Herbestemmen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Ook levert herbestemming een bijdrage aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

herbestemmen-9245434

De praktijk van herbestemming

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg liet samen met Architectuur Lokaal, drie deelonderzoeken uitvoeren over de praktijk van herbestemming. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 2009-2011 door RIGO Research en Advies in samenwerking met Architectuur Lokaal. De volledige rapporten en casestudies vindt u in de linkerkolom. In mei 2012 verscheen het boek ‘Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen’ dat de belangrijkste inzichten uit het onderzoek in woord en beeld voor het voetlicht brengt.