S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Praktijkkringen

Ontwikkeling lokale praktijk beschermd thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt praktijkkringen voor gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties die werken aan verbetering van de lokale samenwerking rond het onderwerp Beschermd Thuis.

Lokaal zijn nieuwe afspraken nodig over wonen, de beschikbaarheid van zorg- en maatschappelijke ondersteuning, participatie, inkomen en (sociale) veiligheid. Meer samenwerking is nodig voor een ‘zachte landing in de wijk’. Hoe breng je die samenwerking op gang?

Verbinden van wonen, welzijn en zorg

Realiseren van Beschermd Thuis is lokaal leren over integratie van wonen, zorg en welzijn. Leren over de taak in de eigen kernpraktijk én de zich ontwikkelende grenspraktijk met de andere domeinen. In het Connect Effect programma ondersteunen wij op verschillende wijze praktijkkringen: inhoudelijke informatie, voorbeelden van elders, training en vormgeving van lokale praktijken.

Praktijkkringen Beschermd Thuis gaan over vragen als:

 • Hebben we in onze gemeente (en regio) een gemeenschappelijke woon(zorg)visie én goede prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties en zorgaanbieders?
 • Wat zijn de afspraken over ieders eigen én gezamenlijke bijdragen aan huisvesting, begeleiding en behandeling van mensen in kwetsbare posities in de wijk?
 • Hoe ontwikkelen we effectieve (werk)relaties tussen onze organisaties onderling en mét de wijkbewoners en anderen om de wijken ‘inclusiever’ te maken?

Werkwijze

Aanbod op maat

Iedere lokale praktijkkring is op maat gemaakt en behandelt een eigen actueel samenwerkingsthema. De structuur is wel steeds gelijk:

 1. Ruimte maken. Plekken creëren voor de gezamenlijke aanpak van praktijkvragen waarvoor meerdere organisaties nodig zijn. Dit zijn bijeenkomsten, workshops, projecten, e.a.
 2. Mogelijkheden ontdekken. Nieuwe samenwerkingsopties verkennen en afspraken maken over het vernieuwen van de eigen én gezamenlijke werkpraktijk.
 3. Netwerk versterken. Verbeteren van de lokale werkrelaties tussen organisaties en daarmee de collectieve capaciteit om weer nieuwe en meer complexe lokale vraagstukken aan te pakken.

Voorbeelden van praktijkvragen:

 • methode voor toewijzing van woningen, inventariseren van doelgroepen en behoeften;
 • verdeling van plaatsen en voorzieningen in de regio;
 • afspraken over de afstemming tussen zorgaanbod en sociale teams;
 • gezamenlijke ontwikkeling van gespecialiseerde regionale voorzieningen;
 • contractvormen en verantwoordelijkheden van huurders;
 • overeenstemming over een continuüm van behandeling, bescherming en begeleiding;
 • verbinding met werk en inkomen en ander ondersteuningsaanbod van Gemeenten;
 • afspraken over opschalen, time-out en terugval;
 • inrichten van wijksteunpunten en andere wijkvoorzieningen, inclusie in de wijk.

Resultaat

In een praktijkkring ontstaan nieuwe oplossingen uit lokale afstemming van betrokken organisaties en professionals. De praktijkkring past bij uitstek bij vernieuwingen in het grensgebied tussen organisaties: innovatieve oplossingen die samen ontdekt moeten worden. De werkpraktijk van afzonderlijke organisaties verbetert maar ook de ‘collectieve capaciteit’ rond mensen in kwetsbare posities wordt vergroot.

02-11-2017

Meer informatie

Doelgroep

Lokale netwerkers van gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties die werk moeten maken van samenwerken. De praktijkkring gaat over de actuele context van samenwerkende partijen. 

Aanmelden en kosten

Afhankelijk van het aantal deelnemers, de thema’s en bijeenkomsten wordt de eigen bijdrage van deelnemers bepaald. E F