S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Langer Thuis, de corporatie helpt de oudere huurder

Huurders van 65 jaar en ouder willen net als woningeigenaren het liefst oud worden in hun eigen huis. Maar wat is ervoor nodig om huurwoningen levensloopbestendig te maken? En is de huurder zich wel bewust van de keuzes die hij heeft? Woningcorporaties Welbions en Domijn startten het pilotproject Lang zult u wonen, voor huurders. De twee woningcorporaties werkten daarvoor vanuit het platform WoOn Twente samen met adviesorganisatie Lang zult u wonen. Het project is zo succesvol dat de corporaties er een structureel vervolg aan geven.

Foto: Platform31

Vrij kleine aanpassingen nodig

Om te blijven wonen waar huurders nu wonen zijn vrij kleine aanpassingen nodig. Dat blijkt uit de meer dan 60 gesprekken die de twee woningcorporaties in 2016 voerden met bewoners. De insteek van de gesprekken tijdens de huisbezoeken was huurders te helpen bij het maken van keuzes om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Inzicht in wensen en behoeften oudere huurders

De gesprekken met huurders hebben veel inzicht gegeven in de wensen en behoeften van oudere huurders. 'De pilot brengt zelfstandig wonen op latere leeftijd onder de aandacht. Bewoners denken niet zo ver vooruit. Zoals het nu gaat, gaat het prima en anders zien we wel verder, denken ze vaak', volgens Sandra Smits van Domijn.

Meer begrip voor persoonlijke leefwereld

Voor beide corporaties waren vooral de huisbezoeken heel waardevol. Carola Butink van Welbions heeft ervaren dat je de leefwereld van oudere huurders beter leert kennen als je thuis met mensen in gesprek gaat. 'Je snapt beweegredenen van oudere huurders beter, je weet wat hen bezighoudt, wat hun overwegingen zijn en hoe zij het ervaren om vele jaren in een woning en buurt te wonen.'

Huurders waarderen persoonlijke aandacht

Dat de huurders door iemand van de woningcorporatie wegwijs werden gemaakt in de mogelijkheden, waardeerden ze zeer. 'Ik ben gewend om mijn zaakjes zelf te regelen, maar dat wordt steeds ingewikkelder, dat heeft ook te maken met mijn leeftijd', vertelde één van de huurders waar Domijn op huisbezoek ging. 'Nu iemand met mijn persoonlijke situatie meedenkt ben ik heel blij.'

Lang zult u wonen brengt verschillende partijen samen

Het pilotproject heeft ervoor gezorgd dat er meer samenwerking ontstond tussen verschillende partijen Vooral dat is volgens Maria Walters, directeur bij Lang zult u wonen, heel positief. 'Gemeenten en corporaties hebben nu heel concreet samen opgetrokken rond het zelfstandig thuis wonen van ouderen. De gemeente Hengelo heeft onder andere haar stimuleringsregeling voor de huurders die deelnemen aan de pilot van Welbions opengesteld. In Haaksbergen zijn de Wmo consulent van de gemeente Haaksbergen en de woonconsulent van Domijn samen op huisbezoeken gegaan om van elkaar te leren om zo de huurder beter van dienst te zijn.'

Project krijgt vervolg bij corporaties

Zowel bij Domijn als bij Welbions krijgt het pilotproject een vervolg. De aanpak wordt ingebed om oudere huurders te ondersteunen bij het maken van keuzes over hoe zelfstandig thuis willen wonen. Domijn en Welbions maken deel uit van WoOn Twente, waarin verschillende woningcorporaties in Twente hun krachten hebben gebundeld. Ook hier zullen de resultaten van het onderzoek een vervolg krijgen.

Wilt u meer lezen over de aanpak, de resultaten en het vervolg van dit pilotproject? 
Download de Rapportage Ouder worden in je eigen huurwoning.

Dit bericht verscheen eerder op de website van Lang zult u wonen
 ‘Lang zult u wonen’ is een campagne die in bijna alle Overijsselse gemeenten loopt en die mensen informeert over het aanpassen van de eigen woning.

31-07-2017 09:00

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum