S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Doelgroepen

Dementie

De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie fors toe. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Via Alzheimer Nederland is de prognose op gemeenteniveau te bekijken.

Mensen met dementie blijven steeds langer thuiswonen. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en woningcorporaties? Er zijn tal van maatregelen te nemen die het zelfstandig wonen (beter) mogelijk maken. Denk hierbij aan het aanpassen van de woning, het inzetten van technologie, het trainen van medewerkers die contact hebben met mensen met dementie enzovoorts. Kijk hiervoor in de Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen of de brochure 'Huurders met dementie' voor woningcorporaties.

Ook zijn er verschillende vormen van wonen met zorg gericht op mensen met dementie. Van intramuraal wonen in kleinschalige groepswoningen, zelfstandige woningen in een beschutte omgeving tot zorgboerderijen en mantelzorgwoningen. Welke nieuwe woon- en zorgvormen worden in het veld ontwikkeld? En hoe bepaal je als zorgorganisatie of corporatie welke vorm en welk vastgoed het beste past bij de (toekomstige) bewoner met dementie? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg laat in een artikelenreeks verschillende nieuwe woonvormen voor mensen met dementie zien. Verder een aantal voorbeelden van woonvormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen.

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef voor het katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur over het belang van een dementievriendelijke samenleving en de gezamenlijke opgave die er ligt voor burgers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten om huis en omgeving dementievriendelijk in te richten.

Nieuws

OdenseThuis winnaar Human Included-prijs

17 OKT 2018 - Een woongroep realiseren voor mensen met dementie gerund door bewoners en familieleden zelf, is het doel van de initiatiefgroep OdenseThuis. Het Humanistisch Verbond reikte...

Blog – Ook mensen met dementie willen iets te kiezen hebben

20 SEP 2018 - Morgen op 21 september is het Wereld Alzheimer dag en het is de hele week de week van de dementie. Een week om stil te staan bij de vele mensen op de wereld en in Nederland...

Thuiszorgtechnologie komt niet uit startblokken

22 AUG 2018 - In een pilot voor 20 mensen met beginnende dementie biedt zorgaanbieder Cordaan in Amsterdam een virtueel verzorgingshuis. 'We krijgen steeds vaker te maken met...

Nieuwe toolkit dementievriendelijk ontwerpen

26 APR 2018 - Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van een woning en woonomgeving effect heeft op mensen met dementie. De principes van dementievriendelijk ontwerpen worden dan...

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen: Een gezonde woonomgeving voor mensen met dementie

24 APR 2018 - Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren is heel prettig voor de...

09-11-2015 13:34

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F