S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen in hun thuissituatie. Een van de manieren om langer thuiswonen voor mensen met dementie mogelijk te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Platform31 ontwikkelde een handreiking voor woningaanpassingen bij dementie, gericht op mantelzorgers.

Comfortabel wonen met dementie - Platform31

Aanpassen van woon- en leefomgeving

Er is inmiddels veel kennis over dementie-vriendelijk wonen en ontwerpen, maar dit blijft vaak hangen bij professionals. Om ook burgers van deze kennis gebruik te laten maken heeft Platform31 een handreiking voor woningaanpassingen bij dementie opgesteld, gericht op mantelzorgers. Samen met een aantal experts is dit document ontwikkeld en vervolgens getoetst op gebruiksvriendelijkheid op een aantal plekken in Nederland.

Geen standaardpakket

Er is veel inzicht opgedaan in het project over behoefte aan woningaanpassingen bij dementie en de wijze waarop de persoon zelf en zijn of haar mantelzorgers daarbij het best ondersteund kunnen worden. Een van de lessen is dat langer thuiswonen niet met een standaardpakket aan hulpmiddelen geregeld wordt. Mensen moeten eerst met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. De handreiking helpt hen daarbij. Die nieuwe blik leidt vervolgens vaak niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist tot de keuze voor precieze, kleinere ingrepen. Hier is al veel winst mee te maken.

Langer thuis

De definitieve versie van de handreiking en een kort rapport over de lessen uit het project zijn nu voor iedereen beschikbaar. In het kader van het programma ‘Langer thuis’ ontwikkelen Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ook een brochure over wonen met dementie voor woningcorporaties. Tevens komen er in het najaar enkele regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

03-07-2014 16:04

Meer informatie

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’
Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers. Meer informatie via platform31.nl/langerthuis

E F