Uitgelicht: Extramuralisering in de praktijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De transitie van de zorg is volop in gang en houdt menig zorgorganisatie en corporatie bezig. Sinds twee jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling, de komende jaren moeten ook mensen met een zwaardere zorgvraag vaak langer thuis blijven wonen. In 2013/2014 ging het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek naar de uitwerking van het overheidsbeleid. Hoe kijken zorgaanbieders, woningcorporaties, wetenschappers en gemeenten aan tegen deze maatregelen en wie zijn eigenlijk de mensen die dit raakt? De zoektocht resulteerde in de goed gelezen en nog steeds actuele online artikelenreeksen ‘Het gezicht van extramuralisering’ en ‘Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk’, die het Kenniscentrum opnieuw onder de aandacht brengt.

publicatiesnieuw-3900425

Journaliste Antoinette Reerink reisde het land door en sprak zowel met ouderen als met bestuurders en medewerkers in de sectoren wonen en zorg voor haar artikelenserie ‘Het gezicht van extramuralisering’. Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) lieten in de artikelenreeks ‘Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk’ zorgondernemers en corporaties aan het woord die aan de slag zijn gegaan met het scheiden van wonen en zorg. Ook schreven zij een Factsheet (pdf), waarin de belangrijkste begrippen en feiten aan bod komen waar verzorgingshuizen mee te maken hebben bij de transitie.

Het gezicht van extramuralisering (pdf)

 • ‘Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten’
  Het verhaal van de bewoners van verzorgingshuis De Koperhorst in Amersfoort
 • ‘Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland’
  Interview met initiatiefnemers en onderzoekers woonservicegebied Dronten
 • De overheid doet alsof mensen met een lichte zorgvraag niet meer bestaan
  Interview met Harry Rietveld directeur-bestuurder van woningcorporatie SOR
 • ‘Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd’
  Interview met Gerard Schoep, directeur-bestuurder van Zorgcentra Zuidwest Drenthe
 • ‘Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn’
  Interview met Hans Arnoldy, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Livio
 • VNG wil af van Ciz en compensatiebeginsel Wmo
  Interview met Erik Dannenberg, voorzitter commissie Gezondheid en Welzijn VNG
 • Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ
  Interview met Jos de Blok van Buurtzorg
 • Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu ‘VPT-huis’Interview met Ronald Hugers, locatiemanager verzorgingshuis Hoppesteyn

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk (pdf)

 • Verhuur in het verzorgingshuis: hoe doen corporaties, zorgondernemers dat?
  Rechtstreeks verhuren aan cliënten en de eisen die met verhuren samenhangen
 • Financiële dekking voor algemene ruimten in het verzorgingshuis
  Creatieve oplossingen voor dit nijpende vraagstuk
 • Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling
  (Zorg)woningen bij de juiste klanten onder de aandacht brengen
 • De pijn verdelen: samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie bij SWZ
  Samenwerken ondanks conflicterende belangen, complexiteiten en beheers problemen
 • Meeliften op bestaande huizen: een betaalbaar full-service arrangement
  Oplossingen en rekenvoorbeelden voor betaalbare en aantrekkelijke dienstverlening
 • Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk
  Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg
 • Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen
  Het belang van een goed klantcontact

Meer (feitelijke) informatie over de onderwerpen die in deze artikelenreeksen behandeld worden, is te vinden in het KCWZ-dossier Scheiden Wonen Zorg.