Blog: WijkWegenWacht helpt mensen op weg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Eigen verantwoordelijkheid. Je leest en hoort het overal. We moeten (weer) meer onze verantwoordelijkheid nemen. Zowel in de zorg voor elkaar, voor familie als voor onszelf. Corporatie Woonwaard experimenteert met andere instellingen uit het maatschappelijk middenveld en wijkbewoners met een project waarbij niet alleen burgers maar ook professionals hun verantwoordelijkheid nemen.  Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een blog over.

gepubliceerd: 27-08-2012