S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg

16
MEI

Woonvisie en prestatieafspraken

Snelheid maken met wonen en zorg. Dat kan door de samenhang tussen wonen en zorg een goede invulling te geven in de gemeentelijke woonvisie én de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties. Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg schreven een 'Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg' die corporaties, gemeenten en huurders daarbij helpt. Het Kenniscentrum organiseert nu twee middag-bijeenkomsten waarin specifiek gekeken wordt naar de samenwerking tussen de organisaties en afdelingen die betrokken zijn bij de prestatieafspraken over wonen en zorg.

Ervaringen delen

De bijeenkomsten combineren de uitwisseling van eigen ervaringen met de toepassing van theorieën voor de ontwikkeling van meer-partijen samenwerking. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties zijn van harte welkom om in een gemengde groep ervaringen te delen en meer zicht te krijgen op elkaars uitgangspunten, wensen en ambities.

Programma

Tijdens de praktijkkring komen in twee middagen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bijeenkomst 1
  Verbinden van wonen en zorg; de relationele dynamiek van lokale samenwerking rond woonvisie en prestatieafspraken.
  De gemeentelijke woonvisie raakt aan het zorg- en welzijnsbeleid van de gemeente. Hoe maak je intern in de gemeente een goede verbinding en hoe betrek je (lokale) zorgorganisaties. Hoe leidt versterking van inhoudelijke samenhang tot betere samenwerking tussen organisaties? En draagt het beter vormgeven van het proces bij aan een betere kwaliteit van afspraken en uitvoering? Deelnemers delen ervaringen en inspireren elkaar tot nieuwe werkwijzen.
 • Bijeenkomst 2
  Nieuwe ‘lokale regie’? Voorstellen voor het verbeteren van constructieve samenwerking.
  Prestatieafspraken wonen en zorg vereisen de betrokkenheid en bijdragen van diverse domeinen en disciplines. Wat zijn de (eerdere) ervaringen met meer-partijensamenwerking? Hoe is een eerdere cyclus van woonvisie en prestatieafspraken verlopen? Welke inhoudelijke en relationele complexiteit valt nog te ‘regisseren’ in het lokale netwerk van organisaties rond wonen en zorg? Wie moet wat doen en welke keuzes zijn daarin te maken? Lerend van eerdere ervaringen worden nieuwe modellen voor regievoering verkend.

Het Connect Effect
Deze praktijkkring is onderdeel van het Kenniscentrum-programma 'Het Connect Effect, meer resultaat uit lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg'. Dit programma voor lokale netwerkers bestaat uit tweedaagse trainingen en praktijkkringen rond actuele onderwerpen.

06-04-2017

Praktische info

 • Datum en tijd:
  dinsdag 16 mei en donderdag 15 juni 2017
  13.00-16.30 uur
 • Locatie:
  Utrecht
 • Kosten
  € 95,- exclusief BTW, voor twee bijeenkomsten.
  De praktijkkring wordt mede mogelijk gemaakt door FLOW.
 • Inschrijfformulier

Doelgroep

Deelnemers aan de lokale cyclus woonvisie en prestatieafspraken met belangstelling voor de lokale samenwerkingsdynamiek rond ‘Wonen en Zorg’.

Meer informatie

Julia Scheld
info@kcwz.nl
030-2739750