Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers zelfstandig gaan draaien.  Een buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats van en voor buurtbewoners om de onderlinge betrekkingen op een groot aantal gebieden te versterken en eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. De buurtkamer is een woning in de wijk, met een woonkamer, een keuken, een computerruimte en een kinderspeelhoek. De buurtkamer staat open voor iedereen uit de buurt.  Vrijwillige buurtbewoners runnen de buurtkamer en organiseren activiteiten. Woningcorporaties zijn eigenaar van de buurtkamer.

De coördinator vanuit Humanitas heeft een aantal punten op een rij gezet die zij bij het opzetten tegenkwam.

Pluspunten

 • veel mensen willen zich inzetten voor hun buurt(kamers).
 • er is veel samenwerking met andere organisaties en projecten.
 • er zijn eenzame mensen bereikt die door inzet van vrijwilligers naar de buurtkamers zijn gekomen
 • buurtkamer heeft positieve uitstraling op de buurt
 • na de opstart hebben vrijwilligers minimale begeleiding nodig en pakken hun taken zelf op.

Knelpunten

 • Groepsvorming wat individuen tegenhield binnen te komen (open karakter van de buurtkamer).
 • Onderlinge wrijvingen tussen groepen; iedere groep zag alleen het eigen belang en niet dat van de buurtkamer als geheel.
 • Vrijwilligers konden niet zelfstandig beslissingen nemen, ze hadden geen overzicht en er was geen hiërarchie onder de vrijwilligers, niemand voelde zich werkelijk verantwoordelijk.
 • Veel losse vrijwilligers die veel (tijd aan) begeleiding nodig hadden.
 • Vrijwilligers met persoonlijke problemen (veel zaten in de bijstand) lieten hun problemen voor gaan op buurtkamerverplichtingen.
 • Concurrentie met de buurthuizen.
 • Cultuurverschillen zorgden ervoor dat mengen lastig was.
 • Overlast jongeren, die buurtkamer als hangplek zien.