S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

De Eglantier

Gezondheid, ontmoeting en aandacht in de vernieuwde Eglantier.
De Eglantier is een voormalig verzorgingshuis met daarbij 37 aanleunwoningen in Roosendaal. Toen de zorginstelling in de Eglantier de huur opzegde, kwam het gebouw in 2015 leeg te staan. De huisartsenpraktijk en fysiotherapeut, die ook ruimte huurden in de Eglantier, bleven achter in het pand. Samen met hen heeft Woonzorg Nederland een nieuw plan bedacht voor de invulling van het gebouw.

Gezondheids- en ontmoetingscentrum

Het verzorgingshuis is in enkele maanden omgebouwd tot een gezondheids- en ontmoetingscentrum voor inwoners van Roosendaal en omstreken. Naast een huisarts en een fysiotherapeut zijn er nu ook een prikpost en een psycholoog in het gebouw gevestigd. Er is een buurtrestaurant voor koffie en ontmoeting. Een aantal dagen per week wordt daar een warme maaltijd geserveerd. Dit restaurant wordt geëxploiteerd in het kader van een horeca leerproject van ConAction, voor jongeren met een leer- of gedragsproblematiek. De overige ruimte in de Eglantier wordt gehuurd door zorgorganisatie Kloek. Zij bieden wonen met zorg aan mensen met dementie. De verschillende zorgaanbieders in het gezondheidscentrum werken samen om goede zorg te leveren, maar organiseren ook activiteiten rondom gezondheid, voor alle inwoners van Roosendaal. Zorgaanbieder Kloek huurt ruimte in de Eglantier voor de zorg voor mensen met dementie.

Versterken sociale samenhang in wijk

De voorzieningen zijn er voor bewoners van de aanleunwoningen, maar zijn ook nadrukkelijk bedoeld voor buurtbewoners met het doel de sociale samenhang in de wijk te versterken. Ook het groen in de omgeving is aangepakt en aantrekkelijk gemaakt. Voor de bewoners in de voormalige aanleunwoningen is de nieuwe Eglantier een goede vervanging van het verzorgingshuis waar zij eerder ‘aanleunden’.

Geloof in nieuw concept

De zorgaanbieders in de Eglantier, ervaren de kracht van samenwerking en geloven in het nieuwe concept, een woongebouw waar wonen en zorg gecombineerd wordt met diverse voorzieningen die ook voor de buurt bereikbaar en beschikbaar zijn.


Inzender:Woningcorporatie Woonzorg Nederland
Thema's:Verzorgingshuis 2.0, Magic Mix, transformeren zorgvastgoed
Projectomschrijving:Transformatie voormalig verzorgingshuis met aanleunwoningen in een zorgverzamelgebouw en 39 tweekamerwoningen voor 55+-ers, met en zonder zorgbehoefte
Locatie:Complex van voormalig verzorgingshuis de Eglantier in Roosendaal met 37 aanleunwoningen
Samenwerkingspartners:Woonzorg Nederland, ConAction, huisarts, psycholoog, fysiotherapeut, zorgaanbieder Kloek, gemeente Roosendaal
Start project:2015

Deze pagina is onderdeel van Overzicht inzendingen innovatieprijsvraag i-Opener

10-07-2018
E F