Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De brochure ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’ van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking. 

Steeds meer ouders richten kleinschalige woonvormen op met zorg en begeleiding op maat: het particulier wooninitiatief. Zij vinden een leven in een grote instelling geen prettig vooruitzicht voor hun gehandicapte kind en willen zelf de regie houden over het wonen, de zorgverlening en de begeleiding. Anno 2010 zijn ruim 200 wooninitiatieven gerealiseerd en meer dan 100 zijn in oprichting. Belangrijke partners bij het realiseren van een wooninitiatief zijn de ouders/initiatiefnemers, de gemeente en een woningcorporatie.

Maatwerk

Particuliere wooninitiatieven zijn een bijzonder voorbeeld van vraaggestuurd wonen, waarbij zorg en begeleiding voor de bewoners bij derden wordt ingekocht. Het gaat om een vrij nieuwe ontwikkeling, waarvoor geen blauwdruk van één bepaald woonconcept voor handen is. Wooninitiatieven zijn maatwerk. In de brochure staan aanraders beschreven. Opgedane kennis en ervaringen van drie betrokken partijen bij gerealiseerde wooninitiatieven zijn opgetekend.

Rol zorgaanbieders

De focus van de brochure ligt op het realiseren van de woningen. De organisatie van de zorg in de wooninitiatieven is een volgend vraagstuk dat in een nieuw project van het Landelijk Steunpunt Wonen centraal staat. Hierin komen zorgaanbieders aan het woord over hun ervaringen met het realiseren van wooninitiatieven.

Project

Het project ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten! ‘ waar de brochure het resultaat van is, werd mogelijk gemaakt door financiële steun van de ministeries van VROM/WWI en VWS en van Aedes vereniging van woningcorporaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten participeerde in het project.

Meer informatie