Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

langerthuis2-3226532
Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken in 2016-2017 aan het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis in eigen buurt. Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

‘Langer Thuis’ werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. Het ministerie van BZK en het ministerie van VWS ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen. In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt ‘Langer Thuis’ met het werkveld naar concrete oplossingen. Het programma kent twee perioden: Langer thuis 2013-2015 (in samenwerking met Movisie) en Langer thuis 2016 – 2017.

Langer thuis 2016-2017

De vier thema’s voor 2016-2017 zijn:

Lees meer in de programmabeschrijving 2016-2017

Langer thuis 2013-2015

Lijn 1: Voorbij het verzorgingshuis

Langs de lijn ‘Voorbij het verzorgingshuis’ staat de opgave van het verzorgd wonen van langdurige zorgvragers centraal. Het gaat om ontwikkelkansen in de bestaande woningvoorraad voor betaalbare vormen van verzorgd wonen, mogelijkheden om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen.

Lijn 2: Het nieuwe samenspel

Het nieuwe samenspel biedt richting aan de nieuwe samenwerkingen op lokaal niveau. Nieuwe spelers – particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven – krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid. Het gaat om een andere rolneming en rolverdeling.