Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het congres ‘Lokale kracht’ is op
5 september een sessie volledig gewijd aan de lokale kracht van oudere migranten. Migrantenorganisaties brengen veel vrijwilligers op de been en hebben daarmee een ‘positie’ in gesprekken met gemeenten, zorgorganisaties en corporaties.

Een Turkse oudere mijnheer woont met veel plezier in de woongemeenschap Buskenblazer in Amsterdam. “Zo lang het kan woon ik graag hier in de woongroep. Ik ben er drie jaar geleden komen wonen. De corporatie bood mij die kans omdat mijn oude huis gesloopt werd. Het leek me fijn te wonen met anderen maar toch zelfstandig te zijn. Ik heb hier een lift en gezelligheid. Ik zet koffie, thee en kook voor de groep. Er is altijd aanloop en iedereen is de hele dag welkom. Er komen ook buurtbewoners, Nederlanders langs. Ook die mevrouw die net kwam, die komt na het boodschappen doen altijd even langs Het is hier altijd gezellig. Soms komen er logees, familieleden of vrienden. Daar is een kamer voor geregeld.” * 
Deze mijnheer wordt aangesproken op zijn eigen kracht en hij zet dat in voor zijn groep en voor zijn buurt. Hij woont met veel plezier in de woongemeenschap.

Momenteel zijn er ruim 500 woongemeenschappen van senioren en in de vijftig woongemeenschappen van migrantenouderen. Dat aantal neemt toe. Reden voor Woonsaem, Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten om onlangs een bijeenkomst te organiseren over dit thema (lees het verslag van deze bijeenkomst).

Er bestaat koudwatervrees bij sommige corporaties en gemeenten om aan de slag te gaan met een groep bewoners. De locatie, het bestemmingsplan, het eindeloos vergaderen: het is niet eenvoudig om een woonwens te realiseren. Woonsaem heeft een methodiek gericht op eigen kracht en zelfredzaamheid ontwikkeld om woongroepinitiatieven voor oudere migranten te ondersteunen. Belangrijk is dat corporaties tijdig mogelijkheden en randvoorwaarden aan de groep duidelijk maken. En dat er een slim en snel samenspel tussen de woongroep en corporatie is. De bewoners zelf kunnen met elkaar een soort mentale overeenkomst sluiten. Dit houdt in dat zij met elkaar nadenken over verwachtingen, over de samenstelling van de groep en het zorgaspect. De methodiek maakt dat het proces sneller verloopt en initiatiefnemers niet 9 jaar hoeven te wachten tot de wens is gerealiseerd.

Ook op congres 5 september aandacht voor kleurrijke kracht

Voor een migrantenoudere kan wonen in een woongemeenschap een passende woonvorm zijn, maar niet alle migrantenouderen zullen hiervoor kiezen. Kenners van migrantengroepen noemen het een emancipatieslag van deze groep. “Dat zij zelf het heft in handen nemen en nadenken over het eigen ouder worden is natuurlijk prachtig en getuigt van emancipatie”, volgens Freddy May van het NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. Het NOOM verzorgt met een presentatie op het congres van 5 september dat geheel in het teken staat van Lokale kracht .

Yvonne Heygele, projectleider bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) gaan in hun krachtsessie uitgebreid in op de lokale kracht van oudere migranten. Migranten organisaties brengen veel vrijwilligers op de been en hebben daarmee een ‘positie’ in gesprekken met gemeenten, zorgorganisaties, corporaties. Tijdens de workshop zijn ook oudere migranten aanwezig om te vertellen over hun ervaringen. Zo dat deelnemers inzicht krijgen in de kracht van de ouderen, of dit nu is op het terrein van het opzetten van een woongemeenschap of het samen ondernemen van activiteiten. Het gaat erom dat de kracht van oudere migranten wordt gezien en benut, zodat zij oud kunnen worden op de manier waarop zij zelf graag willen, net zoals de Turkse mijnheer van de woongemeenschap Buskenblazer te Amsterdam.  

Meer informatie

* Zie voor het volledige interview de thesis ‘Ik woon niet waar ik ben geboren’