S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk en enthousiasme

Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. De regie ligt niet langer automatisch bij de woningcorporatie of de gemeente. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen laten in het rapport 'Wie is aan de buurt' zien dat er grote variatie aan bewonersinitiatieven bestaat. Wel delen de initiatieven één doel: het versterken van het contact tussen bewoners. Daarnaast blijken enthousiasme en waardering vanuit professionals een grote steun te zijn voor bewonersinitiatieven.

Beeld rapport ‘Wie is aan de buurt?’, Rijksuniversiteit Groningen, Accolade

Analyse 82 Friese bewonersinitiatieven en de rol van woningcorporaties

In opdracht van woningcorporatie Accolade analyseerden onderzoekers Ward Rauws, Ruben Bouwman en George de Kam 82 bewonersinitiatieven in Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Daarbij keken zij naar de beweegredenen van initiatiefnemers. Ook onderzochten zij de wijze waarop initiatieven zijn georganiseerd en welke ondersteuning ze graag krijgen. Vervolgens bekeken zij hoe woningcorporaties hiermee kunnen omgaan. En wat dit vraagt van de corporatie en van haar medewerkers.

Verscheidenheid vraagt om maatwerk

Het onderzoek naar de bewonersinitiatieven levert een divers beeld op. De Friese initiatieven verschillen onder andere in thema, omvang, deelnemers, bestaansduur en bereik. Een belangrijke conclusie is dan ook dat het ondersteunen van bewonersinitiatieven om maatwerk vraagt. Niet ieder initiatief zit op hulp te wachten. Ook verschillen hun behoeften. Het ene initiatief is op zoek is naar een beschikbare ruimte of materialen. Het andere initiatief heeft vooral een financiële bijdrage nodig.

Enthousiasme en waardering van professionals

Wat blijkt voor alle initiatieven belangrijk? Dat is dat professionals enthousiasme en waardering uitspreken naar de initiatiefnemers, medebewoners en andere professionals. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de bewoners. Ook draagt het bij aan de betrokkenheid voor hun initiatief vanuit de omgeving. Het rapport beschrijft mogelijke rollen en aandachtspunten voor professionals. Dit biedt corporaties handvatten om in te spelen op de verschillende behoeften van actieve bewoners en hun initiatieven.

Sleutelrol voor ‘grenswerkers’

Ondanks de grote verschillen tussen initiatieven, hebben de meeste één thema gemeen: ze willen graag het contact tussen bewoners versterken. Ook corporaties willen graag een verbonden buurt. Grenswerkers vervullen een sleutelrol bij het ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven. Dit zijn medewerkers die direct contact hebben met bewoners. Grenswerkers hebben een netwerk en kennis van wat speelt in de wijk. Hiermee kunnen zij actieve bewoners bij elkaar brengen en initiatieven bekender maken. Zo krijgen de initiatiefnemers openlijk waardering. Ook raken andere bewoners wellicht enthousiast om een initiatief te starten.

Samen optrekken

Tot slot kunnen woningcorporaties de krachten bundelen. Bijvoorbeeld door kennis en ervaringen te delen met andere partijen in de wijk, zoals welzijnsorganisaties en gemeenten. Hierbij is opnieuw de rol van grenswerkers van belang. Zij kunnen de vertaalslag maken tussen de werkwijze van bewoners en de taal en denkwijze van professionele organisaties.

Onderzoeksrapport ‘Wie is aan de buurt?’

Meer informatie over de Friese bewonersinitiatieven en de aanbevelingen aan de woningcorporatie is te vinden in het digitale onderzoeksrapport: www.accolade.nl/wieisaandebuurt.

Rauws, W.S., Bouwman, R.D., de Kam, G.R.W. (2017) Wie is aan de buurt? Een analyse van bewonersinitiatieven in vijf Friese plaatsen en de rol van woningcorporatie Accolade. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

04-07-2017 14:55

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F