Blog: De ritmes van burgerinitiatieven – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

‘Lichte gemeenschappen’, zo noemt professor Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de huidige burgerinitiatieven. “Je levenslang op iets vastleggen is niet meer van deze tijd”, sprak zij onlangs tijdens de jaarvergadering van Stichting Het Maagdenhuis met het thema ‘Van ontmoeting naar betrokkenheid’. Toch betekent veel doorstroom niet meteen minder betrokkenheid. Het vergt wel een nieuwe manier van denken, meer vanuit ritmes. Yvonne Witter, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, schreef een blog over deze ‘ritmes van burgerinitiatieven’.

Op woensdag 3 april 2013 vindt het tweede congres ‘Lokale kracht’ plaats over het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheid en professionals in wonen, welzijn en zorg. Dit vervolg op de succesvolle bijeenkomst van dit najaar wordt georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met diverse (branche)organisaties in wonen, welzijn en zorg. Reserveer de datum alvast in uw agenda voor het nieuwe jaar!

Meer informatie