Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van Xanten vinden dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een duurzame WWZ-organisatie. Dat voorkomt dat we over een paar jaar moeten opbouwen wat we net hebben afgebroken.

In deze reeks verschijnen nog twee andere artikelen over het:

  • verbinden van beleid gericht op een goed gebruik van algemene voorzieningen;
  • opstellen van beleid voor het betrekken van burgers bij beleid en ondersteuning.

W+W+Z Me(e)ting op 21 april

De afgelopen twee jaar hebben ruim 50 gemeenten in het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! nieuwe inzichten opgedaan. Bent u geïnteresseerd in vernieuwende aanpakken voor regie en samenwerking die met succes zijn toegepast? En wilt u leren van wat er niet goed ging in andere gemeenten? Wilt u handvatten om aan de slag te gaan met thema’s als burgerparticipatie of het scheiden van wonen en zorg? Kom ‘meten’ op de W+W+Z Me(e)ting op 21 april in Utrecht. 

Meer informatie

gepubliceerd: 21-03-2011