S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonzorgwijzer Zuid-Holland

Provinciale Parels voor wonen en zorg.
Het experiment 'Provinciale Parels voor wonen en zorg' is eind 2016 geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland en begeleid door Platform 31.

Inzichtlijk waar welke zorggroepen en welke zorg nodig

Het experiment was een proef met het data-instrument Woonzorgwijzer. De Woonzorgwijzer is ontwikkeld door RIGO in opdracht van het ministerie van BZK. Doel van de Woonzorgwijzer is om inzichtelijk te maken waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. De Woonzorgwijzer geeft op een kaart aan, welke zorggroepen in een wijk wonen, en welke beperkingen zij hebben. Deze data worden berekend worden op basis van beschikbare cijfers van onder andere het CBS en het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Deze data leveren een betrouwbare basis voor het opstellen van integraal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit is nodig, nu mensen met een zorgvraag steeds vaker thuis en gewoon in de wijk wonen.

Bruikbaar instrument

Bij het experiment van de provincie Zuid-Holland is de Woonzorgwijzer getest in drie gemeentes in de provincie: Hoeksche Waard, Delft en Rotterdam. Inmiddels is het experiment afgesloten en geëvalueerd. Uitkomst is dat de Woonzorgwijzer een bruikbaar instrument is. De data, die op buurt- en wijkniveau beschikbaar zijn, leveren herkenning, maar ook nieuwe inzichten op. Zeker als ze gecombineerd worden met andere cijfers die op lokaal niveau beschikbaar zijn.

Streven landelijk uitrollen Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer is een hulpmiddel voor de verschillende partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Die samenwerking en het juist interpreteren van de data vergt wel enige expertise. Onlangs is hiervoor een handleiding gepubliceerd. Na evaluatie van het experiment heeft de provincie Zuid-Holland besloten het instrument beschikbaar te stellen voor alle gemeentes in Zuid-Holland. Aan het gebruik van de Woonzorgwijzer zijn geen kosten verbonden. Het streven is om de Woonzorgwijzer landelijk uit te rollen. Een actueel overzicht van gebruikers van de Woonzorgwijzer is te vinden op hun website.


Inzender:Provincie Zuid-Holland
Thema:Data-instrumenten
Projectomschrijving:De Woonzorgwijzer brengt op buurtniveau in beeld welke zorgdoelgroepen er wonen en welke ondersteuningsvragen zij mogelijk hebben
Locatie:Zuid-Holland
Samenwerkingspartners:Provincie Zuid-Holland, gemeentes Hoeksche Waard / Delft / Rotterdam, Platform31
Start project:November 2016

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F