Lokale kracht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te organiseren op lokaal niveau. Daar waar burgerinitiatieven, overheid en organisaties in wonen, welzijn en zorg elkaar vinden, ontstaat Lokale Kracht. Wat deze omslag naar cocreatie betekent voor de betrokken organisaties en burgers leest u in dit dossier.

woonprojekt-ysselstein-5454199
Zorgcoöperaties en Stadsdorpen krijgen steeds meer navolging. Burgers nemen hun verantwoordelijkheid en wachten niet op het aanbod van overheid en organisaties. Ze doen het zelf! Aan gemeenten en aanbieders van wonen, welzijn en zorg de uitdaging hoe ze hierop kunnen inspelen.

Het Kenniscentrum participeert in en stimuleert nieuwe netwerken die ontstaan tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, ontwikkelt kennis en brengt betrokkenen samen tijdens het jaarlijkse congres Lokale kracht.