Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Meld u snel aan voor studiereis Lokale Kracht Engeland
Er zijn inmiddels voldoende deelnemers om de studiereis naar Londen definitief door te laten gaan van 17-20 september. Met een kleine groep van mensen werkzaam in wonen, welzijn en zorg laten we ons inspireren door de vele voorbeelden van Lokale Kracht in Engeland, bakermat van de Big Society. We bezoeken bewonersinitiatieven, wijkondernemingen en vrijwilligersorganisaties. 14-05-2013

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend
Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De drie winnaars zijn bekend en ontvangen op 16 mei een prijs uit handen van de nieuwe Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, het beschermpaar van het Oranjefonds. Ter ere van de troonswisseling zijn.. 24-04-2013

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!
Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van ‘Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg’ wel. Het congres begon op woensdag 3 april met tien minuten bewegen op muziek onder leiding van Olga Commandeur. Daarmee was de toon direct gezet: actief zijn, zelf doen, preventie, eigen regie. Dit congres zou geen rustig ‘luister dagje.. 11-04-2013

Experimenten zorg en krimp gezocht
In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven/burgerkracht zijn twee van de onderwerpen die genoemd worden in het inspiratiedocument als mogelijke invalshoeken voor nieuwe experimenten. Aanvragen moeten voor 23 april worden aangemeld. 08-04-2013

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten
Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het programma diversiteit dit jaar het thema ‘Alle jaren tellen’, waarin de vraag centraal staat: ‘Hoe breng je groepen mensen van verschillende.. 04-04-2013

Studiereis: Lokale Kracht in Engeland 
Burgerkracht neemt toe nu de voorzieningen van de verzorgingsstaat onder druk staan. Zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen komen steeds meer op. Dat schept nieuwe kansen in wonen, zorg en welzijn. Maar het gaat niet vanzelf. Nu burgers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden.. 02-04-2013

Blog: Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?
‘Woongroep’ roept voor sommige 65 plussers gemengde en nostalgische gevoelens op, zoals: “Dat hoeft voor mij (gelukkig) niet meer maar het was allemaal wél vreselijk leuk.” Wat deze generatie wel wil? Een plekje voor je zelf; het recht om ‘nee’ te mogen zeggen en tenslotte toch ook wel de behoefte om dingen met en voor elkaar te doen, zo lang mogelijk ‘zinvol’ bezig te zijn. Hugo Versteeg (1938.. 27-03-2013

Blog: De balansburger
Burgerinitiatieven staan momenteel erg in de belangstelling. Zij zijn overal aan het ontstaan op verschillende gebieden. Soms noodgedwongen door het verdwijnen van voorzieningen, maar soms omdat het gewoon leuk en/of zinvol is en past bij de huidige tijdsgeest. De EU heeft dit jaar gekozen tot ‘Jaar van de Burger’. Of misschien had de toevoeging initiatieven ook wel gekund; het jaar van de.. 21-03-2013

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven
Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie ‘Zorg in Eigen Hand’ van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap – werkzaam bij zorgorganisaties, belangenverenigingen en burgerinitiatieven zelf – ging met elkaar in gesprek over dit onderwerp, dat ook centraal staat tijdens het.. 21-03-2013

Lokale kracht: oplossing voor alles en iedereen?
Is Lokale Kracht positief voor iedereen? – Wat zijn de risico’s? – Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke vraagstukken die spelen rond Lokale Kracht. Vul de korte enquête in en uw mening wordt op 3 april gebruikt tijdens het congres Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg in ‘s-Hertogenbosch. Meedoen kan tot.. 14-03-2013

‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ selecteert 40 ouderenprojecten
Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’. Initiatiefnemers Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK selecteerden uit vele inzendingen 40 projecten die zij de komende jaren ondersteunen met een bijdrage van 1,4 miljoen.. 12-03-2013

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo
Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. “Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af”, zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. In een gesprek over de consequenties van de nieuwe zorgtaken die het lokaal bestuur straks krijgt, erkent hij dat gemeenten.. 12-03-2013

Meedoen kan iedereen 
Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen gecombineerd werden in gezamenlijke activiteiten. En ja, er kan meer gezamenlijk dan tot dusver gebeurt, maar niet onbeperkt. Deskundige begeleiding blijft.. 08-03-2013

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf
In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede schoolvoorziening) en bouwen in eigen beheer een nieuwbouwwijk met 53 woningen. Wat is hun geheim? Onderzoeker Ton Baetens verblijft een week in Elsendorp en kijkt als participerend observant een week lang met.. 07-03-2013

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid 
In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder.. 07-03-2013

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het Kenniscentrum graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties. Naast doorlopende onderwerpen en de dynamiek van de dagelijkse actualiteit heeft het Kenniscentrum twee.. 06-03-2013

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk
‘BloemRijk samen wonen, jong en oud’ in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van woningcorporatie QuaWonen en Zorgberaad Midden-Holland in samenwerking met buurtbewoners, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke.. 20-02-2013

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling
Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers aan op een fundamenteel andere inrichting van de langdurige zorg. Is dit een haalbare weg? Zijn er zoveel verborgen reserves in de samenleving die alternatieven voor de huidige zorg mogelijk maken? En.. 14-02-2013

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt
“Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen”, zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. “Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Daartoe is KilimanjaroWonen opgericht.” De stichting faciliteert en stimuleert burgers om verantwoordelijkheid te nemen voor het scheppen van een prettige, veilige en zorgzame woonomgeving.. 23-01-2013

Verzorgingshuis als dorp in een dorp
Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het verdwijnen van het lokale verzorgingshuis. Daarmee verdwijnen ook centrale voorzieningen in het dorp. ActiZ maakte een filmpje over de buurtfunctie.. 16-01-2013

Zorg in eigen Hand: aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven
Welke mogelijkheden hebben zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om in te kunnen spelen op opkomende burgerinitiatieven? Deze vraag staat centraal tijdens de werksessie ‘Zorg in eigen Hand; aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven’ van Stichting STG/Health Management Forum op maandag 18 maart 2013. Welke kansen en perspectieven biedt een samenwerking tussen deze partijen? Hoe moet.. 20-12-2012 16:00

Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg
Burgers nemen steeds vaker zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te organiseren op lokaal niveau. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en wachten niet op het aanbod van overheid en organisaties. Burgerkracht is helemaal in! Tijdens het congres ‘Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg’ op woensdag 3 april 2013 kijken we verder dan de hype en wordt het samenspel tussen.. 20-12-2012

Lokale kracht bij onze oosterburen 
Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema ‘Unterwegs ins Quartier’, onderweg in de buurt. Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deed Els de Jong van WONO (Bureau voor woononderzoek.. 17-12-2012

Blog: Ouderen aan het roer, organisaties aan de kant? 
‘Ouderen nemen het roer over’, zo begint Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon zijn verhaal op het congres Seniorencoöperaties en zelforganisatie op 22 november. Welke rol pakken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en woningcorporaties dan? Worden ze het ‘fokkemaatje \[1\]’ van de ouderen of staan ze aan de kant? Deze vraag inspireerde Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz.. 06-12-2012

Blog: De ritmes van burgerinitiatieven
‘Lichte gemeenschappen’, zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. “Je levenslang op iets vastleggen is niet meer van deze tijd”, sprak zij onlangs tijdens de jaarvergadering van Stichting Het Maagdenhuis met het thema ‘Van ontmoeting naar betrokkenheid’. Toch betekent veel doorstroom niet meteen minder.. 28-11-2012

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd
Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie ‘WeHelpen’. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp aanbieden. Burenhulp en nabuurschap op een heel eigentijdse manier. 31-10-2012

Blog: Kracht moet wel een kans blijven krijgen
Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht – hoe divers ook – is helemaal ‘in’! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en ‘diverse’ burger en aan de huidige tijd van bezuinigingen. Begin oktober waren er twee grote bruisende manifestaties rond het thema: ‘De wijk verdient het’ van Aedes en het ministerie.. 17-10-2012

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg 
Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing is maatwerk voor individuele cliënten en een afbraak van de bureaucratie in de branche. Om op die manier de kosten voor de ouderenzorg in 2017 met € 1.. 27-09-2012

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties
Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén van de voorbeelden van 5 september, StadsdorpZuid uit Amsterdam, organiseert samen met ILC Zorg voor Later een congres over seniorencoöperaties en zelforganisatie, met voorbeelden uit binnen- en buitenland.. 25-09-2012

Meer doen met jong en oud in de buurt: De juiste snaar is dichtbij
De juiste snaar raken bij mensen, bij jong en oud, om met elkaar de samenleving vitaal en vooral generatieproof te houden. Dat is de opdracht die bezoekers van het seminar ‘Meer doen met jong en oud in de buurt’ op vrijdag 14 september meekregen. Het druk bezochte seminar werd georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, bureau ActivAge en de 50PlusBeurs in het kader van het ‘EU.. 19-09-2012

Blog: Doe-het-zelven in de zorg is in
“Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg” kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in Hoogeloon en Elsendorp, twee dorpen in Brabant die zelf de zorg regelen voor hun oudere bewoners, en Stadsdorp Zuid in de Apollobuurt in Amsterdam, waar.. 13-09-2012

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg 
Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel aandacht voor wetenschappelijke verdieping bruisten de Brabanthallen op 5 september van de lokale kracht. De bijeenkomst Lokale Kracht maakt duidelijk.. 13-09-2012

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking
Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de inrichting van een gezamenlijke (buiten)ruimte. De één zoekt er vertier, de ander kijkt vooral naar veiligheid en een derde wil er anderen ontmoeten. Uit de gezamenlijke kracht van alle betrokkenen ontstaat.. 30-08-2012

Blog: WijkWegenWacht helpt mensen op weg
Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard experimenteert met andere instellingen uit het maatschappelijk middenveld en wijkbewoners met een project waarbij niet alleen burgers maar ook professionals hun verantwoordelijkheid nemen.  Kenniscentrum.. 27-08-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen
Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor – universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht – bestudeert deze gemeenschappelijke voorzieningen zoals gilden (in de stad), gemene gronden (op het platteland) en coöperaties (zowel in de stad.. 16-08-2012

Welk generatie-verbindend project wint Appeltjes van Oranje?
Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Sociale initiatieven die een antwoord op deze vraag hebben, kunnen zich opgeven voor de ‘Appeltjes van Oranje’. Deze prijs van het Oranje Fonds wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich inzetten voor een leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samenhang.. 13-08-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Cees Oprins
Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties staan voor grote opgaven de komende jaren. Allebei hebben ze daarbij te maken met de zeer nadrukkelijke beweging naar en het anticiperen op sturing vanuit de klant. Tijdens het congres ‘Lokale kracht’ op 5 september gaat Cees Oprins, directeur en bestuurder van Woon- en zorgstichting ‘t Heem, hierover in debat met andere bestuurders en deelnemers in.. 02-08-2012

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting
CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie ‘Preparing the future: Affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe’. De voorbeelden gaan over meergeneratiewonen, inter- en intragenerationele solidariteit, technologische vernieuwingen, vergrijzing in het groen en.. 24-07-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken
Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres ‘Lokale kracht’ is op 5 september een krachtsessie gewijd aan de Postzegelparken, in 2012 door het Oranje Fonds genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Maak kennis met het Voorbeeldproject Postzegelparken in de Indische Buurt te Amsterdam, waar de.. 19-07-2012

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave ‘Coalities bouwen in Woonservicegebieden’. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld. 12-07-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht
Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het congres ‘Lokale kracht’ is op 5 september een sessie volledig gewijd aan de lokale kracht van oudere migranten. Migrantenorganisaties brengen veel vrijwilligers op de been en hebben daarmee een ‘positie’ in.. 05-07-2012

Lokale kracht Uitgelicht: SamenOud
Preventie en regie houden zijn de sleutelwoorden van het bijzondere project SamenOud. Op het congres ‘Lokale kracht’ is op 5 september een krachtsessie volledig gewijd aan het nieuwe zorgmodel dat in het kader van SamenOud wordt ontwikkeld, een transitieproject in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In het project wordt een herontwerp van het zorgaanbod aan ouderen ontwikkeld en.. 20-06-2012

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen – en ook in andere krimpgebieden – zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige financiering en bij de huidige tijdgeest: meer samen regelen met minder inzet van professionals. De gratis brochure ‘Zorg door dorpskracht’ geeft een.. 24-04-2012

Blog: Wat doe jij voor de maatschappij?
‘Het is hoog tijd om sociale dienstplicht voor ouderen in te stellen’. Deze gewaagde uitspraak viel tijdens het boeiende debat dat ActiZ op 10 april organiseerde in het kader van de veelzeggende campagne ‘Het nieuwe ouder worden’. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef een blog naar aanleiding van het debat. 19-04-2012

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wie meer wil weten over dit thema, dat door de vergrijzing actueler is dan ooit, kan kosteloos de praktijkgids ‘U bent aan zet!’ bestellen. 16-04-2012

‘Werken met toekomstscenario’s’ helpt gemeenten met WWZ-beleid
Met de publicatie ‘Werken met toekomstscenario’s’ ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriëntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig vanwege factoren als economische recessie en vergrijzing. “Terwijl de gemeentelijke portemonnee steeds lichter wordt, worden de maatschappelijke.. 03-04-2012

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk
In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder overgewicht en bewegen meer. De zorgkosten zijn omlaag gegaan en nieuwe vormen van samenwerking zijn ontstaan. 29-03-2012

Gastblog: Cohousing, Europese revival van sociaal sterk concept 
Tijdens een conferentie over self-managed cohousing (gemeenschappelijk wonen in zelfbeheer) bemerkt Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland, dat de interesse voor cohousing in Europa gestaag groeit. Smits spreekt van een ‘cohousend’ Europa in zijn gastblog voor het Kenniscentrum. 16-03-2012

Win € 75.000 met een vernieuwend idee
Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt dan kans op € 75.000 om uw idee uit te voeren. 06-03-2012

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar
In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Verbinden centraal op Landelijk Congres Woonservicegebieden
StudieArena, zorginnovatiebureau DAZ en de SEV houden op 20 maart 2012 het Landelijk Congres Woonservicegebieden in het Nieuwegein Business Center (NBC) in Nieuwegein met de titel ‘Verbinden van Wonen, Zorg en Welzijn in de Wijk’. Het programma gaat in op vernieuwende ontwikkelingen rondom wonen, zorg en welzijn in de wijk. Actuele ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk worden gecombineerd.. 16-02-2012

galecop1_4_x87-7246780

Actuele handreiking levensloopbestendige wijken
Alles weer eens op een rijtje, dat is wat de handreiking ‘Een wijk voor iedereen’ van de provincie Utrecht biedt. Aan de hand van de projecten in Utrecht-Ondiep, Veenendaal-Oost en Zeist-Oost heeft de provincie alle tips en trucs verzameld voor levensloopbestendige wijken. Ook wordt er een doorkijkje gegeven naar de huidige ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg en hoe die van invloed zijn op.. 12-01-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd zijn voor het instandhouden van een spannend en goed huwelijk tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en particuliere initiatiefnemers. 22-12-2011

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen
De buurtsteunpunten ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid bereiken vaak of de doelgroep niet, of hebben nauwelijks effect op de gevoelens van eenzaamheid. 07-12-2011

Wijkprojecten Swinhove Groep winnen internationale prijs
De Swinhove Groep in Zwijndrecht heeft een internationale prijs ontvangen voor haar wijkprojecten. De prijs, de Citation of Honor voor de 2011 Excellence in Ageing Services Award, werd vorige week uitgereikt aan Guus Bannenberg, bestuurder van de Swinhove Groep, tijdens de conferentie van de International Association of Homes & Services for the Ageing in Washington. De IAHSA is de grootste.. 26-10-2011

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk
Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale wijkzorgteams zorgen voor nabijheid, continuïteit en meer arbeidstevredenheid, maar niet voor een hogere efficiency. Het realiseren van nachtzorg is lastiger.. 26-10-2011

Woonzorgboerderij 2.0
Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities. Gebruikers, medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor invulling, net als bij een ‘social web’ of sociaal netwerk.  De Hagert levert een plek waar.. 11-10-2011

Hulpmiddel wijkrestaurants beschikbaar
De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do’s en dont’s voor sociale restaurants.  De digitale uitgave is nu kosteloos te bestellen. De originele gedrukte oplage van voorjaar 2011 is wegens grote belangstelling niet meer verkrijgbaar. Daarom stelt de auteur de PDF nu voor alle geïnteresseerden beschikbaar. 21-09-2011

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden
De factsheet ‘Nieuwe oogst buurthulpmethoden’ geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. Buurthulpmethoden zijn projecten waar onderlinge hulp- en dienstverlening in de buurt centraal staan. 09-09-2011

Praktijkwerkplaats ‘Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement’ 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma ‘W+W+Z=Maak het samen!’ een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid. Beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten en hun partners toetsen hierbij hun visie op het vraagstuk, prioriteiten in beleid en doelstellingen, een passend aanbod en het inrichten van de uitvoering. 02-09-2011

De kracht van kleine dorpen
Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine dorpen. Daar verdwijnen regelmatig voorzieningen. De SEV en Movisie hebben initiatieven in vier dorpen beschreven om anderen te inspireren. 03-08-2011

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt praktische tips, goede voorbeelden en informatie over financiering. 05-07-2011

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur
De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door Vilans. Zorgaanbieders maakten de afgelopen jaren veel gebruik van de Beleidsregel Zorginfrastructuur, ook voor zorg op afroep. De regeling is belangrijk voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen.. 24-06-2011

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen
Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor gemeenschappelijk wonen realiseren. Talis investeert in vastgoed en de WBVG gaat de wooncomplexen beheren. Het concept dat moet ontstaan is gericht op kleinschalige woonvormen voor ouderen tegen eenzaamheid en met een brug naar formele zorg. 24-06-2011

Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt
De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers zelfstandig gaan draaien.  Een buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats van en voor buurtbewoners om de onderlinge betrekkingen op een groot aantal gebieden te versterken en eenzaamheid en sociaal.. 22-06-2011

Wat levert burgerparticipatie op?
Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de gemeente Opsterland. 18-05-2011

Nieuwe startpagina Opplussen Nieuwe Stijl
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij de ondersteuning van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen. Het Kenniscentrum heeft daarom een nieuwe startpagina met veel informatie en verwijzingen over Opplussen Nieuwe Stijl. Met de nieuwe startpagina kunnen woningcorporaties en gemeenten de nieuwe, krachtige rol oppakken om de.. 16-05-2011

Levensloopbestendige wijken onder de loep
Ontwerpbureau VenhoevenCS en adviesbureau Publicarea onderzoeken hoe je wijken levensloopbestendig kunt maken en bruikbaar voor alle leeftijdsgroepen. De onderzoekers kijken daarbij naar stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke ingrepen. Ook de vraag hoe ouderen volwaardig onderdeel kunnen blijven van de samenleving en de wijk nemen ze in het onderzoek ‘Samen voor de buurt.. 04-05-2011

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert de gratis handreiking ‘Werken aan toegankelijkheid’ met voorbeelden en praktische adviezen. De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en.. 03-05-2011

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente
Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!. 02-05-2011

Blog: Ach, de wijk vangt het wel op 
Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke opmerking die Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter hoorde op de bijeenkomst Wonen in een Buurgemeenschap van 25 maart. Ze schreef er een blog over. 01-04-2011

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid
In WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van Xanten vinden dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een duurzame WWZ-organisatie. Dat voorkomt dat we over een paar jaar moeten opbouwen wat we net hebben afgebroken. 21-03-2011

Nieuwe praktijkwerkplaatsen voor gemeenten 
Gemeenten kunnen zich aanmelden voor nieuwe praktijkwerkplaatsen waarin de regie rond dementie, dagbesteding en de toegankelijkheid van de woonomgeving centraal staan. 18-03-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Website bindt mens en mogelijkheden in de wijk
Zorgorganisatie Beweging 3.0 uit Amersfoort start in Leusden/Achterveld een online community om alle senioren in de regio Eemland met elkaar in contact te brengen. De zogeheten PAL4 Community (Persoonlijke Assistent voor het Leven) is een persoonlijke ontmoetingsplaats voor gezelschap, ontspanning, gezondheid en informatie over de wijk waarin mensen wonen. De website wordt voor en door ouderen.. 23-02-2011

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons
Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie. Adviseur Yvonne Witter van het Kenniscentrum schreef er een blog over. 14-02-2011

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De initiatieven blijken een positief perspectief te bieden voor de toekomst. Dat staat in het onderzoek Tussen kwetsbaar en vitaal – Nieuwe burgerinitiatieven.. 27-01-2011

Het alledaagse mogelijk maken 
Het welzijnswerk heeft de potentie om uit te groeien tot een krachtige schakel in de eerste lijn die kwetsbare burgers mogelijkheden geeft om te participeren en de zelfredzaamheid versterkt.  De nieuwe brochure Het alledaagse mogelijk maken is hiervoor een pleidooi. 13-01-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder
Het Utrechtse Woonzorgproject ‘t Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder. De prijs van de ministeries van VWS en BZK is dit jaar voor het laatst uitgereikt en had als thema ‘Onbeperkt houdbaar!’. 18-11-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking ‘Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming’. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants
Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Handreiking Wmo-beleid voor mensen met beperkingen
Het Ministerie van VWS heeft een handreiking gemaakt over lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking. Het is een hulpmiddel voor gemeenten en hun samenwerkingspartners en inspiratiebron voor het maken van Wmo-beleid voor mensen met beperkingen. De handreiking gaat over de Wmo, maar beslaat het brede terrein van welzijn, wonen en zorg. 04-11-2010

Geschikt wonen nú aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp van start voor corporaties en gemeenten. 10-06-2010

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie ‘Senioren op de Woningmarkt’ schetst de dominante trends in het.. 08-04-2010

Eerste Nederlandse generatietuin geopend
De eerste generatietuin van Nederland is op 6 april 2010 geopend door Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Haagse wethouder Baldewsingh.  In deze tuin werken jongeren en ouderen samen. 06-04-2010

Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven
De brochure ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’ van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.  03-03-2010

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie ‘Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg’ kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Peil de verbinding binnen uw gemeente 
De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. 03-11-2009

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Ondersteuningsprogramma W+W+Z online
Het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! is vanaf nu online. Via de website www.wwzmaakhetsamen.nl vindt u informatie over de inspiratiedagen, de praktijkwerkplaatsen en over het nieuw ontwikkelde instrument de Thermometer wonen welzijn zorg. Verder is er een overzicht te vinden van praktijkvoorbeelden en bestaande methoden rond samenwerking en regievoering. 07-10-2009

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente
Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma ‘Verbinding wonen, welzijn en zorg’ van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz.. 02-04-2009

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie “We zijn gewoon een goede buur” van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare wijkbewoners. Waarom draagt het ene wijkservicepunt daar meer aan bij dan het andere? 15-12-2008

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project ‘Buurtcontactpersonen’ van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure ‘Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter’. 03-09-2008

Actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007