Win € 75.000 met een vernieuwend idee – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt dan kans op € 75.000 om uw idee uit te voeren.

De prijs heeft als thema: ‘Goed je te ontmoeten’. Juist als mensen elkaar ontmoeten, kunnen zij elkaar leren begrijpen en inspireren. Daardoor is het makkelijker om met elkaar problemen aan te pakken die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloeden. Bijvoorbeeld in de zorg, in de wijk, op school of op het werk. Elke vondst is welkom. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontmoeting tussen zorgverlener en cliënt. Tussen vrijwilliger en professional. Tussen jong en oud. En tussen allochtoon en autochtoon. Zolang het maar een nieuw idee is en het bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Insturen loont

Insturen voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs loont. Er is er 1 prijs beschikbaar van € 75.000, maar ook andere inzenders maken kans op financiering. Zo krijgt een selecte groep kanshebbers hulp in het Zorgvernieuwingsatelier om hun plannen verder uitgewerkt te krijgen. En worden zij in contact gebracht met potentiële financiers tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag.

Initiatiefnemers prijs

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs wordt georganiseerd door ZonMw en VSBfonds. De prijs is bedoeld om het innovatief vermogen in de zorg- en welzijnssector te prikkelen. 

Meer informatie