijeenkomst over samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

17 NOV 2016 -ActiZ organiseert op donderdagmiddag 1 december een bijeenkomst over burgerinitiatieven met als praktijkvoorbeeld de oprichting van een zorgcoöperatie en de betekenis hiervan voor de samenwerking...

Finalisten verkiezing ‘meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van Nederland’

11 NOV 2016 -Om te laten zien dat er gebouwen in de ouderenzorg zijn die van de mens het middelpunt maken, heeft de nieuwe draai de verkiezing ‘meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van Nederland...

Langer thuis: hoe blijven ouderen actief meedoen?

08 NOV 2016 -Vanuit de Langer Thuis-gedachte is de ondersteuning aan ouderen vooral gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Volgens Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare...

Flatcoach geeft ouderen steun in de rug

07 NOV 2016 -Sinds 1 mei is Jan Bernard Oostwoud ‘flatcoach’ in Rijswijk. Hij organiseert activiteiten voor bewoners van de flat maar zorgt ook dat bewoners zelf aan de slag gaan. Ook biedt de flatcoach...

Nieuwe concepten nodig voor huisvesten statushouders in leeg zorgvastgoed

01 NOV 2016 -Momenteel wachten zo’n 15.000 vergunninghouders op een woning. Leeg(komend) zorgvastgoed zou in theorie snel in te zetten zijn, maar de praktijk laat anders zien. Om sneller vluchtelingen in...

Wonen met dementie in de toekomst

27 OKT 2016 -In Emmen is het 'Dementiehuis van de toekomst' geopend. De woning is een voorbeeld en inspiratiebron voor professionals en mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Het huis laat zien...

Hulpmiddelenwijzer.nl is live

26 OKT 2016 -Sinds kort is de vernieuwde website Hulpmiddelenwijzer.nl live gegaan. De site is door Vilans ontwikkeld samen met onder andere het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en vele andere partijen die...

NZa: Continuïteit zorg niet in gevaar door langer thuis wonen

26 OKT 2016 -In de Monitor Effecten langer thuis wonen onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede maal de gevolgen van extramuralisering. Het onderzoek richt zich met name op de financiële...

Vitale woongemeenschappen hebben wederzijds belang: pak uw rol!

25 OKT 2016 -Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder...

Netwerk wonen met zorg bij de Ringoven in Panningen

19 OKT 2016 -Op donderdag 3 november a.s. is de eerstvolgende bijeenkomst van het Netwerk Wonen met Zorg van Aedes. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats bij De Ringoven in Panningen (gemeente Peel en Maas). De...

Woonzorgcentra Meriant bieden thuis aan woonstudenten

18 OKT 2016 -Betaalbaar wonen in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk per week: met deze afspraak hebben vier woonstudenten hun intrek genomen in een kamer of appartement bij woonzorgcentra van Meriant in...

Blog - Kracht en kwetsbaarheid kunnen goed samengaan

18 OKT 2016 -‘Kijk en dat is nu precies de reden dat mijn echtgenoot van 90 jaar niet meer mee naar binnen gaat’, zei een oudere vrouw bij de bakker fel. ‘Hij wacht buiten in de auto. Als u eens wist wat...

Nieuwe buren: Symposium over langer thuis wonen met dementie

13 OKT 2016 - Steeds meer mensen met dementie wonen de komende jaren thuis. Wat is er voor nodig om comfortabel en veilig thuis te blijven wonen?

Praktische oplossingen voor langer thuis in eigen huis

13 OKT 2016 -Hoe kunnen bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving aangepast worden aan de toekomstige zorgvraag? BNA Onderzoek, architectenwinkel Breda, provincie Noord-Brabant, Platform 31, de...

Gezocht! Koplopers voor het experiment Weer thuis in de wijk

11 OKT 2016 -Voor mensen die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang zelfstandig willen wonen, is de zoektocht naar een sociale huurwoning vergelijkbaar met een hordenrace. Met als grootste hindernis...

Stadsveteranen, een onderzoek naar gelukkig oud worden in de stad

11 OKT 2016 -Bas Liesker en Meintje Delisse van architectenbureau Heren5 onderzochten stadsveteranen, ‘anticiperende senioren die in de stad wonen'. Deze senioren hebben de ambitie zelf te bepalen hoe ze oud...

Oudere migranten kwetsbaarder voor dementie

04 OKT 2016 -Oudere migranten zijn kwetsbaarder voor dementie. Zij kampen ook vaker met depressie en eenzaamheid. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Health Status of Older Migrants in The Netherlands van Özg...

De Living: groepswonen voor de tweede levenshelft in Vlaanderen

03 OKT 2016 -Een gebroken voet heeft in België geleid tot een nieuwe woonvorm. De livings van Vlaanderen! (een living is een oer-Vlaams woord voor een woonkamer) Een eigen huis in een gedeeld thuis. Steven D...

'Ga samenwerken en los de hobbels samen op!'

26 SEP 2016 -Ouderen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking blijven steeds langer thuis wonen. Tijdens de druk bezochte tweede editie van het congres 'Expeditie Begonia', op één van de...

Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom

22 SEP 2016 -Hallo, welkom allemaal. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ik begin met een ontboezeming. Moest ik 50 en invalide worden, om mijn dromen waar te maken? JA. Het grootste project dat ik ooit heb kunnen...

Mantelzorgwoningen: steeds meer mogelijk maar niet eenvoudig

14 SEP 2016 -Het vinden van dé geschikte mantelzorgwoning is geen eenvoudige klus. Niet alleen is het aantal leveranciers aanzienlijk, ook de diversiteit is groot. In een onderzoek naar mantelzorgwoningen...

Generaties huizen samen: veelbelovende woonprojecten voor jong en oud

14 SEP 2016 - De maatschappelijke belangstelling voor intergenerationeel wonen neemt toe. In de digitale publicatie 'Generaties huizen samen' worden inspirerende woonvariaties en hun intergenerationele bewoners...

Aanbod woonvormen onvoldoende zichtbaar

14 SEP 2016 -Eén op de vier (26%) onderzochte senioren zegt niet in hun huidige huis te kunnen blijven wonen wanneer de gezondheid of mobiliteit afneemt. Drie kwart (75%) hecht dan ook veel belang aan een...

Wonen, begeleiding en zorg: hoe combineer je dat in de praktijk?

14 SEP 2016 -De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lanceerde op het congres Expeditie Begonia de brochure ‘Wonen, begeleiding en zorg’. De brochure bevat vier voorbeelden van projecten waarbij...

Rijksbouwmeester start nieuwe ontwerpprijsvraag over Zorg en onze naoorlogse wijken

14 SEP 2016 -Na de succesvol verlopen ontwerpprijsvraag ‘A Home Away from Home’ kondigde Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 14 september 2016, tijdens het congres Expeditie Begonia van het Kenniscentrum...

Veilig en vitaal thuis blijven wonen dankzij technologie

08 SEP 2016 -Er zijn duizenden initiatieven, projecten en pilots op het gebied van thuiszorgtechnologie, met producten als personenalarmering, leefstijlmonitoring, medicijndispensers, communicatie-apps en...

Expertsessies Prestatieafspraken wonen en zorg

05 SEP 2016 - Heeft u veel ervaring met het thema wonen en zorg in prestatieafspraken? Deel uw ervaringen in ruil voor kennis van andere experts! Tijdens een of meerdere expertsessies spiegelt u uw eigen aanpak...

Blog - Interculturele wijsheid uit het oosten

01 SEP 2016 -Bij het station vroeg een oudere Chinese dame hulp bij het kopen van een kaartje uit de treinautomaat. Zij sprak heel slecht Nederlands maar wist toch uit te leggen wat ze wilde. Een jonge vrouw...

Een wijk seniorenproof maken: een integrale opgave

01 SEP 2016 -Hoe kunnen ouderen prettig in de wijk wonen? In de workshop van Grijstinten op de conferentie Building the Future of Health bekeken de deelnemers dit vraagstuk vanuit verschillende...

Vijf trends in langer zelfstandig wonen

29 AUG 2016 -Voor Zorgvisie schreef Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter een artikel over trends in langer thuis wonen: ‘Woondromen komen uit’. De trends die zij signaleert zijn burgerinitiatief...

Primeurs op gebied van wonen en zorg tijdens Expeditie Begonia

29 AUG 2016 -Nog even en dan is het zover: Expeditie Begonia vindt plaats! Naast een gevarieerd programma met sleutelfiguren van nieuwe woonzorgconcepten en inspirerende sprekers als Floris Alkemade, Joris...

Van grootschalige gastvrijheid tot kleinschalige participatie

24 AUG 2016 -Aan het begin van de zomer organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een excursie naar twee totaal verschillende woonconcepten voor senioren in Tilburg. Welk concept voor wonen en zorg...

Ouderen positief over woningaanpassingen

17 AUG 2016 -Woonstichting Valburg heeft de afgelopen maanden een ‘gewone’ bestaande corporatiewoning heringericht: de Keuze Thuis-woning. In de woning in Andelst konden ouderen en hun familieleden...

Samenwerking tussen zorgcollectieven en andere organisaties

17 AUG 2016 -Het Kenniscentrum en de Universiteit Utrecht organiseren twee keer per jaar interactieve studiebijeenkomsten over de vraagstukken rond burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Op 7 juni 2016...

Bruisende wooncomplexen: hoe blijft de sociale gemeenschap actief?

16 AUG 2016 -Woningcorporaties merken al geruime tijd dat woongemeenschappen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Ontmoetingsruimten worden minder gebruikt, bewoners ontmoeten elkaar minder...

Wonen met dementie in de wijk

09 AUG 2016 -Hoe kan architectuur bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen met dementie? En een inclusieve, op participatie gerichte samenleving bevorderen? Jarno Nillesen van Wiegerinck heeft daar...

Blog - Waar een anoniem gesprek toe kan leiden…

27 JUL 2016 -‘Anoniem’ belt, volgens mijn telefoonscherm. Mijn telefoon gaat af wanneer ik op een ochtend de trein instap. Ik ben erg nieuwsgierig en vind het moeilijk de telefoon niet op te nemen dus zoek...

Lokale prestaties voor wonen en zorg

21 JUL 2016 -Wat is de inhoud van de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders over wonen en zorg? Zijn er heldere SMART geformuleerde afspraken en zijn deze onderdeel van een bredere...

Diversiteit máákt de zorgorganisatie

21 JUL 2016 -Voor(t)gaan in Verandering is de pakkende titel van een boek dat in 2014 verscheen over diversiteit in de zorg. In opdracht van het Ministerie SZW interviewden Thijs Vink en Jan Booij...

Uitnodiging learning community dagen Vitale woongemeenschappen

14 JUL 2016 -In het experiment Vitale woongemeenschappen zoeken tien woongemeenschappen naar effectieve aanpakken voor gemeenschapsopbouw en -vitalisering. Het beoogt de woongemeenschap op te laten bloeien door...

Factsheet: Inspelen op langer zelfstandig blijven wonen

13 JUL 2016 -Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt pas te verhuizen als er zorg of ondersteuning nodig is (Woonmonitor 2015). Daarnaast is er ook een groep ouderen die...

Vakantie bij het Kenniscentrum

12 JUL 2016 -De zomervakantie is begonnen! Dat betekent dat het Kenniscentrum soms wat minder goed bereikbaar is. Na de vakantie staan we voor u klaar met onder meer de tweede editie van het landelijk congres...

Vergrijzing en brandveiligheid onderwerp van Event

11 JUL 2016 -Op donderdag 15 september 2016 organiseert Brandweer Nederland het 'Brandveilig Leven Innovatie Event' in Oefencentrum Crailo in Bussum. Het event staat vooral in het teken van vergrijzing en...

Zorgvastgoed: beter goed gebruikt dan sluiten!

05 JUL 2016 -Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft ActiZ een onderzoek onder zorgorganisaties gedaan naar het aantal verzorgingshuislocaties dat zou gaan sluiten. Nu is opnieuw gekeken hoe de stand van zaken is. Want...

BouwAward voor De Koekoek, woonproject voor mensen met dementie

30 JUN 2016 -De Koekoek, een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie, heeft binnen de categorie langdurige zorg de prestigieuze NVTG BouwAward gewonnen. In het gebouw is rekening gehouden met...

Blog - Domweg gelukkig, vlakbij de Dapperstraat

29 JUN 2016 -Als ik denk aan ouder worden in de stad, dan glijden mijn gedachten automatisch af naar mijn opa en oma. Geboren en getogen Amsterdammers. Zij hebben het grootste deel van hun leven in de Indische...

Landelijk netwerk 'Nederland zorgt voor elkaar' van start

28 JUN 2016 -Meer dan 20 lokale initiatieven, verspreid over het hele land, hebben het netwerk van bewonersinitiatieven 'Nederland Zorgt Voor Elkaar' (NLZVE) opgericht. Het nieuwe netwerk doet voorstellen om de...

Gezocht: corporaties die ervaring hebben met mantelzorgunits

28 JUN 2016 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is gestart met een onderzoek naar mantelzorgwoningen, ook wel bekend als mantelzorgunits, aanklikwoningen, zorgserres, zorgkamers, wmo-units, etcetera. Voor...

Digitale leidraad Langer zelfstandig wonen bundelt 10 jaar ervaringen

27 JUN 2016 -Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de...

Jongerenhospice Xenia wint prijs voor excellente zorgarchitectuur

22 JUN 2016 -Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, heeft de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur gewonnen. De jury van de tweejaarlijkse prijs voor voorbeeldstellende zorggebouwen...

Prijsvraag: lokale aanpak van eenzaamheid

21 JUN 2016 -De Nationale Eenzaamheid Prijs van Coalitie Erbij staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of...

Eenzaamheid onder oudere migranten onderzocht

21 JUN 2016 -Het hoge percentage eenzaamheid onder oudere migranten, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische...

Duurzaam Thuis: Langer zelfstandig en energieneutraal wonen

15 JUN 2016 -Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen...

Ouder worden in de stad

10 JUN 2016 -Hoe blijft een stad en voormalige groeikern aantrekkelijk voor jong en oud, hulpbehoevend en vitaal? Wat doen corporaties, zorgorganisaties samen met gemeenten en nieuwe partijen? Deze vragen...

Impressie ‘Krachtig wonen in de wijk’

06 JUN 2016 -Met ontspannende muziek van Karima Matser van OUNO start de themamiddag ‘Krachtig wonen in de wijk’ die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie...

Actualisatie puntentelling huurwoningen

06 JUN 2016 -Zorgwoningen onder de huurtoeslaggrens hebben te maken met het Woningwaarderingstelsel (WWS), ook wel puntentelling genoemd. Per 1 juli 2016 en 1 oktober 2016 wijzigt de puntentelling voor...

Zorgbutlers, Seniorenmakelaars en Bonte Buurtgenoten

26 MEI 2016 -Zorgbutlers, Seniorenmakelaars en Bonte Buurtgenoten: het is een gemêleerd gezelschap dat op woensdag 14 september 2016 zijn opwachting maakt in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Daar houdt het...

Meergeneratie Wohnen in Duitsland

25 MEI 2016 -Helpt het wonen met meerdere generaties in een woongebouw of in een buurt ouderen of mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven wonen? Stimuleert het onderlinge steun en is het...

Reactie bewindspersonen op het Eindrapport Aanjaagteam 

24 MEI 2016 -Het gaat goed met ‘langer zelfstandig wonen’. Dat concludeerde het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen na zo’n 360 werkbezoeken aan gemeenten, HLZ-regio’s (hervorming langdurige zorg...

Woonvariatie en lokale samenwerking: een jaar vol hoogtepunten

24 MEI 2016 -Ruim 35 bijeenkomsten, 1.200 bezoekers, 45 externe presentaties, 200 vragen aan de ledenservice, 5.000 nieuwsbriefontvangers. 2015 was een jaar vol hoogtepunten! Het Kenniscentrum werkte aan...

Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving

24 MEI 2016 -Gemeenten kunnen meer doen om initiatieven voor nieuwe woonvormen te stimuleren. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving’. De publicatie...

Zorgvastgoed tijdelijk verhuren: straks mogelijk!

19 MEI 2016 -Woonruimte tijdelijk verhuren is nu nog lastig, maar vanaf 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden. Volgens Tanja de Groot van VBTM Advocaten is dat gunstig voor zorgaanbieders die met leegstand...

Factsheet: De Seniorenmakelaar maakt het verschil

19 MEI 2016 -Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaamheid is ook de grote wens van senioren zelf. Maar ja, de huidige woning is vaak te groot, de tuin te veel werk en de badkamer...

Vervolg Kennisprogramma Extramuralisering

19 MEI 2016 -In 2014 en 2015 organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het Kennisprogramma Extramuralisering. Nestas Communicatie zet de reeks nu voort. Onder de naam 'Verhuur van zorgwoningen...

Bezoek vernieuwende woon(zorg)vormen in Tilburg!

12 MEI 2016 -Welke concepten voor wonen en zorg hebben de toekomst? Is dat een grootschalig, nieuw gebouwd wooncomplex voor senioren aan de rand van de stad met alle denkbare faciliteiten? Of is dat een...

Blog - De grijze golf geeft steden nieuwe dynamiek

11 MEI 2016 -Ouderen worden steeds bepalender in onze maatschappij. Tot 2019 is onder de volwassenen de leeftijdsgroep van 18 tot 50-jarigen nog in de meerderheid, maar vanaf 2019 zijn de 50-plussers voor het...

Voorjaarsagenda: vergroot uw kennis over wonen en zorg

10 MEI 2016 -Dit voorjaar presenteert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten en trainingen! Een greep uit de onderwerpen: Krachtig wonen in de wijk, Flex in the...

Top 10 woonzorgvarianten

03 MEI 2016 -“Echte innovaties in wonen en zorg starten vaak bij burgers”, vertelt Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter. Door het huidige beleid krijgen woonvormen als moderne hofjes en kangoeroewoningen een...

Denktanksessie: samenwerking van zorgcollectieven

03 MEI 2016 -In deze nieuwe editie van de denktanksessie verbreden we de focus richting de samenwerking van zorgcollectieven met andere partijen, zoals gemeenten, zorgkantoren, woningbouwcorporaties en...

De toekomst van beeldschermzorg

28 APR 2016 -Beeldschermzorg wordt in Nederland al veel toegepast om mensen met een zorgvraag langer zelfstandig te laten wonen. Maar het ‘opschalen’ van deze inzet van zorgtechnologie blijft lastig. Het...

Tussen thuis en het verpleeghuis

26 APR 2016 -“Tussen thuis en het verpleeghuis in is behoefte aan verschillende woonvormen die in meerdere of mindere mate bescherming, veiligheid en geborgenheid bieden.” Daniëlle Harkes, manager van het...

Blog - Vier trends in zorgvastgoed

25 APR 2016 -Bouwen voor de ouderenzorg, na jaren van stagnatie komt er weer beweging in de markt! Nu het stof van de stelselwijziging neerdaalt, schreeuwen de zorggebouwen om aandacht. Ze staan gedeeltelijk...

Werken aan een gastvrije samenleving

19 APR 2016 -Wat betekent het voor burgers om meer voor elkaar te zorgen? Dit actuele vraagstuk onderzoekt Femmianne Bredewold. Binnen het onderzoeksproject ‘De beloften van nabijheid’ van de Universiteit...

Hulp bij lokale prestatieafspraken over wonen en zorg

19 APR 2016 -Het ministerie van BZK heeft samen met onderzoeksbureau RIGO en Platform31 de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de zogenaamde Woonzorgwijzer, die geografisch in beeld brengt welke...

Blog - Actie nodig in intercultureel zorgland!

19 APR 2016 -“Oudere migranten zijn helemaal niet zo bijzonder,” zegt Jan Booij, expert op het gebied van interculturalisatie, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk Interculturele zorg...

Oproep: Kenniscentrum zoekt zorgcoöperaties

18 APR 2016 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is op zoek naar burgerinitiatieven in de zorgsector. In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt net als enkele jaren geleden gewerkt aan een...

Nieuwe generatie ouderen wil een koopwoning

14 APR 2016 -Ouderen willen steeds vaker een koopwoning. Liefst een appartement. Dat blijkt uit WoOn 2015, het grote onderzoek naar wonen dat het ministerie van BZK elke drie jaar houdt. De generatie ouderen die...

Langer thuis dankzij het verzorgingshuis

05 APR 2016 -Nu ouderen langer thuis blijven wonen, sluit een deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het lijken twee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt!

Ruimtelijke kijk op vergrijzing en zorg

05 APR 2016 -Hoe bereiden steden zich voor op de vergrijzing? De komende jaren staat ook de regio Amsterdam voor de uitdaging om vorm te geven aan de ‘ouderenvriendelijke stad’. De reorganisatie op het...

Excursie vernieuwende woon(zorg)vormen

05 APR 2016 -Welke concepten voor wonen en zorg hebben de toekomst? Hoe hebben deze concepten de zorg en het wonen georganiseerd? Hoe zit het met financiën en hoe worden (toekomstige) bewoners betrokken? Maak...

Brandveilige oplossingen: demonstratie

05 APR 2016 -Het Kenniscentrum organiseert voor leden een demonstratie van automatische blussystemen. In de demonstratieruimte zien we hoe een sprinkler en watermistsysteem een brand blussen.

Gezocht: nieuw zorg- en welzijnsidee voor oudere migranten

31 MRT 2016 -Oudere migranten vormen een kwetsbare groep. Door de vergrijzing groeit hun aantal snel, dus extra aandacht is nodig. Zo is er sprake van een gezondheidsachterstand en beperktere toegang tot de zorg...

Bewustwordingscampagnes langer thuis wonen

31 MRT 2016 -Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam wonen. Dat is de wens van senioren en mensen met een beperking. De overheid zet daar de laatste jaren sterk op in. Om de bewustwording over de eventuele...

Blog - Gezocht: woondroom

29 MRT 2016 -‘Wij zoeken met een groep 60-plussers naar mogelijkheden om samen te wonen met mensen van verschillende leeftijden die iets willen betekenen voor hun omgeving. Kunt u ons wegwijs maken?’ ...

Prettig oud worden in de eigen wijk

29 MRT 2016 -Door het wegvallen van voorzieningen en verzorgingshuizen doen kwetsbare ouderen steeds vaker een beroep op eigen kracht, familie, vrienden en buren. Tijdens het symposium ‘Kiezen en verbonden...

Langer zelfstandig wonen: ‘Lokaal meerjarige afspraken maken’

24 MRT 2016 -Het gaat goed met ‘langer zelfstandig wonen’. Althans: dat concludeert het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen na zo’n 360 werkbezoeken aan gemeenten, HLZ-regio’s (hervorming langdurige...

De droom is werkelijkheid geworden in Austerlitz

24 MRT 2016 -“Het moet simpeler worden om met een burgerinitiatief van start te gaan”, vindt Jan Snijders, voorzitter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Daar maakt hij zich samen met secretaris Jan Smelik...

Flex in the City, ouder worden in de stad

22 MRT 2016 -Steden vergrijzen. Opvallend is de diversiteit: sommige wijken vergrijzen enorm, anderen minder. Sommige steden blijven relatief jong door de studenten. Hoe bereiden steden zich voor op deze...

Studiereis: Meergeneratie wonen Duitsland

17 MRT 2016 -Woonvormen die generaties verbinden zijn in Nederland nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden waar wij veel van kunnen leren. Laat u inspireren tijdens...

Inschrijving 'Krachtig wonen in de wijk' geopend

16 MRT 2016 -Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. 'Krachtig wonen in de wijk' besteedt onder meer...

Corporatie en brandweer werken samen aan brandveilige seniorenwoning

10 MRT 2016 -Brand is een risico voor ouderen, zeker nu zij steeds langer zelfstandig blijven wonen. Woningcorporatie Habion werkt daarom in de regio Amsterdam-Amstelland nauw samen met de brandweer, om de...

Experiment vitale woongemeenschappen van start

03 MRT 2016 -Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Maar liefst 25 corporaties en bewoners van wooncomplexen meldden zich...

Dag van het Zorgvastgoed

01 MRT 2016 -In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Ouderen zijn vitaler en nemen de regie. De senioren zijn hoger opgeleid, hebben meer koopkracht en een hoger besteedbaar vermogen. Welke...

Van burgerinitiatief naar bedrijf: Hoogeloon blijft in beweging

25 FEB 2016 -“Het keukentafelgesprek? Dat doen we al 10 jaar”, vertelt Ad Pijnenborg, ambassadeur van zorgcoöperatie Hoogeloon tijdens de studiemiddag ‘Een nieuw samenspel’ op woensdag 17 februari...

Blog - Hoe zou Hendrik Groen het doen?

23 FEB 2016 -Wat heb ik van uw ontroerende en tegelijk ook soms hilarische ‘Geheime dagboek’ en ‘Zolang er leven is’ genoten! En wat zou ik u en de andere leden van de door uzelf opgerichte...

Tablet helpt oudere in Born langer zelfstandig wonen

23 FEB 2016 -Woningcorporatie Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG), zorgorganisatie Zuyderland en gemeente Sittard-Geleen bundelen hun krachten om oudere huurders zo lang mogelijk verantwoord en prettig...

In BaLaDe liggen de kansen voor het oprapen

17 FEB 2016 -In 2010 opende BaLaDe de deuren: een modern, multifunctioneel werk-, leer-, zorg- en welzijnscentrum van woningcorporatie Casade. Het gebouw ligt op het kruispunt van de wijken Baardwijk (Ba...

Vitale tuinen voor mensen met dementie

04 FEB 2016 -Groen en bewegen is belangrijk voor de gezondheid, zo is uit onderzoek gebleken. Ook voor mensen met dementie geldt dit. Maar zij komen vaak weinig buiten, zeker als ze in een zorglocatie wonen. Er...

Applaus voor ’t Groene Sticht

04 FEB 2016 -In het Utrechtse Parkwijk ligt een bijzonder buurtje: ’t Groene Sticht. Op een ruim woonerf, met de boerderij als centraal punt, woont een bont gezelschap van (ex-)daklozen, studenten, senioren en...

Expeditie Begonia, de reis gaat verder...

02 FEB 2016 -Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres 'Expeditie Begonia'. Want de reis gaat verder, met méér interessante...

Blog - Steden steeds seniorvriendelijker?

27 JAN 2016 -Steden vergrijzen, de diversiteit binnen de stad blijkt groot. Sommige wijken vergrijzen enorm, anderen blijven relatief jong door studenten. Hoe bereiden steden zich voor op de toename van het...

Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving

27 JAN 2016 -Door de toename van het aantal kwetsbare huurders dat langer thuis wil wonen, is het voor woningcorporaties nog belangrijker geworden aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenleven en wonen...

Impressie bijeenkomst 'Zelfstandig wonen maar niet alleen'

26 JAN 2016 -KeyRing helpt mensen die zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk alleen kunnen. Het initiatief, dat 22 jaar geleden in Londen ontstond, verbindt...

Buitengewoon Zorgzaam: samen leven, ontmoeten, groeien en geloven

25 JAN 2016 -Buitengewoon Zorgzaam ziet er absoluut niet uit als een imponerende zorginstelling en dat is ook de bedoeling. Het maakt op een natuurlijke manier deel uit van de wijk Vathorst in Amersfoort en dat...

Minister herstelt fout in puntentelling zorgwoningen

25 JAN 2016 -Corporaties en zorgorganisaties kunnen op dit moment minder huur vragen voor een zorgwoning dan de bedoeling is. Dit komt doordat er een fout zit in de regels van het Woningwaarderingsstelsel (WWS...

Helder uitgangspunt van belang bij selectie vastgoed management systeem

21 JAN 2016 -De invoering van het scheiden van wonen en zorg stelt nieuwe eisen aan vastgoedmanagement. Waar vroeger alleen zorg werd aangeboden op een ‘willekeurige’ plek in het gebouw, moet nu exact worden...

'Op een leuke manier samen oud' in een thuishuis

20 JAN 2016 -Een mooi voorbeeld van een innovatief woon- en leefconcept is het Thuishuisproject. Uitgaande van de visie ‘professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen’ ontstond dit ‘studentenhuis...

Nieuwe Nachtegaal zingt het hoogste lied

14 JAN 2016 -Nieuwe aflevering in de artikelenreeks 'Meer dan wonen en zorg alleen'. De gevel van De Nieuwe Nachtegaal in Rotterdam heeft de uitstraling van een verzorgingshuis uit de jaren zeventig. Maar dat...

'Regelgeving belemmert ouderen om hun woonwensen te realiseren'

13 JAN 2016 -Regelgeving belemmert ouderen om hun woonwensen te realiseren. Daarom moeten de regels worden verminderd. Dit concludeert Rabobank in een onderzoek naar de praktische belemmeringen die ouderen...

Groeiende markt van zorghotels

13 JAN 2016 -De kosten in de zorg stijgen, zeker als het gaat om revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname. Zorghotels en herstellingsoorden bieden een alternatieve omgeving waarin mensen prettig en rustig...

Afspraken over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

11 JAN 2016 -Voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties zijn nieuwe contractteksten online beschikbaar. Vanaf 1 januari 2016 gelden namelijk strikte regels voor het toewijzen van...

Publicatie belicht eisen Woningwet aan zorgvastgoed

11 JAN 2016 - Alle eisen die de nieuwe Woningwet stelt aan zorgvastgoed zijn door Aedes, vereniging van woningcorporaties, op een rijtje gezet in de handreiking 'Woningwet in de praktijk - zorgvastgoed'. Nog...

Collectief wonen voor senioren heeft de toekomst

07 JAN 2016 -Oudere Hagenaars zijn doorgaans tevreden over hun eigen huis en woonomgeving en zijn niet van plan te verhuizen. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Hoe willen senioren...

Langer thuis wonen: vernieuwend idee gezocht voor alleenstaande oudere

07 JAN 2016 -Heeft u een idee voor een vernieuwend project dat alleenstaande ouderen met een beperking in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En wilt u dit idee uitwerken tot een...

Een nieuw jaar, een nieuwe website!

05 JAN 2016 - Vanmorgen vond de lancering plaats van de geheel vernieuwde website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het digitale informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en...

Bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

28 DEC 2015 - Stichting Omzien heeft in de afgelopen drie jaar bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht ondersteund. Op 17 november organiseerde de stichting een bijeenkomst samen met...

Meer dan wonen en zorg alleen: Bloeien in Parc Spelderholt

23 DEC 2015 -Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, brengen hun dagen ook graag zinvol door. Ze willen zich zoveel mogelijk blijven ontwikkelen en ze willen erbij horen: bij de buurt, bij de maatschappij...

Themadag Zorgvastgoed en Bedrijfsvoering in de langdurige zorg en de GGZ

DEC - Door recente wetswijzigingen hebben zorgaanbieders de vrijheid en verantwoordelijkheid en de daarbij behorende kansen en risico’s gekregen voor hun vastgoedportefeuille. Vastgoed is hierdoor een...

Zelfstandig wonen maar niet alleen

21 DEC 2015 -Het Kenniscentrum organiseert een themamiddag omtrent KeyRing en vergelijkbare projecten in Nederland. Om koplopers en planmakers bij elkaar brengen, kennis te delen en ideeën op te doen.

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

21 DEC 2015 -Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie ...

Krachtig wonen in de wijk

15 DEC 2015 -Een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk, met o.a. een lezing van dr. Femmianne Bredewold, Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek.

Samen werken aan zorg voor verwarde huurders

15 DEC 2015 -Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd...

Impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie

15 DEC 2015 -Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten de afgelopen maanden op drie zorglocaties in Amsterdam de verbetering van de leefomgeving...

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

15 DEC 2015 -Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie...

Nominaties Hedy d’Ancona-prijs 2016 bekend

14 DEC 2015 -De jury van de Hedy d'Ancona-prijs maakte de zeven genomineerde projecten voor 2016 bekend. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en richt zich op voorbeeldprojecten waarbij architectuur...

Vitale tuinen voor ouderen met dementie

DEC -Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid. Ook in de ouderenzorg groeit het besef dat cliënten meer moeten bewegen en gestimuleerd moeten worden naar buiten te gaan.

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties - editie 2016

10 DEC 2015 -Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres 'Expeditie Begonia'. Want de reis gaat verder, met méér interessante...

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

09 DEC 2015 -Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken...

Wijze lessen uit het Oosten

03 DEC 2015 -Een reiziger in Zuid-Korea waant zich in een modern en bruisend land. Een land met een bewogen geschiedenis ook, waar de bevolking er saamhorig de schouders onder zet. Met zijn 50 miljoen inwoners...

Een kip tegen eenzaamheid

03 DEC 2015 -Een kip in het verpleeghuis kan helpen om eenzaamheid te voorkomen. Dankzij de dagelijkse gezamenlijke zorg voor dieren bouwen bewoners positieve relaties op. Dat is een van de conclusies uit het...

Intergenerationeel wonen heeft potentie

02 DEC 2015 -Op wat voor manier heeft intergenerationeel wonen in Nederland de grootste kans van slagen? Nine Krul, die stage liep bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderzocht deze vraag in het kader...

Ruinen: wonen met zorg naast het dorpshuis

02 DEC 2015 -Het oude bejaardenhuis in het Drentse Ruinen heeft plaatsgemaakt voor nieuwe zorgwoningen, seniorenappartementen en woongroepen die geclusterd zijn rond het geheel vernieuwde dorpshuis. Het...

Zo buiten als mogelijk in het verpleeghuis

01 DEC 2015 -Hoe wilt u wonen als u oud bent? Op deze veel gestelde vraag bij de start van een bijeenkomst over woonvormen voor ouderen komen de fraaie vergezichten: met een groep vrienden in een boerderij, een...

It takes two to tango

17 NOV 2015 -Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en...

In mijn maag met mevrouw Janssen

12 NOV 2015 -Ik zit in mijn maag met mevrouw Janssen. Ze is 87 jaar, loopt met een rollator, heeft beginnende dementie. Ze komt de deur niet uit, kan geen trap meer lopen en wordt steeds passiever. De thuiszorg...

Vergeten groep: inwoners met een zorgvraag

09 NOV 2015 -Gemeenten met een krappe woningmarkt hanteren sinds dit jaar nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, daarbij geholpen door de handreiking en model-huisvestingsverordening van de...

Bestuurders in gesprek over zorgvastgoed met toekomst

09 NOV 2015 -Op woensdag 4 november 2015 spraken 70 bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar over kansen voor woonzorgvastgoed. Yvonne Witter, adviseur van organisator Aedes-Actiz...

Doetank en Doetafels voor langer thuis wonen

05 NOV 2015 -De Nederlandse bevolking wordt ouder, de samenstelling vergrijst. Tegelijkertijd zijn ouderen van nu vitaler, vaak financieel daadkrachtiger en meer gehecht aan hun zelfstandigheid. De wens van...

Langer zelfstandig wonen: gezondheid, geld en een beetje geluk

30 OKT 2015 -‘Gezondheid, geld en een beetje geluk’, zo vatte een oudere dame samen wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat klopte grofweg met wat ik van andere...

Huize Adama: van klooster naar zorghuis

30 OKT 2015 -Een prachtig voorbeeld van herbestemming is Huize Adama op het voormalige kloosterterrein Het Withof in Etten-Leur. Werd het tien jaar geleden nog bewoond door zusters, inmiddels biedt het onderdak...

Toolkit ouderen met een verstandelijke beperking

29 OKT 2015 - Mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten...

Huisvesting vergunninghouders in leegstaand zorgvastgoed

27 OKT 2015 -Kan leegstaand zorgvastgoed een oplossing zijn voor de huisvesting van vergunninghouders (mensen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen)? Uit een peiling van het Aedes-Actiz Kenniscentrum...

Denktanksessie Onderzoeksagenda Zorgcoöperaties

27 OKT 2015 -Het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (Universiteit Utrecht) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren in samenwerking met de Stichting Omzien een bijeenkomst over...

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

23 OKT 2015 -In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen. In de...

Verhuizen naar zorgwoning wordt moeilijker

15 OKT 2015 - Er lijkt geen uitzondering te komen op passend toewijzen voor zorgwoningen. Het CDA had hierom verzocht, maar minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij hier niets voor voelt. Onderzoeken...

Nederlanders in dubio over eigen woontoekomst

14 OKT 2015 -Nederlanders maken zich zorgen over de opvang van ouderen in de toekomst en zijn in dubio over hun eigen woontoekomst, omdat ze het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar hun familie niet...

Een huis delen: Hoe hou je het leuk?

08 OKT 2015 -Woongroepen voor studenten zijn alom bekend, maar ook woongroepen voor senioren worden steeds populairder. Woningcorporatie Nijestee huisvest een aantal bijzondere woongroepen in de stad Groningen...

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen

02 OKT 2015 -Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende...

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

01 OKT 2015 -Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met...

Verzorgingshuis in nieuwe jas

01 OKT 2015 -Samen met mijn schoonvader van 102 bezoek ik de rommelmarkt in het plaatselijke verzorgingshuis. "Handig, die rollator", constateert hij. Hij gebruikt hem nog niet zo lang. Nu ontdekt hij het gemak...

Aanpassing WWS heeft gevolgen voor zorgwoningen

01 OKT 2015 -Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, is per 1 oktober 2015 gewijzigd. De WOZ-waarde van de woning heeft in het...

Meergeneratie wonen in Duitsland

30 SEP 2015 -Laatst was een zorgbestuurder uit Singapore op bezoek in Nederland. Hij vertelde dat de ‘meergeneratiewoningen’ van vroeger op dit moment opnieuw gebouwd worden in zijn land. ‘Het is weer een...

Studiebijeenkomst 'Een nieuw samenspel'

28 SEP 2015 - Dankzij burgerinitiatieven ontstaan verrassende samenwerkingsvormen tussen burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en ondernemers. Deze bijeenkomst stelt dit 'nieuwe samenspel...

Thuishuis wint Nationale Eenzaamheid Prijs 2015

25 SEP 2015 -De Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 gaat naar Stichting Thuis in Welzijn met het project Thuishuis. Dat bepaalden de ruim 250 deelnemers aan het Nationaal Eenzaamheid Congres door te stemmen op een...

Uitzending Tijd voor MAX over woonvariaties

25 SEP 2015 -'Ouder worden daar moet je jong mee beginnen', aldus Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in de uitzending van Tijd voor MAX van 24 september 2015. De uitzending ging over...

Oproep: Werken aan vitale woongemeenschappen

24 SEP 2015 -Voor het experiment 'Vitale wooncomplexen en -gemeenschappen voor ouderen' zoeken Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg acht corporaties, verenigingen van eigenaren of besturen met...

Eltheto: een woonzorgplein in Rijssen

18 SEP 2015 -Van een oud verzorgingshuis naar nieuw woonzorgcomplex, waar de nadruk ligt op wonen voor verschillende doelgroepen: gezonde senioren, mensen met dementie of een andere zware hulpvraag en ouderen...

Nominaties prijsvraag tegen eenzaamheid bekend

16 SEP 2015 -De jury van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 heeft drie nominaties bekendgemaakt. Alle genomineerde projecten zijn inspirerende voorbeelden die eenzaamheid voorkomen of verminderen via...

Leergang Wooncoaching Gemeenschappelijk Wonen

25 AUG 2015 - Wonen in een verzorgingshuis is door veranderingen in de regelgeving steeds minder gebruikelijk. Gemeenschappelijk wonen kan een prima alternatief zijn. Maar het oprichten van zo’n...

Traplopen voor punten: actief ouder worden in Japan

24 AUG 2015 -In Dream Lake Village, een dagopvangcentrum voor ouderen in Tokyo, kunnen de bezoekers punten sparen als zij zich inspannen. Alles is gericht op het stimuleren van activiteit. Japan wil de ouderen...

Dragende en vragende huurders in de wijk

19 AUG 2015 -Corporaties bereiden zich voor op de groeiende groep kwetsbare burgers die thuis blijven wonen. Ook corporatie Portaal is intensief bezig met de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Wat is...

Rietveld: wonen met dementie zoals thuis

19 AUG 2015 -Zorgorganisatie ActiVite bouwde in Alphen aan den Rijn in eigen beheer een nieuw complex, speciaal voor mensen met dementie. Rietveld bestaat uit 19 kleinschalige woongroepen in een dorpsachtige...

The postman always rings twice

18 AUG 2015 -Een ‘age-friendly’ samenleving denkt niet in hokjes. Om ouderen te ondersteunen moeten alle bronnen worden benut, ook uit onverwachte hoek. Wat dacht u van de postbode? Tijdens haar vakantie was...

‘All-inclusive’ wonen met zorg, een nieuwe woonvorm voor ouderen

18 AUG 2015 -"Ik wil hier nooit meer weg" zegt een bewoner van woonzorgcentrum Godelinde in de Volkskrant van 18 augustus. In dit woonzorgcentrum wonen ouderen zelfstandig, en nemen een zorgarrangement af...

Digitale training helpt ouderen veiliger wonen 

13 AUG 2015 -De nieuwe digitale training Veilig Wonen helpt ouderen bij een veiliger woonsituatie. Ouderen zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer van babbeltrucs en kwetsbaar bij brand. Met de nieuwe training...

Enquête regiobijeenkomsten Wonen en Zorg

06 AUG 2015 -De ministeries van BZK en VWS en de VNG organiseren drie regionale expertbijeenkomsten om de kennis en verbinding te versterken op het gebied van wonen en zorg. Op de bijeenkomsten kunt u samen met...

Leegstand in seniorenwoningen: hoe komt het en vooral, wat doe je er aan?

30 JUL 2015 -Op de valreep van 2014 schreef ik een blog over de verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Recente berichten over leegstand in seniorenwoningen verbaasden mij, want tegelijkertijd waren er even zoveel...

Levendige ontmoetingsplekken creëer je samen

27 JUL 2015 -Atelier Kunst & Koken in de Amsterdamse Indische Buurt is er voor bewoners die in een sociaal isolement zijn geraakt. Met mooie initiatieven in en voor de buurt als bijproduct. In Den Bosch wist...

'Heeft u alles kunnen vinden?' Op weg naar een vriendelijke gemeenschap

20 JUL 2015 -‘Heeft u alles kunnen vinden?’, vraagt de kassière bij de supermarkt mij. Ik knik en vraag me af of het zo is. Heb ik alles kunnen vinden? En waarom stelt zij deze vraag aan mij? Heb ik soms...

Voorbeelden gezocht van excellente zorgarchitectuur

16 JUL 2015 -Hoe kan de architectuur van een zorggebouw het zorgconcept ondersteunen? Dat is een vraag waar de winnaar van de Hedy d’Anconaprijs 2016 zeker een antwoord op zal hebben. Zorgaanbieders en...

Langer zelfstandig wonen: kwestie van lange adem

09 JUL 2015 -Het afgelopen jaar hebben alle betrokkenen bij ‘langer thuis wonen’ hard gewerkt en zijn goede resultaten geboekt. Maar er zijn nog veel inspanningen nodig om de woonwensen te realiseren van...

De Prinsemarij: techniek ondersteunt zelfredzaamheid

09 JUL 2015 -Zelfredzaamheid is het uitgangspunt van woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Het nieuwbouwproject van zorgorganisatie Het Spectrum en woningcorporatie Trivire is in 2013 opgeleverd. De bouw...

Oproep: problemen met passend toewijzen zorgwoningen?

08 JUL 2015 -Minder nieuwbouw van zorgwoningen. En langere wachttijden voor ouderen en mensen met een beperking. Dat is het scenario dat dreigt nu corporaties vanaf volgend jaar hun woningen passend naar inkomen...

Gemeenschappelijk wonen over de grens

08 JUL 2015 - In het buitenland zijn volop voorbeelden te vinden van nieuwe woonvormen. In deze special worden gemeenschappelijke woonprojecten in Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten belicht. Ter inspiratie...

Swan's Market - cohousing in de Verenigde Staten

07 JUL 2015 -Swan’s Market is een oude markthal in het historisch stadscentrum van Oakland, Californië. Het bestaande gebouw, dat in verschillende delen gebouwd werd tussen 1917 en 1940, beslaat een heel...

Wohnen mit Alt und Jung - cohousing in Duitsland

07 JUL 2015 -"Wat ons verbindt is de bewuste keuze voor het gemeenschappelijk wonen met meerdere generaties”. Zo staat te lezen op de website van 'Wohnen mit Alt und Jung' (WAJ) in Keulen Neu-Ehrenfeld...

Färdknäppen - cohousing in Zweden

07 JUL 2015 -Färdknäppen is een Zweeds cohousing project voor 'the second half of life', bedoeld voor mensen van 40 jaar en ouder die geen thuiswonende kinderen meer hebben. Het is in 1993 nieuw opgeleverd en...

Transformatie zorgvastgoed: 10 praktijkvoorbeelden

01 JUL 2015 -Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie 'Transformatie zorgvastgoed' heeft Platform31 voor het...

1 ons goed wonen, levert 1 kg welzijn, voorkomt 10 kg zorg

29 JUN 2015 - Woonvariaties ondersteunen: Tien tips voor gemeentes. Op maandag 15 juni vond het congres Samen vernieuwen in de Wmo plaats. Langer thuis blijven wonen is het devies. Om dat mogelijk te maken is...

Ik blijf thuis: 5 suggesties om uw eigen keuze te maken

15 JUN 2015 -Lekker thuis blijven wonen tot op hoge leeftijd is heel persoonlijk. Gelukkig is er steeds meer informatie om een keuze te kunnen maken die bij ú past. Hier de vijf aanraders die ik mijn...

Het Heem: langer zelfstandig wonen door samenwerking

11 JUN 2015 -Twee organisaties met één doel: in Baarlo hebben Wonen Limburg en Proteion Thuis de handen ineen geslagen om de bewoners van appartementencomplex Het Heem zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig...

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

09 JUN 2015 -Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan...

Meergeneratie woongroep, van baby tot 'behoorlijk oud'

09 JUN 2015 -De eerste paal is in maart dit jaar de grond in gegaan. En begin volgend jaar is het zover: dan kunnen 89 mensen genieten van het wonen met meerdere generaties in een kersvers woonproject in...

Maak exploitatie verzorgingshuizen mogelijk

08 JUN 2015 -Het is lastig maar mogelijk om voormalige verzorgingshuizen rendabel te exploiteren als goede en betaalbare woonruimte voor ouderen met lage inkomens. Daarvoor moet de overheid ruimte in de regels...

Conferentie Langer Thuis: verslag en presentaties

04 JUN 2015 -Op 27 mei 2015 vond de conferentie 'Langer Thuis: inspiratie voor langer zelfstandig wonen' plaats, met ruim 180 deelnemers vanuit onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en...

Zorgwoning in de knel door huisvestingsverordening

03 JUN 2015 -Veel gemeenten stellen op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening vast en regelen daarin de toewijzing van sociale huurwoningen. Gastblogger Margrieta Haan beschrijft de gevolgen voor...

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

21 MEI 2015 -Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van...

Terras aan de Maas: woontoren als spil in de wijk

19 MEI 2015 -Vanuit hun gemeenschappelijke visie om mensen in staat te stellen om zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen - met of zonder zorg- hebben Stichting Humanitas en woningcorporatie Maasdelta...

De helende omgeving van een monumentaal gasthuis

19 MEI 2015 -Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het historische centrum van Amersfoort was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het...

'Leerkring wonen en zorg is een mooie kenniscirkel'

18 MEI 2015 -De veranderingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor woningcorporaties. Ze krijgen steeds meer te maken met zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen. Welke taak en functie kan en wil de...

Vernieuwers gezocht voor alleenstaande ouderen

12 MEI 2015 -Fonds NutsOhra organiseert in juni drie inspiratiebijeenkomsten voor het subsidieprogramma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Vernieuwers met frisse ideeën op het gebied van meedoen en bewegen voor...

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

30 APR 2015 -Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van...

Op naar meer huizen voor wereldburgers!

28 APR 2015 -Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op...

Volop inspiratie voor decentralisatie in Rotterdam

23 APR 2015 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met Guido de Ruiter een inspirerende tocht langs bijzondere projecten in Rotterdam. Op vier locaties kregen deelnemers een kijkje in de...

Mijn woonwensen voor later

23 APR 2015 - Vincent Bijlo maakte voor het congres Expeditie Begonia een column over zijn woonwensen. "Goedemorgen, ik woon hier best aardig hè? Dit was vroeger een werkplaats van NS,

Burgercoöperaties regelen zorg zelf

20 APR 2015 -Dorpen en stadswijken organiseren steeds vaker in een coöperatie zelf hun zorg of onderlinge hulp. Hun aantal steeg binnen een jaar met dertig procent, van 100 naar circa 130. "Er zit veel groei in...

Tool: Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

16 APR 2015 - Corporatiehandreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen, met praktische tips en voorbeelden van lokaal maatwerk uit de corporatiepraktijk.

De Veste: comfortabel wonen in een duurzaam gebouw

16 APR 2015 -Vanuit een gezamenlijke vennootschap bouwen woningcorporatie Habion en Amaris Zorggroep aan zeven nieuwe locaties. Een daarvan is De Veste in Naarden, een duurzaam woonzorgcentrum dat in juni 2014...

Langer zelfstandig wonen: De Gelderse aanpak in beeld

13 APR 2015 -'Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn', is een bekende volkswijsheid. Maar ook de titel van een nieuwe brochure van de provincie Gelderland, die al geruime tijd actief is op het gebied van...

Blik op particuliere woonzorgvoorzieningen

09 APR 2015 -De komende jaren neemt het aantal woonzorgvormen en de diversiteit daarvan toe. Een groeimarkt met kansen voor particuliere woonzorgconcepten, die sterk in opkomst zijn. Waar komt deze groei vandaan...

KRO Kruispunt uitzending over woonvariaties

31 MRT 2015 -“Veel ouderen die langer zelfstandig blijven wonen zijn nog onbekend met nieuwe woonvormen” zegt Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg in de KRO Kruispunt TV uitzending van...

Woonvormen

27 MRT 2015 -Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid...

Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk?

25 MRT 2015 -Ouderen in aanleunwoningen krijgen te maken met het verdwijnen van voorzieningen door de sluiting van verzorgingshuizen. De sociale functie – zoals een ontmoetingsruimte en de gezamenlijke...

Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

24 MRT 2015 -Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen...

Publieke ruimte belangrijk voor ouderen

16 MRT 2015 -Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de...

Zorgvastgoed met toekomst

12 MRT 2015 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten...

Passende toewijzing of ongepaste afwijzing?

12 MRT 2015 -Als het aan de minister ligt, wijzen corporaties straks aan huurders alleen nog maar een woning toe waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit passend toewijzen is niet zo vanzelfsprekend als het...

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

12 MRT 2015 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten...

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

11 MRT 2015 -Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds...

Voedseltuin Food for Good brengt mensen samen

10 MRT 2015 -In de achtste en laatste aflevering van de reportageserie 'Levendige ontmoetingsplekken' bezoekt Carin Giesen voedseltuin Food for Good in Utrecht. Anders dan bij andere buurtmoestuinen staat bij...

Volop kansen voor de serviceflat in de 21e eeuw

02 MRT 2015 -De klassieke serviceflat heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende...

Meer veerkracht, langer thuis

24 FEB 2015 -De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met...

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland

17 FEB 2015 -Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het...

Durf te leven met dementie: brochure voor gemeenten

04 FEB 2015 -In Noord-Brabant zijn al veel gemeenten bezig met het inrichten van een dementievriendelijke gemeente (DVG) zodat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. De gemeenten Bladel, Steenbergen...

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

29 JAN 2015 -Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ...

Handreiking voor de doorstroming van senioren

28 JAN 2015 -Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen (valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk maken). Maar de doelgroep is honkvast, slechts 6...

Uitgelicht: Extramuralisering in de praktijk

28 JAN 2015 -De transitie van de zorg is volop in gang en houdt menig zorgorganisatie en corporatie bezig. Sinds twee jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een...

Een eigen stekkie

22 JAN 2015 -Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook...

Corporatiebarometer: Zorgen over huurders met problemen

22 JAN 2015 -Woningcorporaties gaan door de decentralisatie van de zorg meer woningen verhuren aan ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Dat verwacht 90 procent van de 146 directeur-bestuurders...

Nieuwe subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

08 JAN 2015 -Per 1 januari is de ‘Nza-beleidsregel Zorginfrastructuur’ vervallen. In plaats daarvan is er de nieuwe ‘Subisidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’, waarnaar in de tweede...

Bevlogen vrijwilligster brengt ouderentrefpunt tot leven

05 JAN 2015 -In de zevende aflevering van de reportageserie 'Levendige ontmoetingsplekken' bezoekt Carin Giesen ouderentrefpunt ’t Meijerke in Den Bosch, dat Jetty Lobregt in opdracht van woningcorporatie...

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

22 DEC 2014 -De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in...

Op zoek naar meer variatie in wonen en zorg

22 DEC 2014 -Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid...

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

22 DEC 2014 - Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven...

Meer bewegen voor een grotere zelfredzaamheid

21 DEC 2014 -Een sterke lichamelijke en geestelijke conditie betekent een grotere zelfredzaamheid. Daarom is het voor thuiswonende kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijk om...

Vier bedrijfsmodellen voor de plint 

16 DEC 2014 -De Wijkplaats deed op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension onderzoek naar alternatieve financiering van de algemene voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze...

Oproep: Kenniscentrum zoekt innovatieve woonvormen 

16 DEC 2014 -Op dinsdag 24 maart organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het landelijke congres Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg. Het Kenniscentrum wil inspireren en...

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

09 DEC 2014 -Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen...

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen van start

04 DEC 2014 -In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Is uw corporatie goed voorbereid op deze ontwikkelingen? Of kunt u nog wel wat inzichten en kennis...

Seniorenwoningen uit de tijd?

04 DEC 2014 -De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar...

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

04 DEC 2014 -Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar...

'Samenwerken in wonen en zorg beter dan concurreren'

02 DEC 2014 -Op een inspirerende locatie bij Cliniclowns in Amersfoort vond op donderdag 27 november de bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’ plaats. Een plek waar kinderen de baas zijn en...

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

02 DEC 2014 -Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken...

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

27 NOV 2014 -“Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne...

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

20 NOV 2014 -Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af...

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

17 NOV 2014 -Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent...

Maatwerk belangrijker dan vastgoed bij langer thuis wonen

06 NOV 2014 -Maatwerk staat voorop. Dat is een conclusie van de bijeenkomst ‘Langer Thuis, van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk’, die op 4 november 2014 in Hogeweyk te Weesp werd gehouden. Tijdens de...

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

06 NOV 2014 -Sinds 1 november 2014 is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische...

Nieuw woningwaarderingsstelsel ook voor zorgwoningen

03 NOV 2014 -Het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, gaat op de schop. Het voorstel is 17 oktober bij de Tweede Kamer ingediend. De...

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

30 OKT 2014 -Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag...

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

29 OKT 2014 -Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en...

Studie Het huishoudboekje van de senior

28 OKT 2014 -Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is...

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

23 OKT 2014 -Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze...

Bouwen aan Buurthulp: handboek vol praktijkvoorbeelden

20 OKT 2014 -Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat burgers meer voor elkaar moeten doen...

Rollenspel bij zorgvoorzieningen

16 OKT 2014 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 7 oktober 2014 een druk bezocht symposium Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties. Dit was tevens de aftrap van het...

Nog veel vragen over verhuur (zorg)woningen

13 OKT 2014 -Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek vorige week tijdens een symposium over dit thema...

Nationale Brandpreventieweken gericht op senioren

02 OKT 2014 -Zelfstandig wonende 65-plussers lopen het hoogste risico slachtoffer te worden van een huisbrand. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht men zelfs een flinke stijging...

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

29 SEP 2014 -De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want...

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen gelanceerd

25 SEP 2014 -Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie ervaren wordt, moet door een speciale bril kijken. Zo is een gladde vloer misschien makkelijk schoon te houden, maar deze weerkaatst ook veel...

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

25 SEP 2014 -Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van...

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

16 SEP 2014 -Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is...

Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak’

11 SEP 2014 -Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat...

Leergang Woondromen 55+: van wens naar werkelijkheid

11 SEP 2014 -In een nieuwe leergang voor professionals in bouwen, wonen, zorg en maatschappelijk ondernemen leert u hoe u groepen senioren effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen en verduurzamen van een...

'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

11 SEP 2014 -DyNaMo BV in Leiden is een samenwerkingsverband van De Binnenvest, een organisatie voor Maatschappelijke Opvang, en Movens, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De cliënten van Movens...

Onderzoek naar 'zorgproof' maken van woonomgeving

08 SEP 2014 -Vanaf 2016 zullen door het nieuwe overheidsbeleid meer mensen met een zorgvraag in een reguliere woonomgeving wonen. Tegelijkertijd staan in veel gemeenten de thuiszorg en Wmo budgetten onder druk...

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

02 SEP 2014 -Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je...

Met een groot hart en veel geduld doorbijten

26 AUG 2014 -'Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties', zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn...

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

26 AUG 2014 -Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en...

We maken het samen! Klussen in het dovenclubhuis

19 AUG 2014 -In de zesde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen het Repair Café Groningen. Vrijwilligers en bezoekers repareren in een Repair Café samen kapotte...

Woningcorporatie moet woningaanpassing toestaan

12 AUG 2014 -Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de ondersteuning...

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

05 AUG 2014 -Het scheiden van wonen en zorg gaat gepaard met hoge kosten. Verhuur van leegkomende woonruimte in een verzorgingshuis aan ouderen met een indicatie voor zorg thuis, is niet altijd een haalbare...

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

15 JUL 2014 -Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met...

Oproep: verzorgingshuis dicht en dan?

14 JUL 2014 -Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Dat geldt in het...

Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland

07 JUL 2014 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht...

Zomer zonder eenzaamheid

07 JUL 2014 -De zomermaanden zijn voor veel mensen een verademing. Vakantie, een pauze van alle activiteiten en tijd om buiten door te brengen met barbecues, feesten, festivals en dagjes uit. Voor sommige mensen...

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

03 JUL 2014 -Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf...

Innovatie in wonen en zorg brengt bouwsector in beweging

03 JUL 2014 -Ook in de bouwsector staat langer thuis wonen van ouderen op de agenda. Op de InnovatieBoost Markt van Bouwend Nederland was Wonen en Zorg nadrukkelijk geprogrammeerd naast innovaties in...

'Huiskamers van de Buurt' voor en door wijkbewoners

01 JUL 2014 -Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met...

Verhuurderheffing ook voor verzorgingshuis

30 JUN 2014 -De verhuurderheffing blijft van toepassing op appartementen in het verzorgingshuis. Dat is het antwoord van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn op vragen uit de Tweede Kamer. Volgens...

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

30 JUN 2014 -Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En...

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

23 JUN 2014 -Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere...

Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 in teken van zorg

23 JUN 2014 -De Nationale Eenzaamheid Prijs heeft dit jaar als thema 'zorg tegen eenzaamheid'. Deelname aan de prijs is mogelijk voor bestaande activiteiten en projecten rond het thema eenzaamheid die specifiek...

Tv uitzending over zorg voor ouderen uit andere cultuur

12 JUN 2014 -Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in...

'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

12 JUN 2014 -ONS, een ‘buurthuis 3.0’ in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. De 12 vrouwen en één man in het coöperatief runnen het goedlopende wijkrestaurant...

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

11 JUN 2014 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo...

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

05 JUN 2014 -Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven...

Woningaanpassingen vermarkten: hoe bereik ik mijn doelgroep?

27 MEI 2014 -Steeds meer woningcorporaties, gemeenten en andere partijen willen ouderen activeren om de eigen woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met ‘De drempel van Jan...

Training Oriëntatie op thuistechnologie

21 MEI 2014 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert met Atrivé op 2 oktober 2014 voor de derde keer de basistraining 'Oriëntatie op thuistechnologie'. Deze ééndaagse training is bestemd voor...

Kleurrijke zorg: handreiking intercultureel wonen en werken

21 MEI 2014 -Het gesprek aangaan over interculturalisatie, dát is het doel van de handreiking 'Kleurrijke zorg, intercultureel wonen en werken', een uitgave in de Kennisreeks van Axion Continu. Cliënten en...

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

16 MEI 2014 -Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere...

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

14 MEI 2014 -Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

14 MEI 2014 -De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties...

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

13 MEI 2014 -Een herkenbare omgeving en sfeer is bij dementie een belangrijk aandachtspunt. Om te zorgen dat oudere migranten zich thuis voelen is het belangrijk om te kijken naar de cultuur en bijbehorende...

Mantelzorgwoningen: voorkom juridische en financiële problemen

12 MEI 2014 -Er is veel publieke verontwaardiging over het politieke plan om voortaan te korten op het pensioen van AOW'er die gaan samenwonen met hun kind. Woningcorporaties die mantelzorgwoningen willen...

Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak

05 MEI 2014 -Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen bij het ouder worden? Een voorwaarde is dan wel, dat de woning daarvoor geschikt is. ‘Wonen met Gemak’, een initiatief van vrijwilligers uit de...

Ouderen in de knel

28 APR 2014 -Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het...

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

24 APR 2014 -Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht...

Ed Nolte overleden

24 APR 2014 -Op Tweede Paasdag maandag 21 april is Ed Nolte oud-medewerker van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg overleden. Ed Nolte is tijdens zijn loopbaan bij de Nationale Woningraad en later Aedes...

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

24 APR 2014 -Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De...

Corporaties: langer thuis wonen onmogelijk zonder extra inspanning

23 APR 2014 -Corporaties verwachten niet dat zorgbehoevende ouderen zonder extra inspanningen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen zijn kostbaar en corporaties hebben zorgen over de...

In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht

14 APR 2014 -De mega-ballon die ik als ID-coach krijg van de organisatie van het congres ‘Lokale Kracht: the next step’ is inderdaad mega! Ik stap de trein in en pas niet eens in een coupé. De omvang van de...

Langer thuis met dementie: praktijkvoorbeeld uit Breda

08 APR 2014 -De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie toe. Zij zullen ook langer thuis (moeten) blijven wonen als gevolg van de wijzigingen in AWBZ en Wmo. Gemeenten gaan zelf een invulling geven...

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

03 APR 2014 -Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op...

Huiskamer voor kwetsbare groepen

01 APR 2014 -Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met...

Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

31 MRT 2014 -In de media is op dit moment veel ophef over het sluiten van verzorgingshuizen. Bijna dagelijks is er een nieuw bericht over te lezen. Berenschot heeft begin 2013 berekend dat er de komende drie...

The next step: Een burgerinitiatief? Top(sport)!

25 MRT 2014 -Veel initiatieven beginnen met een kleine stap. Neem zorgcoöperatie Hoogeloon: eerst voorzichtig begonnen met een eetgroep, toen langzamerhand uitgebreid naar andere voorzieningen als dagopvang en...

Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten!

25 MRT 2014 -Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart 2014 tijdens het 3e congres Lokale Kracht werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd...

Oma zet de buurt op stelten

25 MRT 2014 -Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke...

Gezocht: vernieuwende ideeën voor mantelzorg

12 MRT 2014 -Elke 2 jaar organiseren VSBfonds en ZonMw de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is bedoeld om goede ideeën die zorgen voor een betere zorg en welzijn een kans te geven. Dit jaar...

Nieuwe tinten grijs?

06 MRT 2014 -Het lijkt eenvoudig: Nederland vergrijst, want het aantal ouderen neemt toe. Onderzoekers van het NIDI zetten daar een vraagteken bij. Is de kalenderleeftijd van 65 jaar nog wel de maat voor oud of...

Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

06 MRT 2014 -In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de...

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

03 MRT 2014 -De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook...

De Zorg Samen Buurt genereert energie

03 MRT 2014 -Het begon allemaal met het initiatief van twee ‘buurtvrouwen’, Kitty Hesen en José Bielderman. Zij wilden hun buurt Prinsejagt 3 in Eindhoven geschikt maken om zelfstandig oud te worden. Bij de...

Brochure Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht

27 FEB 2014 -Werkt u wijkgericht aan wonen, welzijn en zorg? Laat u dan inspireren door de procesmatige wijkaanpak van de Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht. In een nieuwe brochure leest u over de weg die de...

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

26 FEB 2014 -De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes...

Succes buurthuis door kennis van de wijk

25 FEB 2014 -In de derde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen buurthuis De Pijler in Vleuten-De Meern. Een ontmoetingsplek voor mensen uit verschillende generaties...

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

24 FEB 2014 -Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta...

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

24 FEB 2014 -Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig...

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

19 FEB 2014 -De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken...

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties

19 FEB 2014 -Woningcorporaties moeten zorgen voor geschikte woonruimte voor huurders met een beperking. Dat is het antwoord van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over het tekort aan woningen voor mensen...

Zorgcoöperatie Tot uw Dienst: initiatief bij de cliënt

06 FEB 2014 -Acht jaar geleden nam Don van Sambeek het initiatief voor de zorgcoöperatie Tot uw Dienst, uit onvrede met de reguliere thuiszorg. Na vijf jaar was de coöperatie selfsupporting; nu is de...

Morgen wonen zonder zorgen

04 FEB 2014 -Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de...

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

30 JAN 2014 -Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat...

Doorzettingsvermogen ouderen levert ontmoetingsplek op

28 JAN 2014 -Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met...

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

23 JAN 2014 -Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis...

Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

09 JAN 2014 -Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met...

Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk

06 JAN 2014 -Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg  Meer hotel dan woongebouw, aldus het bouwkundige oordeel over verzorgingshuizen. Dat maakt het lastig om de oudere gebouwen...

Mantelmuzikanten in de zorg

23 DEC 2013 - De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig...

Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt

19 DEC 2013 -Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een nieuwe reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook...

Vergrijzing en woningbehoefte in beeld: infographic

19 DEC 2013 -Met beelden laat Aedes op haar website de vergrijzing en gevolgen voor de woningmarkt zien. Visuele weergaves van feiten en cijfers over wonen en zorg tonen de opgave voor corporaties. Per onderwerp...

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

17 DEC 2013 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast...

De Beukelaar: Samen is de sleutel naar beter

16 DEC 2013 -Yvonne Witter geeft een impressie van het bezoek aan De Beukelaar in Rotterdam Zuid op 26 november 2013. Je ziet het al van verre: De Essalam moskee, deze ligt prachtig in de multiculturele wijk...

Corporaties beschikken over meer nultredenwoningen

02 DEC 2013 -Corporaties beschikken over steeds meer nultredenwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste Corporatie in Perspectief (CiP)-rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

'Satéstok' door wonen, welzijn en zorg

28 NOV 2013 -Verbinden, afstemmen en regie zijn belangrijk in krimpgebieden, omdat daar de ontwikkelingen hard gaan. Deze boodschap verkondigde mevrouw H.K. Pot, burgemeester van de gemeente Appingedam. Zij deed...

'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting

19 NOV 2013 -De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol...

Een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg

19 NOV 2013 -De transformatie van verzorgingshuizen naar scheiden wonen en zorg is meer dan een administratieve verandering. De kosten van wonen en verblijf in het verzorgingshuis worden straks volledig in...

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

18 NOV 2013 -Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een...

Lokale Kracht in Beeld

14 NOV 2013 - Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht.

VitaValley lanceert zorginnovatie.nl, een platform voor co-creatie

14 NOV 2013 -VitaValley lanceert de website www.zorginnovatie.nl om een nieuwe impuls te geven aan het innovatievermogen in de zorg. Zorginnovatie.nl is het eerste open platform voor zorginnovaties in Nederland...

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

11 NOV 2013 -Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www...

Ontwerpen voor mensen met dementie

07 NOV 2013 -In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis...

Burgercoöperaties in opkomst

07 NOV 2013 -"Burgercoöperaties in opkomst" is het vierde magazine in een reeks over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid. Dit tijdschrift is een initiatief van het ministerie van BZK. Het...

In beweging: zingende zebrapaden en 'zwementie'

07 NOV 2013 -Hoe lang zit u op een dag? 35% van de Nederlandse bevolking zit tussen de 7-16 uur per dag! En een zittend leven duurt niet lang…..'Bewegen is winst!’. Dat zegt Nanette Hagedoorn op het...

Come Together: veel ideeën voor innovaties in de zorg

07 NOV 2013 -Onder het motto 'Come Together' willen ActiZ, PGGM en Microsoft een impuls geven aan de zorg in Nederland. Daarom deden zij in september een oproep om innovatieve ideeën in de zorg in te zenden met...

Bewegingsgerichte zorg in praktijk met zorgleefplan

28 OKT 2013 -Bewegen doet goed en voelt goed en brengt mensen in contact. Het is een factor van belang in relatie tot participatie en zelfredzaamheid. Ook in zorgorganisaties is het daarom kansrijk om aandacht...

CPO: voorzieningen naar wens en rol voor corporaties

22 OKT 2013 -Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn de toekomstige bewoners de ontwikkelaars van hun woonomgeving. Het biedt de kans om voorzieningen naar wens en wonen met gelijkgestemden te...

De pijn verdelen: samenwerken bij scheiden van wonen en zorg

22 OKT 2013 -Het vraagstuk van extramuralisatie is te groot voor de individuele zorgaanbieder of corporatie. Volgens de geïnterviewden in dit artikel maakt samenwerking het verschil tussen slagen en...

Cliënten en scheiden wonen zorg

17 OKT 2013 -Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met...

Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling

14 OKT 2013 -De toestroom naar een verzorgingshuis was nooit een probleem, daar hoefde een zorgorganisatie weinig reclame voor te maken. Nu eenheden zelfstandig verhuurd worden, ontstaan nieuwe vraagstukken. Om...

Woongemeenschappen 'cadeautjes voor de samenleving'

11 OKT 2013 -Wie een woongemeenschap wil opzetten heeft een lange adem nodig. En dat terwijl samen wonen goed is voor het welzijn van ouderen. Verschillende organisaties die woongemeenschappen steunen...

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

11 OKT 2013 - De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig...

Engelse les in lokale kracht

10 OKT 2013 -Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving...

Meldactie 'Goed wonen, wat is daarvoor nodig?'

07 OKT 2013 -Vier landelijke cliëntenorganisaties houden een meldactie over de woonbehoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. De actie loopt tot 15 oktober 2013 en is een initiatief van de CG...

Financiële dekking voor collectieve ruimten

03 OKT 2013 -Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de...

Woongemeenschappen: goed voor gezondheid ouderen

03 OKT 2013 -Ouderen die in een woongemeenschap wonen, hebben minder behoefte aan zorg. Bovendien voelen zij zich minder eenzaam dan ouderen die alleen wonen. Dat blijkt uit de portretten in het boek ‘Verhalen...

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

30 SEP 2013 -Op 11 september 2013 spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren...

Nieuwe website

23 SEP 2013 - Hartelijk welkom op de nieuwe website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg! De site heeft een nieuw, fris uiterlijk gekregen, is geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers en biedt meer ruimte...

Actieve oudere migrant staat centraal in nieuwe publicaties

23 SEP 2013 - De actieve oudere migrant staat in de spotlight in twee onlangs verschenen publicaties. In 'Met een groot hart en heel veel geduld' van Stichting CABO zijn tien interviews met vrijwilligers...

Nieuwe Ouder Worden: 50+ is slecht voorbereid op toekomstige zorg

19 SEP 2013 -50-plussers willen zelf de regie houden over de zorg die zij later zullen ontvangen; thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat blijkt uit het Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek van ActiZ...

Energiestrijd Verzorgingshuizen

19 SEP 2013 - Drie maanden zoveel mogelijk besparen op gas en elektriciteit. Die uitdaging kunnen verzorgingshuizen vanaf 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - met elkaar aangaan. Dan begint de Energiestrijd...

Verhuur in het verzorgingshuis

16 SEP 2013 -Scheiden van wonen en zorg betekent dat verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te staan of ze zelf de individuele verhuur...

TEDxBinnenhof zoekt innovaties in wonen en zorg

12 SEP 2013 - Innovatieve ideeën die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke problemen, dát is waar de organisatie van TEDxBinnenhof naar op zoek is. Denk aan oplossingen voor klimaatverandering...

Zorgstandaard Dementie geeft ook invulling aan wonen

05 SEP 2013 - Wat is goede dementiezorg? En aan welke eisen moet deze zorg voldoen? Het antwoord op deze vragen is vanaf heden te vinden in de ‘Zorgstandaard Dementie’. Deze publicatie van Alzheimer Nederland...

Burgerinitiatief: vernieuwend, stimulerend en revolutionair

03 SEP 2013 -Burgerinitiatieven in welzijn en zorg typeren zichzelf als vernieuwend, stimulerend en revolutionair. Dit blijkt uit een enquête onder 30 initiatieven van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

Woonwensen van 55-plusser in beeld

02 SEP 2013 - Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van...

Blog: Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

29 AUG 2013 - Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een...

Vergrijzingsbestendige leefomgeving is nu nodig

19 AUG 2013 - De ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport...

Nieuwe site voor Thuishuizen

15 AUG 2013 - Stichting Thuis in Welzijn is een site gestart over Thuishuizen: www.thuishuis.org. De Stichting wil zoveel mogelijk Thuishuizen realiseren en de site is één van de middelen om initiatieven te...

Wonen doe je zelf - 25 inspirerende collectieve woonvormen

05 AUG 2013 -Al jaren ontstaan op eigen initiatief bijzondere woonvormen. Ze zorgen voor een divers en interessant woningaanbod. Zo ook in Groningen, waar corporatie Nijestee vele initiatieven van bewoners...

Oudere migranten: wonen in Nederland, pendelen naar moederland

31 JUL 2013 - Om een beeld te krijgen van hun interesse in flexibele woonvormen heeft het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het pendelgedrag van ouderen van de drie...

Bewegen in de langdurige zorg is gezond voor lichaam én geest

25 JUL 2013 - Mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg bewegen te weinig. En dat terwijl bewegen op fysiek en mentaal vlak zoveel gezondheidswinst oplevert. Tijdens het 'Landelijk Congres Bewegen in de...

Mantelzorg: niet verplichten maar verlichten

25 JUL 2013 - Het versterken, verlichten en verbinden van informele ondersteuning en zorg, dát is de kern van het beleid dat staatssecretaris Van Rijn uitzet in zijn kamerbrief van 20 juli jongstleden. Met...

Heldere richtlijnen nodig voor gebruik domotica en eHealth

16 JUL 2013 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept zorgaanbieders op om bij het gebruik van domotica en eHealth de ontwikkelde handreikingen te benutten. Daarnaast vraagt de inspectie de veldpartijen om de...

Vernieuwd e-book Gezonde Wijk biedt inspiratie

11 JUL 2013 -Het vernieuwde e-boek 'Gezonde wijk in praktijk' presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk. Het bundelt de uitkomsten en ervaringen van de 13 steden die aan het experiment...

Eenzaamheid uit de taboesfeer 

10 JUL 2013 - In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Volgens onderzoek is één op de drie Nederlanders eenzaam. De gevolgen kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen...

Zorgen voor elkaar levert beide partijen wat op

09 JUL 2013 - De films en debatten tijdens de 3e editie van het filmfestival Forever Young gaven veel stof tot denken over generaties, over zorgen voor elkaar, over wat mensen (uit verschillende generaties...

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

08 JUL 2013 -In Noord-Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie 'Verbinden...

Leegstand: een helder beeld van de praktijk

03 JUL 2013 - Leegstand is sinds de versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg een nieuwe uitdaging voor zorgorganisaties. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg peilde de stand in het land en...

Gezocht: woonzorgprojecten die energieneutraal willen worden

02 JUL 2013 - Energiesprong van Platform31 organiseert een innovatieprogramma voor het vernieuwen van zorgvastgoed naar energieneutraal. Voor renovatie geldt een besparing van minimaal 45% op primaire energie...

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

02 JUL 2013 - In Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie ‘Verbinden bij...

Betrokken bij Buurtbeleid: De Lokale Kracht van ouderen

01 JUL 2013 - Ouderen vormen een dragende kracht in de samenleving. Met hun (levens)ervaring, vitaliteit en beschikbare tijd vormen ze de ruggengraat van tal van clubs, verenigingen en andere sociale verbanden...

Dagactiviteiten op nieuwe leest

27 JUN 2013 - Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders...

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

27 JUN 2013 - Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een...

Samen ontwerpen aan betere gebouwen met nieuw instrument

25 JUN 2013 - BNA Onderzoek en van aken architecten presenteerden op 12 juni 2013 IMPACT: een gratis ontwerpinstrument en communicatietool voor opdrachtgevers, cliënten en architecten die samen een betere...

Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014

24 JUN 2013 - De prijsronde van de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 is van start gegaan. Tot 30 september dit jaar kunnen zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten...

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

13 JUN 2013 - Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs...

Economische kansen in wonen en zorg

11 JUN 2013 - Op lokaal en regionaal niveau is de impact van de bezuinigingsmaatregelen en beleidswijzigingen in de sector zorg en welzijn groot. De maatregelen bieden echter ook kansen voor ondernemers in de...

Lokaal maatwerk nodig voor jaarlijks 42.000 geschikte woningen

11 JUN 2013 - Lokaal maatwerk is vereist om in de komende jaren voldoende woningen te realiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Dat schrijven minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en...

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

06 JUN 2013 - Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties...

Filmfestival Forever Young belicht culturele diversiteit en kijk op zorg

30 MEI 2013 - Een reis langs verschillende culturen, dat is wat de derde editie van het Filmfestival Forever Young u op donderdag 4 juli in Rotterdam te bieden heeft. Een dag vol inspirerende films, mini...

Kansen voor welzijnsorganisaties in wonen, welzijn en zorg

30 MEI 2013 - De tijd is rijp voor welzijnsorganisaties om zich te manifesteren als verbinder in wonen, welzijn en zorg. Met het document 'Kansen binnen welzijn, wonen en zorg' ter inspiratie roept de MOgroep...

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor wonen met zorg

01 MEI 2013 - Minister Blok heeft een regeling gepubliceerd waarin hij de groep chronisch zieken en gehandicapten aanwijst die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De regeling geldt...

Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

25 APR 2013 - Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe...

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend

24 APR 2013 - Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De...

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex

24 APR 2013 - Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP...

Tradities in de knel: zorgverwachting Turkse ouderen verandert

24 APR 2013 - Traditionele verwachtingen van zorgbeelden zijn langzaam aan het veranderen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Tradities in de knel; Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun...

Onderzoek TNO: ouderen blijven in de buurt wonen

23 APR 2013 - Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan blijven zij dichtbij hun oude woonplek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen' van TNO. Het...

Cliënt in beeld in twintig portretten

23 APR 2013 - Met de rapportage 'Wie is de cliënt?' laat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet. Welke zorg krijgen zij, en hoe worden AWBZ-zorg...

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!

11 APR 2013 -Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' wel. Het congres begon op woensdag 3...

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

09 APR 2013 - Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red...

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

08 APR 2013 - De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische...

Experimenten zorg en krimp gezocht

08 APR 2013 - In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven...

Generaties verbinden, inspiratie vinden

04 APR 2013 -Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt...

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu 'VPT-huis'

26 MRT 2013 - Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan...

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

21 MRT 2013 -Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management...

Oproep voor promotieonderzoek woonwensen oudere migranten

18 MRT 2013 - Promovenda Nancy Babel van de Erasmus Universiteit onderzoekt woonwensen van ouderen met een andere leefstijl.  Zij roept woningcorporaties op om mee toe doen aan het onderzoek door middel van het...

Helpdesk oudere migranten en mantelzorgers gelanceerd

14 MRT 2013 - Waar mogelijk blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat ouderen en hun mantelzorgers steeds vaker zelf de zorg en ondersteuning moeten regelen die ze nodig hebben. Ook als...

Lokale Kracht: oplossing voor alles en iedereen?

14 MRT 2013 - Is Lokale Kracht positief voor iedereen? - Wat zijn de risico's? - Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke...

Filmfestival Forever Young laat publiek nadenken over ouder worden

13 MRT 2013 - Met de prachtige film 'A Late Quartet' opende op 28 februari de Slotmanifestatie van het Europese jaar voor Actief Ouder Worden en het eerste Filmfestival Forever Young, georganiseerd door...

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' selecteert 40 ouderenprojecten

12 MRT 2013 - Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma 'Vitaliteit...

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo

12 MRT 2013 - Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. "Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af", zegt...

Meedoen kan iedereen

08 MRT 2013 - Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging...

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf

07 MRT 2013 - In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede...

Experiment 'Verlengde verhuisketens' succesvol

07 MRT 2013 - In 2011 en 2012 hebben acht woningcorporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de...

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

07 MRT 2013 - In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig...

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

06 MRT 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het...

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

05 MRT 2013 - Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege...

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

21 FEB 2013 - Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor...

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk

20 FEB 2013 - 'BloemRijk samen wonen, jong en oud' in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind...

'Roya(a)l delen': inkijkje in de wereld van scheiden wonen zorg

20 FEB 2013 - Royal Rustique is een vernieuwende vorm van wonen in Den Haag, gebaseerd op het principe dat wonen en zorg gescheiden zijn. Binnen een ontwerp voor zelfstandige herenhuizen zijn appartementen...

'Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd'

19 FEB 2013 - Zorgorganisaties in krimpgebieden vrezen dat zij door het kabinetsbeleid locaties moeten sluiten en dat daardoor ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Zorgkantoren kopen dit jaar 12...

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling

14 FEB 2013 - Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers...

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

13 FEB 2013 - Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord...

'De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan'

12 FEB 2013 - In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse...

Blog 'Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone'

11 FEB 2013 - Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten...

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

07 FEB 2013 - Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat...

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

07 FEB 2013 - Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC...

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

06 FEB 2013 - Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om...

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

06 FEB 2013 - Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliënten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een...

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

29 JAN 2013 - Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een...

Forever Young: filmfestival en debat over generaties

28 JAN 2013 - Het filmfestival Forever Young start op donderdag 28 februari met twee filmpremières en een slotmanifestatie van het Europese Jaar voor Actief ouder worden en Solidariteit tussen de Generaties...

Nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur

28 JAN 2013 - De nieuwe beleidsregel voor zorginfrastructuur geeft geen mogelijkheden meer voor de vergoeding van sociale restaurants en keukenvoorzieningen. Deze aanpassing heeft de NZa per 1 januari 2013...

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt

23 JAN 2013 -"Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen...

Verzorgingshuis als dorp in een dorp

16 JAN 2013 - Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan...

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk

15 JAN 2013 -De theorie over grenzenwerk verklaart hoe intersectorale samenwerking tot stand komt ondanks bestaande belemmeringen. Ook zonder eenduidig beleid, zonder één sterke regiepartner en zonder...

Investeringen in zorgvastgoed vergen nieuwe benadering

14 JAN 2013 - De stormachtige ontwikkelingen rondom AWBZ-financiering in combinatie met de vastgoedcrisis vragen om een creatieve benadering voor investeringen in zorgvastgoed. Deelnemers aan de bijeenkomst...

Anders wonen: gemeenschappelijk wonen biedt juist nu kansen

09 JAN 2013 - Wie voor groepswonen kiest, doet dat meestal om persoonlijke redenen, zoals de wens met gelijkgestemden samen te wonen. Steeds vaker wordt deze woonvorm ook gekozen omdat men op zoek is naar een...

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

08 JAN 2013 - Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden ten behoeve van de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale...

Extramuralisering kleedt dienstverlening verzorgingshuis uit

20 DEC 2012 - Bij het extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 wordt de aandacht vooral gericht op de gevolgen van deze beleidskeuze voor de vastgoedexploitatie van de huidige verzorgingshuizen. Tot nu toe is er veel...

Lokale Kracht bij onze oosterburen

17 DEC 2012 -Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om...

Menukaart thuistechnologie laat senioren langer thuis wonen

13 DEC 2012 - Langer thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving is ook de wens van de groeiende groep senioren die bij Woonstichting De Marken huurt. Thuistechnologie leek de corporatie daarvoor de meest...

Corporatie Mooiland doet meer met minder

11 DEC 2012 - Woningcorporatie Mooiland laat in de film 'Thuis in zorg en welzijn' zien wat voor aanbod zij heeft op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De film laat ook zien dat corporatie zich aan het...

Kom binnen: bijzondere woonprojecten in beeld

11 DEC 2012 - Een uniek kijkje in het leven van bewoners van de meest uiteenlopende woonprojecten, dat biedt de brochure 'Kom binnen' van woningcorporatie WonenBreburg. Het zijn stuk voor stuk bijzondere...

EIB: Investering in zorgvastgoed zal sterk toenemen

06 DEC 2012 -Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van Bouwend Nederland de studie Bouwen voor de zorg; Perspectief voor de Nederlandse bouw uitgevoerd. Daaruit blijkt dat door de...

Dementieproject 'Leefcirkels' wint Smart Homes Award 2012

05 DEC 2012 - Stichting tanteLouise-Vivensis uit Bergen op Zoom heeft de Smart Homes Award voor het beste gerealiseerde domoticaproject gewonnen. Het winnende project 'Leefcirkels' biedt dementerende ouderen...

Film Thuishuis: Oud worden doe je liever niet alleen

03 DEC 2012 - Op 23 november ging de film 'Oud worden doe je liever niet alleen' in Woerden in première. De film is gerealiseerd door Stichting Thuis in Welzijn. Waarom kozen de bewoners voor het Thuishuis en...

Motivatiefilm voor oudere migranten wint Europese prijs

29 NOV 2012 - De documentaire 'Actief Oud' van Stichting Voorbeeld is in Brussel bekroond in het kader van het Europese Jaar van Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties. De motivatiefilm voor...

Gemeenten luiden noodklok over kabinetsplannen zorg

28 NOV 2012 - De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de grote en middelgrote gemeenten verenigd in de G4 en G32 hebben in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok geluid over de zorgplannen van de regering...

'Architectuur door andere ogen' opent alle zintuigen

22 NOV 2012 - In het boek 'Architectuur door andere ogen' en de bijbehorende audio-reportages op cd nemen blinden en slechtzienden ons mee naar bekende gebouwen. Zij zijn onze gids voor de niet-visuele kanten...

Waarborgfonds voorlopig niet garant voor nieuwe corporatieleningen

22 NOV 2012 - Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft voorlopig geen garanties ('borging') op nieuwe leningen van woningcorporaties voor na 2013. Het wordt daardoor voor corporaties op dit moment...

Moodbot wint prijs voor meest innovatieve zorg-idee

16 NOV 2012 - De interactieve signaleringscoach Moodbot heeft de iZovator Award 2012 gewonnen met het beste innovatieve idee voor de zorgeconomie. Deze game voor patiënten uit de GGZ verzamelt signalen voor...

Organisaties bundelen krachten voor betere leefomgeving ouderen

15 NOV 2012 - Tijdens het congres 'Ruimte voor Gezondheid', onderdeel van het Europees Jaar van het Actieve Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012, hebben elf organisaties het convenant 'Urban...

Weerbaarheid als antwoord op vergrijzing?

14 NOV 2012 - De vergrijzing moet vooral gezien worden als uitdaging. Dat is de boodschap van het onlangs verschenen rapport 'Het succes van de vergrijzing', waarin TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische...

Onderzoek naar invloed van kunst en placebo's op gezondheid

08 NOV 2012 - Een helende omgeving heeft een aangetoond positief effect op het herstel van patiënten. Maar welke rol speelt kunst hierin? En is een mogelijke helende werking van kunst ook meetbaar? Het BETER...

Regeerakkoord: ingrijpende keuzes in wonen en zorg

08 NOV 2012 - Het regeerakkoord Rutte II maakt ingrijpende keuzes voor de zorg en het wonen. Specifiek voor wonen-zorg gaat het om het doorvoeren van extramuralisering van zorgzwaartepakket 4. Verder wordt...

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

08 NOV 2012 - In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de...

Waarom die drempel tot ontmoeten?

07 NOV 2012 -Soms ontmoeten buren elkaar, soms niet. Waarom is er die drempel tot ontmoeten? Kunnen we misschien zo bouwen dat ontmoeting als vanzelf plaatsvindt? Bestaat zoiets als ontmoetingsgericht bouwen...

Eenzaamheid vraagt om lokale aanpak

07 NOV 2012 - Er komt geen extra impuls vanuit Den Haag om eenzaamheid te voorkomen en te beperken. Dat zegt voormalig staatssecretaris van VWS mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner in een Kamerbrief over...

Alzheimer Experience wint prestigieuze Japan Prize 2012

01 NOV 2012 - De Alzheimer Experience, een interactieve film die mensen zelf laat ervaren hoe het is om met dementie te leven, heeft de prestigieuze Japan Prize 2012 gewonnen in de categorie Best...

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd

31 OKT 2012 - Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie 'WeHelpen'. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen...

Jeroen Singelenberg overleden

29 OKT 2012 - Op donderdag 25 oktober is Jeroen Singelenberg, programmaregisseur bij de SEV/Platform31 overleden. Het kennisgebied Wonen-Zorg verliest met hem een origineel denker en een gedreven ontwikkelaar...

Van grijze golf naar silver power, een andere kijk op vergrijzing

25 OKT 2012 - Vergrijzing is ook een verworvenheid, aldus het kersverse rapport Actief ouder worden in Nederland uitgebracht door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het rapport...

Zorggebouw wordt zelden Hermitage

17 OKT 2012 -Wat moet je met een bestaand verzorgingshuis dat zijn functie verliest als de zorg naar de wijk wordt verplaatst? Minister Spies suggereert dat studentenhuisvesting een oplossing biedt. Onderzoek...

Omgeving houdt ons langer gezond en zelfstandig

10 OKT 2012 - Op welke wijze kan de inrichting van onze leefomgeving en vormgeving van onze steden en ons landschap bijdragen aan onze gezondheid? Kan het helpen om langer zelfstandig te wonen? Hoe benutten we...

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

09 OKT 2012 -Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris...

De juiste snaar, een kinderboekje over dementie

04 OKT 2012 - 'De juiste snaar' is een kinderboek waarin de bijzondere band tussen een kleinkind en haar Spaanstalige grootouders wordt getoond. Het boekje van Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter laat op...

Meer tijd voor invoeren scheiden wonen zorg

01 OKT 2012 - Op 28 september 2012 heeft het kabinet besloten de invoering van scheiden wonen en zorg in een aangepast tempo door te voeren. Het extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten 1 en 2...

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

27 SEP 2012 -Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden...

Nieuw netwerk Care4Living brengt vastgoed en zorg bij elkaar

27 SEP 2012 - Het Netwerk Care4living is een kennisplatform voor en door professionals en betrokkenen die zich richten op vastgoed en zorg. Het doel is professionals uit zorg en vastgoed bij elkaar te brengen en...

Een ruimte creëren die bewoners activeert of juist kalmeert

27 SEP 2012 - Wanneer worden bewoners geactiveerd en wanneer komen ze juist tot rust in een omgeving? Is het werkelijk zo eenvoudig als een rode muur prikkelt en de geur van lavendel ontspant, of is dit te...

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg 

27 SEP 2012 - Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de...

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties

25 SEP 2012 - Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén...

Meer doen met jong en oud in de buurt: De juiste snaar is dichtbij

19 SEP 2012 - De juiste snaar raken bij mensen, bij jong en oud, om met elkaar de samenleving vitaal en vooral generatieproof te houden. Dat is de opdracht die bezoekers van het seminar 'Meer doen met jong en...

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

13 SEP 2012 - Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief...

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

30 AUG 2012 - Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de...

Verslag conferentie scheiden wonen zorg: slim samenwerken

27 AUG 2012 - Op 12 juni 2012 organiseerden het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en BOB Advies in samenwerking met Aedes en ActiZ de conferentie Scheiden van wonen en zorg in een vergrijzende samenleving...

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen

16 AUG 2012 - Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor - universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum 'Instituties...

Welk generatie-verbindend project wint Appeltjes van Oranje?

13 AUG 2012 - Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Sociale initiatieven die een antwoord op deze vraag hebben, kunnen zich opgeven voor...

Experimenten voor doorstroming senioren

13 AUG 2012 - Senioren hebben vaak moeite met de stap maken van een eengezinswoning naar een seniorenwoning. Daardoor blijven zij zitten in woningen die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen met kinderen...

Den Haag lanceert proef met Centrum voor Ouderen

09 AUG 2012 - Overal in het land worden plannen gesmeed om de ouderenzorg anders te organiseren en vorm te geven. Zo ook in Den Haag, waar de gemeente op zoek ging naar een nieuwe en slimmere aanpak. Het...

Lokale kracht Uitgelicht: Cees Oprins

02 AUG 2012 - Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties staan voor grote opgaven de komende jaren. Allebei hebben ze daarbij te maken met de zeer nadrukkelijke beweging naar en het anticiperen op sturing...

Publicatie: De zorgkracht van sociale netwerken

25 JUL 2012 - We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief...

Onbekommerd wonen in Breda

25 JUL 2012 - Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van...

Lange tafels tegen eenzaamheid

24 JUL 2012 - Eén op de drie Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam, zo blijkt uit onderzoek. Dat kunnen ouderen zijn die zelfstandig wonen, maar ook studenten. Woningcorporaties zijn als verhuurder bij...

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting

24 JUL 2012 -CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie 'Preparing the future: Affordable housing...

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken

19 JUL 2012 - Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een...

Internationale award voor De Hogeweyk

17 JUL 2012 - Vivium-De Hogewey ontving op 30 juni 2012 in Kuala Lumpur de 'Highly Commended Award' voor Mental Health voor haar bijzondere visie en haar vooruitlopende concept op het gebied van...

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

12 JUL 2012 - U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen...

Masterclasses Wijk- en Buurtgericht Werken

09 JUL 2012 -Wijk- en Buurtgericht Werken is een concept dat aanslaat bij veel mensen in de wereld van wonen, welzijn en zorg. Steeds meer organisaties ervaren de noodzaak én de inspiratie om hun mens- en...

Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht

05 JUL 2012 - Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het...

ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3

04 JUL 2012 - Het afschaffen van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1, 2 en 3 heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en cliënten. ActiZ en Aedes luidden hierover de noodklok aan de...

Online dossier eHealth moet zorgvernieuwers ondersteunen

03 JUL 2012 - Bij zorgvernieuwers bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden om eHealth toepassingen te laten gebruiken door zorgprofessionals en patiënten, waardoor het doorlopen van procedures vaak...

Aandacht voor diversiteit is eerste stap naar toekomstbestendige zorg

27 JUN 2012 - 'Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg', meent Deniz Özkanli, projectleider van Sefkat, een verpleeghuis in Boxtel voor Turkse en Marokkaanse ouderen...

Interactieve muur vermindert dwaalgedrag van bewoners

27 JUN 2012 -In Zorgcentrum Vivium Naarderheem is het sinds kort een beetje rustiger op de gangen van de (gesloten) psychogeriatrische afdeling. Daar presenteerden drie studenten van de Hogeschool van...

Lokale kracht Uitgelicht: SamenOud

20 JUN 2012 - Preventie en regie houden zijn de sleutelwoorden van het bijzondere project SamenOud. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie volledig gewijd aan het nieuwe zorgmodel dat...

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

18 JUN 2012 - Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen...

Alleenstaande ouderen hokken samen in Thuishuis Deurne

14 JUN 2012 - Voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen, is sinds woensdag 13 juni een nieuwe woonvorm beschikbaar: het Thuishuis. In samenwerking met Thuis in Welzijn en Stichting Thuishuis...

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

13 JUN 2012 - Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliënten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan...

Wijkverpleegkundige bespaart op intramurale zorg

07 JUN 2012 - De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de tweede lijn. Dat blijkt uit een...

Winnaars Hedy d'Anconaprijs: ACTA en Ronald McDonald Centre

06 JUN 2012 - Benthem Crouwel Architekten, Fact Architects en opdrachtgevers Vrije Universiteit en Stichting Ronald McDonald zijn de winnaars van de Hedy d'Anconaprijs 2012. Dat heeft een jury onder leiding van...

Corporatie en pensioenfondsen bouwen multifunctioneel complex

30 MEI 2012 - De Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas bouwt samen met de Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) een multifunctionele accommodatie in de Rotterdamse...

Alles wat u wil weten over de zorg, maar nooit durfde te vragen

30 MEI 2012 - Voor iedereen die betrokken is bij zorg en daar meer over wil weten, is bij ActiZ de publicatie De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart - feiten, financiering, kosten en...

Herbestemmen van vastgoed in de zorg: een goede combinatie

24 MEI 2012 - Een debat met verdiepende inzichten over herbestemming van vastgoed in de zorg. Dit volgde op het aanbieden van het eerste exemplaar van het nieuwe boek "Een tweede leven; de bijzondere praktijk...

Dementie modelwoning laat technologische oplossingen zien

15 MEI 2012 -In Woerden is sinds kort een dementie modelwoning te bezichtigen. De woning is een samenwerking van OTIB en Alzheimer Nederland binnen het project Technologie Thuis Nu! In de...

Geslaagde bijeenkomst 'De toekomst van wonen en zorg'

14 MEI 2012 - Hoe ziet de toekomst van wonen en zorg eruit? En hoe in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden? Om die vragen draaide het op de bijeenkomst van 9 mei van het Aedes-Actiz...

Publicatie over mogelijkheden gemeenschappelijk wonen

10 MEI 2012 - Stichting Innovaties voor Gemeenschappelijk wonen (SING) heeft onlangs het boek 'Bekende en ongekende mogelijkheden van Gemeenschappelijk Wonen' uitgebracht. Het boek toont aan de hand van eerlijke...

Nieuw boek over herbestemming van vastgoed in de zorg

10 MEI 2012 - Het nieuwe boek 'Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen' bevat inzichten over herbestemming van vastgoed in de zorg. De publicatie is bedoeld voor opdrachtgevers, zoals...

Praktijkboek 'De kracht van functiecombinaties'

03 MEI 2012 - Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook...

Professionals en burgers: samen sterk in wonen, welzijn en zorg

27 APR 2012 - Meer met minder is het devies voor de komende jaren, ook in wonen, welzijn en zorg. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op lokale kracht: actieve burgers en professionele organisaties die samen...

Groen als gratis medicijn

24 APR 2012 - Er kan jaarlijks 95 miljoen euro bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze...

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio

24 APR 2012 -In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te...

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl

16 APR 2012 -Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang...

Nominaties bekend voor Support Innovatieprijs 2012

05 APR 2012 - Ideeën, concepten en producten die het dagelijks leven met een functiebeperking gemakkelijker en toegankelijker maken, konden meedingen naar de Support Innovatieprijs 2012. De vakjury heeft 5...

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid

03 APR 2012 - Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriëntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het...

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk

29 MRT 2012 - In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen...

Woonservicegebieden in de belangstelling

22 MRT 2012 - Op een druk bezocht congres, georganiseerd op 20 maart door StudieArena in Nieuwegein, presenteerde de SEV de resultaten van drie jaar lang experimenteren in tien proeftuinen Woonservicegebieden...

Standpunt CVZ over scheiden van wonen en zorg

21 MRT 2012 -Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een 'Signalement zorg en wonen' ter consultatie aangeboden aan belanghebbende partijen, zoals Aedes en ActiZ. De inhoud van het rapport is aanleiding...

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen

21 MRT 2012 - Het boek 'Design for Aging' met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in...

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’

16 MRT 2012 - De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden.

De wondere wereld van dementie in première

13 MRT 2012 - De film 'De wondere wereld van dementie' brengt de visie in beeld van dr. Anneke van der Plaats op de veranderingen in het brein van mensen met dementie en de invloed die anderen en de omgeving...

Congres professioneel opdrachtgeverschap en aanbesteden

09 MRT 2012 - De Hogeschool Utrecht houdt op 27 maart een congres over professioneel opdrachtgeverschap en vernieuwend aanbesteden. Deelname is gratis voor medewerkers en bestuurders van woningcorporaties...

Ouderen met dementie op de radar

09 MRT 2012 - Verpleeghuis De Wiekslag van Zorgpalet Baarn-Soest start een unieke proef van een jaar om de veiligheid van bewoners met dementie te vergroten. Met behulp van een radar, die ook gebruikt wordt door...

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

07 MRT 2012 - In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een...

Win €75.000 euro met een vernieuwend idee

06 MRT 2012 - Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee...

Impressie bijeenkomst 'Ontmoetingsgericht bouwen'

01 MRT 2012 - Met ruim 80 bezoekers verkenden Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de mogelijkheden van ontmoetingsgericht bouwen. Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag 16...

Bekijk nominaties Hedy d'Anconaprijs op tv

24 FEB 2012 - Vanaf zaterdag 25 februari 2012 kunt u op tv kennis maken met de zes genomineerde projecten voor de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2012. De genomineerde projecten worden...

Goede praktijkvoorbeelden voor verbetering ouderenzorg en -welzijn

24 FEB 2012 - Goede praktijkvoorbeelden en ideeën die de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren, zijn gepubliceerd door GENERO, het netwerk voor ouderenzorg voor de regio Zuidwest-Nederland. In...

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar

21 FEB 2012 -In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst.

AAL wil met subsidieronde ouderen steunen bij dagelijkse activiteiten

17 FEB 2012 - De vijfde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living (AAL) staat in het teken van ondersteuning van ouderen bij hun dagelijkse activiteiten. Vanaf eind februari kunt u ideeën indienen...

Verbinden centraal op Landelijk Congres Woonservicegebieden

16 FEB 2012 - StudieArena, zorginnovatiebureau DAZ en de SEV houden op 20 maart 2012 het Landelijk Congres Woonservicegebieden in het Nieuwegein Business Center (NBC) in Nieuwegein met de titel 'Verbinden van...

'Buiten komt voorbij' ook voor mensen met dementie

10 FEB 2012 - Op 1 februari 2012 werd in zorgcentrum Eldenstaete te Arnhem het interactieve kunstproject 'Buiten komt voorbij' officieel geopend. Nu kunnen de bewoners met dementie een stukje fietsen alleen of...

Leren van proeftuinen wonen met autisme

02 FEB 2012 - Met een slotbijeenkomst op 16 februari 2012 eindigt het project Proeftuinen, Wonen met autisme. In opdracht van Kenniscentrum, NVA en Aedes is informatie verzameld die initiatiefnemers helpt bij...

Archiprix 2011 nomineert ontmoetingsgericht wonen met zorg

19 JAN 2012 - Een ontwerp met een sterk ontmoetingsgericht accent is genomineerd voor de Archiprix 2011. Nelleke Karst ontwierp voor haar afstuderen een kleinschalige woonzorginstelling op het Groningse...

Licentie Zorg in Woningen geen drempel meer

19 JAN 2012 - Zorg in Woningen' is sinds 1 januari 2012 licentievrij. De kosten voor de licentie van de software zijn dan ook vervallen. Voor een abonnement betaalt u nu alleen de kosten voor het gebruik: 195...

Actuele handreiking levensloopbestendige wijken

12 JAN 2012 - Alles weer eens op een rijtje, dat is wat de handreiking 'Een wijk voor iedereen' van de provincie Utrecht biedt. Aan de hand van de projecten in Utrecht-Ondiep, Veenendaal-Oost en Zeist-Oost heeft...

Groene ontmoetingsplekken schieten uit de grond

05 JAN 2012 - Een groene omgeving is niet alleen gezond maar kan ook sociale contacten bevorderen. Buurttuinen en -parken worden ook ontwikkeld met het doel een ontmoetingsplek voor de wijk te bieden. Die...

Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg

22 DEC 2011 - Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse toont Aedes, branchevereniging van woningcorporaties in de Compact-uitgave 'Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg' in vijf cases hoe winst valt te...

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

22 DEC 2011 - Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en...

Staatssteunregels corporatiewoning niet voor zorgwoningen

19 DEC 2011 - De bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is vanaf volgend jaar niet meer geldig voor personen met zorg aan huis. Ouderen met een zorgindicatie kunnen zo makkelijker een...

Tips woningaanpassingen senioren

15 DEC 2011 - De gemeente Heerhugowaard is begonnen met de site lekkerblijvenwonen.nl. Ook woningcorporatie Woonwaard is erbij betrokken. Op deze site staan tips om oudere bewoners te stimuleren tot kleine...

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen

07 DEC 2011 - De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit...

Woonambassadeur helpt senioren met verhuizen

06 DEC 2011 - Oudere bewoners die minimaal tien jaar een eengezinswoning van Patrimonium Barendrecht huren, kunnen hulp van een woonambassadeur krijgen als ze willen verhuizen.

Kleurrijk Wonen en gemeente Culemborg gaan opplussen

05 DEC 2011 - Corporatie Kleurrijk Wonen en de gemeente Culemborg onderzoeken welke woningen geschikt zijn om verbeteringen aan te brengen op het gebied van veiligheid en zorggemak. Dit opplussen biedt mensen de...

Update Meerjarenplanning Business Case

29 NOV 2011 - ActiZ heeft in samenwerking met ILFA (onafhankelijk specialist op het gebied van financiële vraagstukken en treasury management) een praktisch format ontwikkeld, waarmee de leden van ActiZ de...

'Op stap met oma' bestrijdt eenzaamheid van oud én jong

29 NOV 2011 - 'Op stap met oma' van Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland is de winnaar van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit...

Actieplan geschikte ouderenhuisvesting

28 NOV 2011 - Minister Donner (BZK) wil met gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars een actieplan opstellen voor ouderenhuisvesting. Met het actieplan wil de minister...

Naoorlogs (zorg)vastgoed lastig herbestemmen

28 NOV 2011 - Verzorgings - en verpleeghuizen uit de tweede helft van de twintigste eeuw lenen zich niet goed voor herbestemming. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Leven zonder zorg, nieuwe...

Minister vergemakkelijkt plaatsing mantelzorgwoningen

28 NOV 2011 - Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van BZK aan de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is niet langer een...

Corporaties verliezen fiscale voordelen ANBI-status

25 NOV 2011 - Woningcorporaties maken vanaf 2012 geen aanspraak meer op de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit bleek op 17 november 2011 in een debat met staatssecretaris Weekers van Financiën...

Nominaties Hedy d'Anconaprijs 2012 bekend

16 NOV 2011 - De jury van de Hedy d'Ancona-prijs 2012 heeft zes genomineerde projecten bekendgemaakt. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente...

Beëindiging huurovereenkomst risico voor enkele corporaties

07 NOV 2011 - Beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporatie kan tot problemen leiden voor zo'n acht tot tien woningcorporaties. Informatie van zorgaanbieders geeft de indruk dat...

Amsterdamse partners openen megadaklozenverblijf

03 NOV 2011 - De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en HVO-Querido openen vrijdag 4 november 2011 de Poeldijkstraat 10. Het gebouw herbergt vier vormen van opvang en zorg voor ruim 180 mensen.

Staatssecretaris Zijlstra stimuleert herbestemming van monumenten

27 OKT 2011 - Initiatiefnemers van waardevol erfgoed kunnen voortaan subsidie krijgen voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Dit maakte staatssecretaris Zijlstra van OCW bekend op 25 oktober 2011...

Wijkprojecten Swinhove Groep winnen internationale prijs

26 OKT 2011 - De Swinhove Groep in Zwijndrecht heeft een internationale prijs ontvangen voor haar wijkprojecten. De prijs, de Citation of Honor voor de 2011 Excellence in Ageing Services Award, werd vorige week...

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk

26 OKT 2011 - Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep...

VWS-analyse zorg en ondersteuning in de buurt

18 OKT 2011 - De minister en staatssecretaris van VWS delen in de kamerbrief 'Zorg en ondersteuning in de buurt' van 14 oktober 2011 hun analyse van de noodzaak om zorg en ondersteuning in de buurt te versterken...

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden

18 OKT 2011 - De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een andere manier van denken en werken. Deze richting lijkt duidelijk, maar de manier...

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

13 OKT 2011 -Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het...

Meer ouderen in woonservicegebieden

13 OKT 2011 - Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen zich hier meer ouderen en mensen met een beperking dan elders in Nederland...

Woningcorporaties zijn bereid tot investeren in zorgvastgoed

12 OKT 2011 - Hoewel woningcorporaties zich momenteel in toenemende mate terugtrekken op hun kerntaken, blijken ze tegelijkertijd bereid te zijn te investeren in het overnemen van een substantieel deel van het...

Ouderen positiever over domotica dan professionals

11 OKT 2011 - Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste...

Woonzorgboerderij 2.0

11 OKT 2011 - Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een...

College Breda maakt samenwerkingsnota 'verzilvering'

10 OKT 2011 - Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft een nota 'Verzilvering@Breda' vastgesteld. De nota kwam tot stand in samenspraak met het Overlegplatform Zorgaanbieders Breda,Overleg...

Mantelzorgwoning geplaatst na gedwongen verhuizing

10 OKT 2011 - De eerste mantelzorgwoning plaatste Hodes Bouwsystemen in Groenlo bij de familie Rumathe. Zij moesten gedwongen verhuizen vanwege de aanleg van een provinciale weg, maar konden geen huis vinden...

Prinsjesdag 2011: veel over zorg, weinig over wonen

22 SEP 2011 - Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota, de Troonrede en beleidsstukken van de Rijksoverheid gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste, vaak al eerder bekendgemaakte, beleidsvoornemens. Over de...

Zorgwoningen in de wijk passen in bestemmingsplan

21 SEP 2011 - De planologische toelaatbaarheid van kleinschalige zorgwoningen in de wijk wordt nog vaak betwist. Vorige maand heeft de bestuursrechter bevestigd dat hier, in termen van het bestemmingsplan...

Hulpmiddel wijkrestaurants beschikbaar

21 SEP 2011 - De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants.  De digitale uitgave is nu kosteloos te...

Vrijstelling vennootschapsbelasting zorgcorporaties afgeschaft

19 SEP 2011 - Bij de behandeling van het Belastingplan 2011 bleek het niet duidelijk of het aanbieden van zorgvastgoed op zich voldoende is om in aanmerking te komen voor vrijstelling van vennootschapsbelasting...

Nieuwe methodiek groepswonen oudere migranten

16 SEP 2011 - In opdracht van WoonSaem ontwikkelden Kees Penninx en Heleen van Deur van ActivAge een methodiek rond het sociale proces binnen een groep oudere migranten. Na de verkenningsfase van vijf maanden...

Subsidieregeling ADL-assistentie verlengd tot 2014

09 SEP 2011 - Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS verlengt aparte subsidieregeling voor de 24-uursassistentie voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit schrijft de...

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden

09 SEP 2011 - De factsheet 'Nieuwe oogst buurthulpmethoden' geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals...

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem

05 SEP 2011 - Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend...

Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement'

02 SEP 2011 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma 'W+W+Z=Maak het samen!' een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid...

Levensloopgeschikt bouwen heeft aandacht Den Haag

02 SEP 2011 - Het project Wel Thuis in Delft is een goed voorbeeld van lokale partijen die gezamenlijk particulieren en organisaties helpen bij het levensloopgeschikt maken van huizen. Dit antwoordt minister...

Nieuwe handreiking strategische herontwikkeling instellingsterreinen

01 SEP 2011 - Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn zorginstellingen integraal verantwoordelijk voor hun vastgoed en komt de houdbaarheid van instellingsterreinen onder toenemende financiële druk te...

Onderzoek hogere inkomensgrens voor huisvesting ouderen

26 AUG 2011 - De inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen gaat niet algemeen omhoog, schrijft minister Donner in antwoord op Kamervragen. Wel wil hij mogelijkheden bekijken om knelpunten bij de...

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?

25 AUG 2011 - Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van...

Nederlandse zorghotels maken indruk

11 AUG 2011 -In Sydney maakte de grote variatie aan Nederlandse zorghotels indruk tijdens de HammondCare conferentie 'Rehabilitating aged care'. Monique Wijnties van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

Hoe kunst het leven van mensen met dementie verrijkt

09 AUG 2011 - Een werkconferentie op 24 oktober 2011 toont de mogelijkheden van kunst en cultuur in het leven van mensen met dementie. De conferentie wordt georganiseerd in Eindhoven door de stichting Kunst...

Dementiesimulator in laatste ontwikkelfase

05 AUG 2011 - Met de toekenning van een subsidie door de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant is de laatste fase van de ontwikkeling van de Dementie Experience gestart. De dementiesimulator maakt het...

De kracht van kleine dorpen

03 AUG 2011 - Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine...

Prijsvraag voor toekomstgerichte zorgwoningen

02 AUG 2011 - Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) rijkt een prijs uit voor het beste nieuwe woningconcept dat inspeelt op toekomstige zorgbehoeften van de bewoner.

Invoering NHC vanaf 2012 definitief

28 JUL 2011 - De nieuwe beleidsregels voor invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vanaf 2012 zijn vastgesteld en door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Daarmee zijn ook de...

Alle partijen hebben hetzelfde doel

28 JUL 2011 - In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg met de...

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

14 JUL 2011 - Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële...

Samen één visie met goede werkafspraken

06 JUL 2011 - In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom...

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven

05 JUL 2011 - De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt...

Blog: Meedoen is belangrijker...

04 JUL 2011 - Het jaar 2012 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees jaar van Active ageing'. Het lijkt vooral een thema van beleidsmakers maar is nu ook onderwerp van de wetenschap: aan de...

Duitse maatregelen wonen met dementie vertaald

30 JUN 2011 - De SEV wil in 2011 het fundament leggen voor een nieuw experimentencluster: Wonen met dementie. Hierbij gaat het om ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers door...

Inspiratieboek (Ge)WOON + Zorg

30 JUN 2011 - Leef je in, verdiep je in elkaar en luister naar elkaar. Die conclusie staat in een onderzoek dat woningcorporatie Talis uit Nijmegen uitvoerde met huisvestingsadviesbureau Van Aarle De Laat...

Bekostiging extramurale alarmopvolging aangekondigd

29 JUN 2011 - Er komt een mogelijkheid om in een extramurale omgeving alarmopvolging voor levensbedreigende situaties binnen drie tot vijf minuten te bekostigen. Dit kondigde Staatssecretaris Veldhuijzen van...

Aparte subsidieregeling ADL-assistentie afgeschaft

29 JUN 2011 - Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS beëindigt per 1 januari 2012 de aparte subsidieregeling voor de assistentie voor algemene dagelijkse levensverrichtingen...

Hedy d'Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur

28 JUN 2011 - Zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten, gebruikers - kunnen geslaagde projecten voordragen voor de Hedy d'Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur. De prijs richt zich op...

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen

24 JUN 2011 - Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor gemeenschappelijk wonen realiseren. Talis investeert in vastgoed en de WBVG gaat de...

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur

24 JUN 2011 - De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door...

Brabant niet meer eenzaam?

22 JUN 2011 - Het project 'Brabant niet meer eenzaam' is een project van Stichting Zet en de Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO). Het project is gericht op het bestrijden en...

Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt

22 JUN 2011 - De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers...

Jenneke van Veen Verbeterprijs dit jaar voor ouderenzorg

20 JUN 2011 - ActiZ, organisatie van zorgondernemers, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliëntenraden uit om mee te dingen naar de Jenneke van Veen...

Overzicht VWS-plannen voor huisvestingstarieven in de zorg

15 JUN 2011 - Naast de plannen voor hervorming van de AWBZ, heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS op 1 juni 2011 ook haar plannen bekend gemaakt rond de zogenaamde normatieve...

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen

07 JUN 2011 - Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor...

Ingrijpende hervorming AWBZ gepresenteerd

06 JUN 2011 - Het kabinet kiest voor ingrijpende hervorming van de AWBZ, die alleen nog maar bestemd is voor het leveren van langdurige zorg aan mensen met ernstige beperkingen of aandoeningen. Dit staat in de...

Door de ogen van mensen met dementie

01 JUN 2011 - De interactieve film 'Alzheimer Experience' laat naasten en verzorgers ervaren hoe het is om de ziekte van Alzheimer te hebben. De scenes bieden een unieke inkijk in deze belevingswereld. Bij de...

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt

31 MEI 2011 - De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale...

Blog: 'Van gezellig word je gezond'

26 MEI 2011 - 'Van gezellig word je gezond.' Dat is een uitspraak van een bewoonster van de Turkse Woongroep De Tweede Lente. Zij woont naar volle tevredenheid in deze woongroep die zij zelf heeft opgericht met...

Tussenstand SEV Proeftuinen woonservicegebieden

23 MEI 2011 - Vooral kleinere gemeenten stimuleren succesvol kleine woningaanpassingen door oudere eigenaar-bewoners. Dit lukt door een mix van goede voorlichting, participatie van lokale ouderenorganisaties en...

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra

19 MEI 2011 - In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in elf zorgcentra werd begin mei 2011...

Aanmelden projecten IAHSA design programme

18 MEI 2011 - Innovatieve zorgvastgoedprojecten voor ouderen kunnen worden ingeschreven voor de International Design for the Aging Programme van het IAHSA. Het internationale Design for the Ageing Programme is...

Wat levert burgerparticipatie op?

18 MEI 2011 - Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen...

Nieuwe startpagina Opplussen Nieuwe Stijl

16 MEI 2011 - Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij de ondersteuning van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen. Het Kenniscentrum...

Drie extra deelnemers Kleinschalig Wonen met domotica

13 MEI 2011 - Het ministerie van VWS en Syntens hebben de drie extra deelnemers gekozen voor het project Kleinschalig Wonen met domotica. Het project kende al tien regionale initiatieven. De drie zeer...

Groei pgb in kaart

12 MEI 2011 - Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een vraagstimulerende werking. Bijna de helft van de groei komt door een toestroom van...

Cliëntdossiers digitaal bij de hand met tablet

12 MEI 2011 - Verpleegkundigen van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch gebruiken dagelijks een tablet bij hun werkzaamheden in het verzorgingshuis. Hierdoor hebben ze altijd de actuele dossierinformatie van een...

Gezocht: voorbeelden van herbestemming van zorgvastgoed

11 MEI 2011 - Het Kenniscentrum en Architectuur Lokaal zoeken voorbeelden van herbestemming van zorgvastgoed. Samen initiëren de partijen een onderzoek naar de herontwikkeling van zorgvastgoed voor nieuwe...

Je kunt er ook mee bellen

09 MEI 2011 -Nederlanders zonder mobiele telefoon zijn moeilijk te vinden. Binnen een paar jaar geldt dat ook voor landgenoten zonder smartphone. Dat je met de smartphone kunt bellen is inmiddels van...

Levensloopbestendige wijken onder de loep

04 MEI 2011 - Ontwerpbureau VenhoevenCS en adviesbureau Publicarea onderzoeken hoe je wijken levensloopbestendig kunt maken en bruikbaar voor alle leeftijdsgroepen. De onderzoekers kijken daarbij naar...

Extra ruimte voor seniorenhuisvesting

04 MEI 2011 - De Tweede Kamer heeft de motie van PvdA en CDA aangenomen om de inkomensgrens voor ouderen en bijzondere doelgroepen te verhogen naar 38.000 euro.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten

03 MEI 2011 - Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum...

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente

02 MEI 2011 - Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de...

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar

19 APR 2011 -Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben...

Donner: Zweeds model seniorenhuisvesting geen oplossing

11 APR 2011 - Minister Donner van BZK concludeert dat toepassing van het Zweedse model voor ouderenhuisvesting geen oplossing is voor de staatssteunregeling voor Nederlandse woningcorporaties. Donner schrijft...

Inventarisatie regeling Zorginfrastructuur

04 APR 2011 - Zorgorganisaties spreken hun zorg uit over de toekomst van de regeling Zorginfrastructuur. Na 2011 is nog geen duidelijkheid over de voortzetting hiervan. Daarom inventariseert Vilans de regeling...

Gratis app voor mantelzorgers

04 APR 2011 - Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door...

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid

21 MRT 2011 - In WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van...

Norm Kwaliteitseisen Telemedicine gepubliceerd

17 MRT 2011 - De norm NEN 8028 Kwaliteitseisen telemedicine is gepubliceerd. De kwaliteitseisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, de zorgvragergebonden processen en de...

Kamer in actie voor ouderenhuisvesting

16 MRT 2011 - De politieke partijen PvdA, VVD en CDA vragen minister Donner om toch een uitzonderingspositie voor ouderenhuisvesting te maken zoals dat ook in Zweden het geval is. De minister kondigde eerder aan...

Waarschuwing voor boekwaardeprobleem

16 MRT 2011 - ActiZ vraagt samen met Aedes aandacht voor het boekwaardeprobleem dat ontstaat voor corporaties die verhuren aan zorgorganisaties. Indien er geen oplossing komt, kunnen verouderde zorggebouwen niet...

NZa publiceert overgangsmodel kapitaallasten

08 MRT 2011 - De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar voorstel aan VWS over het overgangsmodel voor de invoering van integrale tarieven in de AWBZ gepubliceerd. De NZa stelt een geleidelijke overgang van het...

Gezocht voor onderzoek: particuliere initiatieven voor wonen en zorg

08 MRT 2011 - Voor een onderzoek naar het aantal initiatieven en het soort cliënten, worden wooninitiatieven gezocht die (voor een deel) gefinancierd zijn via het pgb. Aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen...

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

07 MRT 2011 - De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe...

Kennis maken met het Kenniscentrum

04 MRT 2011 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met...

Minister: geen uitzondering voor ouderenhuisvesting

04 MRT 2011 - Minister Donner ziet geen noodzaak in het treffen van maatregelen om ouderenhuisvesting een uitzonderingspositie te geven op de regels voor staatssteun. Dit zegt hij in een brief op 3 maart 2011...

Aanpak eenzaamheid: van abstract naar concreet

28 FEB 2011 - Huismeesters van woningcorporaties kunnen signalen van eenzaamheid signaleren en doorgeven. Corporaties kunnen ontmoetingsruimen faciliteren en contactbevorderend bouwen. Dat zijn drie rollen die...

Onderzoek naar herbestemming kantoorlocaties voor zorg mogelijk

24 FEB 2011 - Architecten zijn in staat om op relatief snelle wijze te onderzoeken of herbestemming van kantoorbouwen vanuit functioneel-technisch, juridisch en financieel perspectief in principe mogelijk is...

Gratis beeldbellen op proef bij Amaris Zuiderheide

22 FEB 2011 - Cliënten van Amaris Zuiderheide kunnen door de pilot Zibber4free gratis beeldbellen met vrienden en familie. Amaris Zuiderheide in Hilversum werkt hier voor samen met het regionale kennis- en...

Toegankelijk bouwen in 3D

17 FEB 2011 - Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor...

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons

14 FEB 2011 - Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie...

Woonservicezones zijn 'oud denken'

10 FEB 2011 - Volgens samenwerkingsadviseur Hetti Willemse zijn woonservicezones 'oud denken'. Het trekt voor de burger denkbeeldige grenzen en leidt zo tot segregatie van ouderen. Willemse concludeert in een...

Internationaal subsidieprogramma voor zorg-ICT

10 FEB 2011 - Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van het internationale programma Ambient Assisted Living (AAL). Het programma loopt tot en met 2013. Het doel van AAL is om door middel van slim...

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk

10 FEB 2011 - De handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk' is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor...

Eerste complete overzicht levensloopgeschikt bouwen

09 FEB 2011 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een actueel overzicht van mogelijkheden, praktische tips en meer dan vijftien casussen over levensloopgeschikt bouwen. Daarmee biedt het...

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

27 JAN 2011 - Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen...

Nieuw Dossier Zorg en Technologie online

26 JAN 2011 - Het nieuwe en uitgebreide dossier Zorg en Technologie is live. De nieuwe webpaginas zijn de opvolgers van de website Zorgopafstand.net.

Nieuwe fase Zorg op Afstand: Platform Zorg en Technologie

24 JAN 2011 - De ontwikkeling en implementatie van Zorg op Afstand gaat een volgende fase in. Om dit te markeren is het Netwerk Zorg op Afstand omgedoopt in het Platform Zorg en Technologie. Het Platform bestaat...

Leerpunten van zorgorganisaties bij invoering Zorg op Afstand

18 JAN 2011 - In het programma 'Zorg op afstand, dichterbij' (2007-2010) werkten 20 lidorganisaties van ActiZ intensief samen bij de invoering van zorg op afstand. Zorg op afstand maakt het mogelijk cliënten...

Het alledaagse mogelijk maken

13 JAN 2011 - Het welzijnswerk heeft de potentie om uit te groeien tot een krachtige schakel in de eerste lijn die kwetsbare burgers mogelijkheden geeft om te participeren en de zelfredzaamheid versterkt.  De...

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont

06 JAN 2011 - Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes...

Ouderen helpen tienermoeders in woonconcept

03 JAN 2011 - Stichting Timon, hulpverleningsorganisatie voor jongeren, en seniorenhuisvester Habion ondertekenden op 7 december 2010 een overeenkomst om in Houten een begeleid wonen-project te realiseren voor...

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen

23 DEC 2010 - De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het...

Zorg in Woningen met innovaties in de lift

14 DEC 2010 - Het ontwerpprogramma van het Kenniscentrum voor ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen is uitgebreid. Het is nu ook mogelijk te kiezen voor een nieuw type tillift. Deze nieuwe plafondlift voor...

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

15 NOV 2010 -Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor...

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants

11 NOV 2010 - Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010.(class="intro")

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd

11 MEI 2010 - Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke...

Nieuw 'WoonKeur +Pakket Zorg' volgt Zorg in Woningen

17 DEC 2009 - WoonKeur heeft nu ook een Pluspakket Zorg. Voor woningen die ook voor zorg geschikt moeten zijn bestaat nu de mogelijkheid bovenop het basispakket van WoonKeur ook de eisen uit het Pluspakket Zorg...

Prijs voor Zorg in Woningen uitgereikt

29 JUL 2009 - ActiZ heeft voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009 gekregen. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes...

Internationale prijs voor Zorg in Woningen 

24 JUN 2009 - ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and...

Nederlandse nominaties voor internationale prijs

04 FEB 2009 -

Langer thuis wonen door online programma Zorg in Woningen

05 JUN 2008 -

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum: