Meedoen kan iedereen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen gecombineerd werden in gezamenlijke activiteiten. En ja, er kan meer gezamenlijk dan tot dusver gebeurt, maar niet onbeperkt. Deskundige begeleiding blijft toch vaak nodig en des te meer als de groepen diverser van samenstelling zijn. Welzijnsactiviteiten worden tegenwoordig door vrijwilligers uitgevoerd; die kun je niet belasten met al te zware problematiek. En het maakt ook verschil of het arbeidsgerelateerde activiteiten zijn of vrijetijdsinvulling. Toch kan er wel meer samen worden opgezet, meent Linda Sanders, die voor het Kenniscentrum aansprekende voorbeelden uit het land onderzocht. Aan de hand van deze projecten trekt zij in het uitgebreide artikel ‘Meedoen kan iedereen, onderzoek voorbeelden activiteiten voor meerdere doelgroepen’ haar conclusies

Maak kennis met de voorbeeldprojecten

Onbeperkt actief Deventer

In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke beperking. Samen activiteiten ondernemen is de basis om elkaar te leren kennen en om te werken aan een inclusieve samenleving, op het niveau van buurt en wijk.

Woonproject Trisor in Leiden

In de Leidse wijk de Hoge Mars staat sinds 2012 het wooncomplex Trisor met koop- en huurwoningen voor iedereen, waaronder woningen voor senioren, voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met een GGZ-achtergrond. Er is een lunchcafé dat gerund wordt door clienten van s Heerenloo, met ondersteuning van Robijnhof (ouderenzorg). En er komt een fietsenwerkplaats waar clienten van Rivierduinen hun diensten aan de wijk aanbieden.

Open inloop Sneek

In een gebouw van welzijnsorganisatie Timpaan, organiseert Mind-up (GGZ Noord-Nederland) een deel van haar groepsactiviteiten en open inloop. Daardoor komen hun cliënten in contact met andere gebruikers van het gebouw en werken de betrokken organisaties meer met elkaar samen.

De Rode en Blauwe Loper in Utrecht

De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met een psychische of lichte verstandelijke handicap en aanverwante problematiek. Gedurende meerdere dagdelen zijn er diverse activiteiten, waaronder samen koken en eten.

Hier woon ik in Tilburg

In diverse wijken in Tilburg worden activiteiten georganiseerd met en door kwetsbare wijkbewoners en professionals om mensen met beperkingen (hoofdzakelijk verstandelijke beperkingen) te laten meedoen en begrip te kweken. Het netwerk van professionals in de wijk is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Werkpro in Noord-Nederland

Werkpro is een bedrijf dat activiteiten en begeleiding biedt voor mensen die op eigen houtje (nog) geen reguliere werkplek kunnen vinden Zowel re-integratie als activering, zorg en diensten worden geboden op diverse locaties en in diverse werkbedrijven.

Powercentra in Enschede

In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren om zodoende te werken aan hun zelfvertrouwen en stappen te zetten richting arbeid en zinvolle dagbesteding. De centra worden door de doelgroep zelf gerund.