Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In Groningen – en ook in andere krimpgebieden – zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige financiering en bij de huidige tijdgeest: meer samen regelen met minder inzet van professionals. De gratis brochure ‘Zorg door dorpskracht’ geeft een inspirerend beeld van deze nieuwe zorg.

Krimp en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in 2011 een serie ronde tafelgesprekken in de provincie Groningen over  krimp en zorg. Centraal stond de vraag hoe bewoners zelf zorg en welzijn in hun dorp kunnen organiseren. Een excursie naar de Brabantse dorpen Hoogeloon en Elsendorp droeg bij aan de inspiratie en daadkracht. En dan kan de sluiting van het verzorgingshuis in Warffum leiden tot nieuwe voorzieningen voor ouderen waar ruimte is voor wonen, ontmoeten en diensten. En keert de buurtsuper in Oostwold na tien jaar terug met de dorpsbewoners als aandeelhouder.

Tips voor professionals

Op verschillende manier slagen dorpsbewoners in Groningen en Brabant erin om met elkaar de zorg en leefbaarheid in hun dorp op peil te houden, of sterker nog: te verbeteren. In de brochure ‘Zorg door dorpskracht’ staan korte beschrijvingen en links naar meer informatie. Voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten zijn tien tips verzameld om – geïnspireerd door de voorbeelden – de dorpskracht in eigen omgeving volledig te benutten.

W+W+Z=Maak het samen!

Deze brochure maakt deel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen!. Het ondersteuningsprogramma was een samenwerkingsproject van MOVISIE, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vilans, gericht op het versterken van regie en samenwerking. W+W+Z=Maak het samen! was onderdeel van het actieplan Beter (t)huis in de buurt van het ministerie van VWS en het ministerie van BZK/WWI.