alle dossiers… – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn organiseren hun aanbod dichtbij de..

Steeds vaker krijgen historische panden een nieuwe bestemming voor wonen en..

Het aantal oudere migranten neemt toe. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn..

Steeds vaker komt het voor dat de zorg aan een hulpvrager wordt gegeven door..

Wet- en regelgeving zorg en welzijn die van belang is voor wonen en zorg:

Het programma ‘Wijk- en Buurtgericht werken’ omvat tien experimenten die tot..

In opdracht van de ministeries van WWI en VWS voert het Kenniscentrum samen..

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reƫle valkuil..

Wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn zijn divers. Ook de..

‘Levensloopgeschikte woningen’ is het overkoepelende begrip voor woningen die..

Het hart van een woonservicegebied is vaak een multifunctionele accommodatie..

Wonen, welzijn en zorg bijeen brengen in woonservicegebieden en andere..

Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen..

De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen van een..

We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan..

We spreken van ‘kleinschalig wonen’ als een kleine groep mensen, die..

Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te..

Wet- en regelgeving wonen die van belang is voor wonen en zorg:

Sinds januari 2013 is ‘scheiden wonen en zorg’ een feit. Het Aedes-Actiz..

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor mensen om hun specifieke woonwensen te..

Een zorghotel biedt tijdelijke zorg met kenmerken van een hotel. Dat betekent..

gepubliceerd: 03-01-2010