S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huiskamer voor kwetsbare groepen

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of geïsoleerd voelen, op hun gemak zijn. In de vierde aflevering bezoekt Carin Giesen Atelier K&K (kunst en koken) waar buurtbewoners die in een isolement zijn geraakt hun krachten bundelen en een nieuw netwerk opbouwen.

levendige ontmoetingsplek

Levendige ontmoetingsplekken
Carin Giesen bezoekt levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Giesen is auteur van ‘Sonnevanck, thuis in een openbaar lokaal’ en als onderzoekster gespecialiseerd in sociale kwaliteit van openbare ruimtes. Met deze reportageserie willen Coalitie Erbij en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mensen en organisaties inspireren om samen te werken aan méér levendige ontmoetingsplekken in het land.

Atelier K&K (Kunst & Koken)

In de Amsterdamse Indische Buurt is de huiskamer van Atelier K&K er voor buurtbewoners die in een sociaal isolement zijn geraakt. Een ontmoetingsplek waar kwetsbare mensen hun krachten bundelen en een nieuw netwerk opbouwen. Met mooie initiatieven in en voor de buurt als bijproduct.

“Atelier K&K richt zich op een specifieke groep: buurtbewoners die geïsoleerd zijn geraakt of dreigen te raken vanwege psychische, lichamelijke of sociale beperkingen, gecombineerd met armoede”, vertelt Mieke Maes (59) initiatiefneemster en coördinator van Atelier K&K. Doel is deze mensen een kans te geven zich te ontwikkelen, een sociaal netwerk op te bouwen en activiteiten te ondernemen waardoor ze mee kunnen doen in de buurt. Daartoe biedt Atelier K&K hen een plek en begeleidt het zelfhulpgroepen en – uit de zelfhulpgroepen ontstane – initiatieven in de buurt.

“Ik ben al mijn hele loopbaan intensief betrokken bij mensen aan de onderkant van de samenleving”, zegt Maes. De uit Vlaanderen afkomstige sociaal-cultureel werkster vestigde zich 35 jaar geleden in de Indische Buurt. In 1981 begon ze als welzijnswerker in buurtcentrum De Meevaart. “De buurt was ongelooflijk in verval, de problemen rezen de pan uit. Hier was werk aan de winkel."

Lees het volledige artikel. (pdf, 1385 kb)

01-04-2014 14:42

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F