Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

‘BloemRijk samen wonen, jong en oud’ in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van woningcorporatie QuaWonen en Zorgberaad Midden-Holland in samenwerking met buurtbewoners, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. BloemRijk bevordert de leefbaarheid, sociale cohesie en intergenerationele zelforganisatie onder meer door de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte en door gebruik te maken van een buurtovereenkomst. Ook de buurtcoach, die de bewoners ondersteunt in het samen wonen en leven en hen activeert en stimuleert tot participatie, speelt een belangrijke rol in de buurt. Harriëtte Mesland van Mesland Consultancy en Rita Schoen, regiomanager van QuaWonen, zijn ervan overtuigd dat het concept van BloemRijk en de ontwikkeling van de eigen kracht van de bewoners zonder deze instrumenten niet zo succesvol zou zijn geweest.

‘Het zijn de bewoners van BloemRijk die de hoofdrol spelen en met en zoveel mogelijk op eigen kracht een betrokken buurt vormen. Maar de buurtcoach is onmisbaar. Zij moedigt bewoners aan actief te worden in de buurt en samen activiteiten te organiseren. Zij scout talenten bij buurtbewoners. Zij is aan het ‘makelen’ en schakelen. Soms is ze een mediator, soms een stimulator’, licht Harriëtte Mesland toe. Mesland is vanaf een vroeg stadium betrokken geweest bij BloemRijk en heeft de buurt zien ontwikkelen. ‘Van begin af aan is BloemRijk gebaseerd geweest op een mix van jong en oud, wat ook nadrukkelijk in de woningtoewijzing een rol heeft gespeeld. Jongeren, gezinnen met kinderen en senioren betekenen samen iets voor elkaar en voor hun buurt. En die bereidheid is er. Zo zorgen bewoners voor het onderhoud van openbaar groen in de wijk en runnen zij onder meer zelfstandig de ontmoetingsruimte’, aldus Mesland

Veel saamhorigheid

‘Jongeren organiseren eigen activiteiten, zoals een zeskamp. Maar er vinden ook regelmatig activiteiten plaats waar jong en oud aan deelneemt. ‘Een keer hadden jongeren bij het spelen van een partijtje voetbal een bloemperkje beschadigd. Dit voorval dreigde uit te monden in een conflict, maar een oudere bewoner stelde voor om samen met deze jongeren het perkje te herstellen. Dat is gebeurd en bleek succesvol. Jong en oud knapte het perkje op en nu bloeien er mooie bloemen’, vertelt Mesland. ‘Er is veel saamhorigheid. Laatst, op zondagochtend vroeg, troffen buurtbewoners een buurman met beginnende dementie in een bushokje aan. Hij wilde met de bus naar zijn vrouw die tijdelijk in het ziekenhuis lag. Maar er reed die dag geen bus, dus hebben buurtbewoners hem naar zijn vrouw gebracht.’

Sociale cohesie bevorderen

In Krimpen aan de IJssel gebeurt niet alleen veel in BloemRijk, maar ook in andere buurten. In een tweede herstructureringswijk is de buurtcoach werkzaam met als taak om de sociale cohesie te bevorderen. Ook hier is de buurtcoach een belangrijke spin in het web die partijen verbindt en gebruik maakt van talenten van de bewoners. Ook in Schoonhoven is Qua Wonen bezig met het bevorderen van de leefbaarheid. De corporatie blijft investeren in dergelijke projecten omdat overlast of het wegvallen van de cohesie op lange termijn zowel financieel als sociaal meer schade aanricht. ‘De corporatie vervult een belangrijke schakel in de keten. Zij signaleert veelal als eerste de problematiek achter de voordeur en kan deze oppakken of met andere organisaties samen aanpakken’, aldus Harriëtte Mesland. Het inschakelen van een buurtcoach kan goed werken. Mesland heeft een evaluatie verricht naar de inzet van de buurtcoach. Zij concludeert dat BloemRijk nu op eigen kracht draait, maar dat de inzet van de buurtcoach nodig blijft om het vol te houden.  

Meer informatie