Verzorgingshuis als dorp in een dorp – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het verdwijnen van het lokale verzorgingshuis. Daarmee verdwijnen ook centrale voorzieningen in het dorp. ActiZ maakte een filmpje over de buurtfunctie van het verzorgingshuis.

Meer dan zorg

In kleine dorpen is het verzorgingshuis vaak één van de laatste voorzieningen. De school is al weg, de bibliotheek en de winkel. Voor ouderen in het dorp heeft het lokale verzorgingshuis een belangrijke functie als ontmoetingsplek, het enige winkeltje in het dorp en de plek voor pinnen, kapper en warme maaltijd. Als het verzorgingshuis verdwijnt hebben niet alleen de bewoners die in zorg zijn er last van. Ook voor zelfstandige ouderen vallen veel voorzieningen en welzijnsactiviteiten weg.

ActiZ ging kijken in verzorgingshuis Nij Dekama in Weidum. Bekijk hieronder de film.