S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Generaties over de grens: jong en oud wonen, leven en beleven samen

Er zijn in Nederland talloze voorbeelden van projecten waarin jongeren en ouderen samen wonen, met elkaar activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Samen met Leyden Academy en het Jo Visser fonds ging het Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek naar inspirerende intergenerationele initiatieven. In de publicatie ‘Generaties over de grens’ hebben we projecten verzameld van over de hele wereld: van Singapore tot Zuid-Afrika, van Australië tot België. De publicatie is op 10 oktober 2018 gepresenteerd op het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Publicatie Generaties over de grens,  Wohnen für Hilfe, Zürich. Fotograaf: Ursula Markus, Zürich
Foto: Ursula Markus, Zürich

Veel te bieden

In de eerdere gezamenlijke publicaties Generaties huizen samen (2016, pdf) en Generaties (net)werken samen (2017, pdf) bundelden we veelbelovende Nederlandse initiatieven waarin jong en oud van betekenis zijn voor elkaar. We concludeerden dat zij elkaar veel te bieden hebben en dat de wederzijdse beeldvorming kan verbeteren als sprake is van langdurig, gelijkwaardig en wederkerig contact.

Samen wonen, samen leven, samen beleven

Veel van deze Nederlandse projecten blijken in vergelijkbare vorm ook in het buitenland te bestaan. Niet zo vreemd, want ook de uitdagingen zijn er vergelijkbaar. Zo wonen in veel steden veel ouderen alleen, terwijl er grote behoefte is aan studentenhuisvesting. Waar in Nederland stichting SOlink studenten bij senioren huisvestte, is dit idee ook terug te zien in België, Duitsland, Zwitserland en Spanje. Er zijn ook initiatieven die flink verschillen van wat we in Nederland doen, zoals projecten gericht op het behoud van tradities en gebruiken in India en Maleisië. 'Generaties over de grens' bekijkt hoe jong en oud over de hele wereld samen wonen, samen leven en samen beleven.

10-10-2018 10:00
E F