S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

Details programma

Hieronder leest u meer over de inhoud van het keuzeprogramma en over de plenaire sprekers van de Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis.

Plenaire sprekers

  • Freek Gilissen, verpleegkundig consulent VUmc en mede oprichter Odensehuis over zijn visie op de zorg voor mensen met dementie en hun huidige plek in de maatschappij. Mensen met dementie moeten emanciperen. Als we de maatschappij leren hoe met dementie om te gaan, dan is het niet nodig ze ‘op te sluiten’ in dagopvangcentra of verpleeghuizen. Wij zullen ons aan hen moeten aanpassen, niet andersom.
  • Kees Theeuwes, voormalig bestuurder van huize Padua en Zorgcentrum Leyhoeve over zijn visie op het creëren van een gastvrije omgeving in een zorgsetting, een plek waar bewoners zich fijn en zoals thuis voelen, een plek waar ze nooit meer weg willen omdat ze daar gewoon snacks mogen eten als ze dat zelf willen.

Masterclasses en sessies

In het ochtend- en middagprogramma kiest u twee keer uit verschillende masterclasses, workshops en huiskamersessies. In het aanmeldformulier kunt u uw keuze aangeven.

11.15-12.15 uur - Ronde 1 met keuze uit:

14.45-15.45 uur - Ronde 2 met keuze uit:

Masterclasses

Masterclasses van 1 uur, maximaal 40 deelnemers. Inspirerende lezing van een expert.

'Thuis in het verpleeghuis' (ochtend)

Wat zijn algemene ontwikkelingen en trends rond wonen en zorg in een verpleeghuiszorg setting? Hoe creëer je daar een thuis? Voor mensen met dementie, maar ook voor andere bewoners, medewerkers en familieleden. Het recente onderzoek naar het thuisgevoel in verpleeghuizen door het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg & Technologie, biedt handvatten voor deze vraagstukken. Esther Felix en Joost van Hoof gaan tijdens deze masterclass in op het onderzoek en opvallende uitkomsten. U leert meer over factoren die het thuis voelen beïnvloeden en krijgt handvatten hoe u dit zelf toe kunt passen in uw organisatie, team of afdeling.

'Naar een nieuw sociaal netwerk voor mensen met dementie' (plenair middag, 100 deelnemers)

Frank van Dillen van Molenaar&Bol&VanDillen architecten, architect van o.a. de Hogeweyk en expert op woonvormen voor mensen met dementie. Van de Hogeweyk in Weesp tot Dementia Village Aalborg, hoe creëer je een inclusieve wijk en een nieuw sociaal netwerk? Hierbij gaat hij niet uit van beperkingen, maar laat zich leiden door het welbevinden. Dit heeft consequenties voor de zorg, de inzet van technologie en ook voor de gebouwde omgeving. 

'Invloed van gebouwde omgeving op welbevinden en gezondheid' (middag)

AnneMarie Eijkelenboom van EGM Architecten vertelt over de invloed van de gebouwde omgeving op het welbevinden en de gezondheid. Het verpleeghuis van de toekomst, het living lab Vonderhof en het versterken van het thuisgevoel door architectuur in te zetten komen aan bod. Ook gaat zij in op een praktijkvoorbeeld, namelijk Bospark.

Naar boven

Workshops

Workshops van 1 uur, maximaal 15 deelnemers per workshop. Interactief, inspirerend, kennis delen.

De woningcorporatie als goede buur (ochtend)

Een interactieve sessie over de veranderende woon(zorg)wensen van de ouder wordende huurder en de rol van de corporatie hierin. Over opleiding en inzet van seniorenconsulenten van woningcorporaties in het herkennen van en omgaan met huurders met dementie. Stephan van Erp (Casade), Jeroen Cras (WonenBreburg) en Fanny van Crey (Zet) geven deze workshop vanuit de blik van de corporatie.

Samenkracht en zorgzame buurt (middag)

Hoe kan iemand met dementie samen met zijn partner prettig en zelfstandig wonen? Wat kunnen buren en de buurt betekenen voor het thuis blijven wonen van mensen met dementie? Hoe kan de woningcorporatie dit faciliteren, welke rol neemt zij in en met wie werkt zij samen? Chaja Moerman van BrabantWonen vertelt samen met Wil van de Laar, regiomanager BrabantZorg en Akkie de Rouw, van het Stedelijk Steunpunt Mantelzorg van Divers over het nieuwe complex Badeloch in Den Bosch. Hier is zelfstandig wonen voor mensen met dementie en hun partner ontwikkeld. 

Een dementievriendelijke gemeenschap, hoe maak je die? (middag) 

N.B. Deze workshop is volgeboekt
In een Dementievriendelijke Gemeente ofwel Gemeenschap (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. In deze workshop neemt Wies Arts programmamanager DVG bij Zet/ PGraad u mee in wat nu precies een dementievriendelijke gemeenschap is. Hoe neem je als initiatiefnemer de regie, wat zijn je doelen, hoe pak je dat aan en wie doet mee?

Naar boven

Huiskamersessies

Interactieve, verdiepende en creatieve sessies in kleine groepjes van 6-8 personen. Onder begeleiding van een expert.

Ontwerpkamer: moodboards als basis voor het ontwerp (ochtend en middag)

Ervaren medewerkers van Lensen Projectinrichting begeleiden u in het creëren van uw eigen moodboard. Welke kleuren, materialen e.d. gebruikt u bij het inrichten voor mensen met dementie?

Techniekkamer: technologie om langer thuis te wonen (ochtend)

Wouter Groot Koerkamp van de gemeente Rheden en ergotherapeut Leanne Thijssen demonstreren de technologie trolley. De gemeente zet deze in om de inzet van technologie bij (zelfstandig wonende) mensen met dementie te vergroten. Hierin werken zij samen met ouderen/vrijwilligers, zorgorganisaties en aanbieders van technologie.

Instrumentkamer: dementievriendelijk ontwerpen (ochtend)

Wat zijn de basisprincipes van dementievriendelijk ontwerpen? Wat zijn de do’s en don’ts in de praktijk van ontwerpen en inrichten? En welke goede voorbeelden zijn er in het land? Candice de Rooij van KAW architecten neemt u mee in het gebruik van de ‘Toolkit dementievriendelijk ontwerpen’ die KAW en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen ontwikkeld hebben.

Familiekamer: nieuwe woonvorm voor mensen met dementie (ochtend)

Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vertelt u over wohngemeinschaften in Keulen; woongroepen voor mensen met dementie die gerund worden door de familieleden. In Nederland zijn er inmiddels ook twee in ontwikkeling. Henk Nouws van Ruimte voor Zorg en Juliette van Gelder van Odense Thuis zijn betrokken bij de initiatieven in Wijchen en Amsterdam en gaan met u het gesprek aan.

Filmkamer: Mooi werk op de zorgboerderij (middag)

Dieneke Smit van de Reigershoeve toont u de recent opgenomen film ‘Mooi werk’ van Stichting Reigershoeve en stichting WarmThuis. Reigershoeve is een zorgboerderij en zij bieden zorg aan mensen met dementie vanuit een visie dat bewoners zelf de regie hebben. In de film worden woonzorgbegeleiders Roos en Aileen een dag gevolgd. Zij laten zien hoe er plezierig geleefd en gewerkt wordt bij Reigershoeve en WarmThuis. Na de film volgt een verdiepend gesprek over hoe u dit zelf kan vormgeven.

Zintuigenkamer: de zintuigelijke beleving van mensen met dementie (middag)

Hoe beïnvloedt dementie de zintuigelijke waarneming en hoe kunnen we de woon- en zorgomgeving hierop aanpassen? Anja Dirks van Studio id+ geeft in een verrassende, interactieve sessie antwoord op deze vragen en geeft praktische tips en handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

Muziekkamer: Diva dichtbij zingt (middag)

Diva Dichtbij vertelt over de inzet van muziek bij mensen met dementie. Ze laat zien en licht toe over mooie manieren om mensen te laten ervaren wat kwetsbaarheid en contact met je doet. Ervaringsleren staat voorop.

Naar boven

23-11-2017
E F