Lokale kracht Uitgelicht: SamenOud – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Preventie en regie houden zijn de sleutelwoorden van het bijzondere project SamenOud. Op het congres ‘Lokale kracht’ is op 5 september een krachtsessie volledig gewijd aan het nieuwe zorgmodel dat in het kader van SamenOud wordt ontwikkeld, een transitieproject in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In het project wordt een herontwerp van het zorgaanbod aan ouderen ontwikkeld en geïmplementeerd in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Er doen ongeveer 1.500 ouderen mee.

SamenOud heeft als doel ouderen zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te laten houden en hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Coen Ronde, één van de projectleiders: “Toen bij de startbijeenkomst van dit project de grootste groep in het project werd benoemd als ‘niets mee aan de hand’, zeiden de aanwezige ouderen dat die groep zich nog prima kan inzetten voor de maatschappij en eigenlijk als ‘veel te bieden’ zou moeten worden aangemerkt. Deze groep heeft veel kennis en ervaring en kan aangesproken worden om actief te zijn in verenigingen, buurten en wijken.” 

Zelfmanagement

Veel aandacht gaat uit naar zelfmanagement. Vanuit het project  zijn zogenoemde SamenOud-dagen georganiseerd voor de zelfmanagementgroep. Tijdens deze dagen werd informatie verstrekt over voeding en beweging, maar ook voorlichting gegeven over sociale contacten. Na een gezamenlijke lunch volgden diverse activiteiten, zoals fietstochten, dorpswandelingen, koersballen en bewegen op muziek. Doel van de SamenOud-dagen is om ouderen te stimuleren alert blijven op hun eigen situatie en bewust te worden van de mogelijkheden om de eigen regie te behouden. De intentie is deze dagen te herhalen en  welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, gemeenten en de corporaties dit gezamenlijk te laten oppakken. “Je moet de mensen blijven informeren”, aldus Coen Ronde. “Want opvallend is dat mensen vaak niet weten wat er mogelijk is en waar ze moeten zijn voor vragen.”

Ouderenzorg Team

Vanuit het project wordt zorg en begeleiding voor de meest complexe en kwetsbare ouderen georganiseerd door een Ouderenzorg Team. Dat team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Het UMCG onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen én of het de samenleving minder geld kost. Meer weten? Kom naar de krachtsessie op 5 september! 

Meer informatie