Expeditiebegonia

0

Sociaal  sanitair   milieu   scholastici  werkend  vrije tijd van vervoer   communicatie    bevordert de samenwerking tussen lokale autoriteiten    bepaalt de territoriale gebieden voor het beheer van diensten, meestal samenvallend met de gezondheidsdistricten    geeft overleg met de.

Hippabs en de Derde Sector

 1. Draagt ​​de functies met betrekking tot achtergelaten minderjarigen over aan de lokale autoriteiten.
 2. legt registers aan met de namen van de personen die bevoegd zijn om diensten te verlenen
 3. oefent vervangende bevoegdheden uit bij niet-naleving door de lokale autoriteiten

Stelt criteria, methoden en instrumenten vast voor het unitaire beheer van het lokale netwerk en sociale diensten  stelt de criteria vast voor de autorisatie, accreditatie en het toezicht op de diensten die diensten verlenen  stelt de criteria vast voor de toewijzing door de gemeenten van de.

Zekerheden voor de aankoop van diensten   

Definieert de criteria voor het bepalen van de tarieven die de lokale autoriteiten overeenkomen met de geaccrediteerde vakken  stelt de criteria vast voor deelname aan de uitgaven door gebruikers   voorziet in procedures voor het indienen van klachten door gebruikers en voor het openen van beschermingsbureaus  het bereidt en financiert de opleidingsplannen voor het personeel dat betrokken is bij sociale activiteiten    stelt met eigen wetgeving het gewestelijk interventie- en dienstverleningsplan op5.

3 FUNCTIES EN COMPETENTIES VAN DE PROVINCIE    De Provincie draagt ​​bij aan de implementatie van het informatiesysteem van de sociale diensten door gegevens te verzamelen over bestaande behoeften in de verschillende gemeenten.

 • Het onderzoekt de beschikbare middelen en identificeert de interventies die in het gebied zijn geactiveerd
 • organiseert basisopleidingen met de gemeenten    werkt mee aan de vaststelling en uitvoering van de Gebiedsplannen
 • definieert prioriteiten in sociale fenomenen5.4 FUNCTIES EN COMPETENTIES VAN DE GEMEENTE
 • coördineert de activiteiten die in het gebied plaatsvinden    levert diensten    biedt economische prestaties
 • geeft vouchers uit voor de aankoop van sociale uitkeringen verstrekt door erkende privé-entiteiten

Plant, ontwerpt en implementeert het lokale netwerk

Van sociale diensten die de prioriteiten aangeven en waarbij alle onderwerpen die in het gebied actief zijn, worden betrokken autoriseert, accrediteert en bewaakt de kwaliteit van de sociale diensten die door particuliere entiteiten worden geleverd  identificeert tools voor het evalueren van prestatieresultaten   het promoot lokale bronnen die gebruikers zien als protagonisten van zelfhulp   raadpleeg de stakeholders van de.

Sociale Dienst om de mening van de externe klant te kennen    beschermt het recht van de burger om deel te nemen aan de kwaliteitscontrole van diensten    stelt de parameters vast voor prioriteitstoegang tot services    identificeert de territoriale gebieden voor het unitaire beheer van het lokale netwerk van sociale diensten, samen met de regio5.

plant-ontwerpt-en-implementeert-het-lokale-netwerk5 DE DERDE SECTOR

De derde sector is het geheel van organisaties en verenigingen die, naast openbare en particuliere instellingen, bijdragen tot de productie van goederen en diensten van collectief belang, noodzakelijk of nuttig voor de behoeften van de gemeenschap, met het oog op het algemeen welzijn.

 • Participeert in de programmering bij het ontwerpen en uitvoeren van gebiedsplannen    wordt geraadpleegd door het Gewest
 • als geautoriseerd onderwerp neemt het deel aan het geïntegreerde systeem van diensten en levert het deze
 • participeert in het ontwerp van innovatieve interventies
 • neemt deel aan de evaluatie van de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening.De subjecten behorende tot de

Derde Sector, bevoegd tot het verlenen van bijstand, zijn ingeschreven in regionale registers.

Vrijwilligerswerk, wettelijk geregeld n. 266/91, is een spontane, gratis, georganiseerde activiteit gericht op de hele gemeenschap of achtergestelde groepen met als doel de waarden van solidariteit en burgerlijk engagement te realiseren. Haar functie is niet om de tekortkomingen van overheidsinstanties aan te vullen, maar om met hen samen te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in