Dementie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie fors toe. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Via Alzheimer Nederland is de prognose op gemeenteniveau te bekijken.

Mensen met dementie blijven steeds langer thuiswonen. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en woningcorporaties? Er zijn tal van maatregelen te nemen die het zelfstandig wonen (beter) mogelijk maken. Denk hierbij aan het aanpassen van de woning, het inzetten van technologie, het trainen van medewerkers die contact hebben met mensen met dementie enzovoorts. Kijk hiervoor in de Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen of de brochure ‘Huurders met dementie’ voor woningcorporaties.

Ook zijn er verschillende vormen van wonen met zorg gericht op mensen met dementie. Van intramuraal wonen in kleinschalige groepswoningen, zelfstandige woningen in een beschutte omgeving tot zorgboerderijen en mantelzorgwoningen. En woonvormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. Bekijk hier een aantal voorbeelden.

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef voor het katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur over het belang van een dementievriendelijke samenleving en de gezamenlijke opgave die er ligt voor burgers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten om huis en omgeving dementievriendelijk in te richten.