Prognoses bevestigen bevolkingskrimp – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009 – 2040 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Krimp vooral in de periferie

Bevolkingskrimp treedt volgens de prognose vooral op in de het noordoosten van Groningen, het zuiden van Limburg en het zuiden van Zeeland. Rond 2025 is in die gebieden de omvang van de krimp al opgelopen naar ruim 150 duizend inwoners. Het is vooral de vergrijzing die ten grondslag ligt aan de krimp in de randen van Nederland. Ook trekken in deze gebieden jongeren weg naar centralere delen van Nederland vanwege studie en werk.

Gevolgen woonzorg aanbod

Krimp heeft ook voor wonen en zorg aanzienlijke consequenties. Bouwambities moeten drastisch worden bijgesteld, er moeten andere woningen worden gebouwd, kwaliteit in plaats van kwantiteit en er moet regionale afstemming komen over bouwafspraken. Voor zorgorganisaties wordt de daling van de bevolking gecompenseerd door de toenemende zorgvraag van ouderen. Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten van april 2009 was bevolkingskrimp en ouderenhuisvesting een van de onderwerpen. De aanpak in de krimpregio Parkstad Limburg stond daarbij centraal. 

Groei vooral in de Randstad

De totale bevolking van Nederland blijft overigens wel doorgroeien: in 2040 telt ons land 17,5 miljoen inwoners, ongeveer één miljoen meer dan nu. Deze forse groei doet zich vooral voor in de Randstad en Midden-Nederland.

Meer informatie

  • Persbericht CBS
  • Aanpak gevolgen bevolkingskrimp in Parkstad Limburg