S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Doelgroepen

Eenzaamheid

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info) De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Woningcorporaties en zorgorganisaties spelen een rol bij het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Huismeesters van woningcorporaties kunnen signalen van eenzaamheid signaleren en doorgeven. Corporaties en zorgorganisaties kunnen ontmoetingsruimten faciliteren en contactbevorderend bouwen. Zij kunnen helpen om sociale netwerken versterken van kwetsbare mensen, door middel van projecten als buurcirkel.

Daarnaast worden er in veel gemeenten activiteiten georganiseerd zoals de Boodschappen Plus Bus of zijn er cursussen om vriendschappen te maken en ontmoetingsmiddagen. Er zijn wijkrestaurants waar woningcorporaties en zorgorganisaties meestal bij betrokken zijn. Ook qua woonvormen is er steeds meer mogelijk om eenzaamheid te voorkomen, zoals de Thuishuizen, een woonconcept voor ouderen die dreigen te vereenzamen.

Artikelenreeks 'Levendige ontmoetingsplekken'

  • In Den Bosch wist vrijwilligster Jenny Lobregt met de nodige creativiteit het ingedutte ouderentrefpunt ’t Meijerke om te vormen tot een ware ‘Huiskamer van de Buurt’. De uitgave ‘Levendige ontmoetingsplekken’van Carin Giesen bundelt acht reportages over deze en andere aansprekende ontmoetingsplekken. Stuk voor stuk plekken waar mensen in gesprek raken, waar ook mensen die zich eenzaam voelen of een klein netwerk hebben zich op hun gemak voelen.

Nieuws

Een nieuwe morgen: inspiratie voor verbinding van jong en oud

08 NOV 2018 - In de documentaire 'Een nieuwe morgen' vertelt regisseur Kim Brand het verhaal van verzorgingshuis Tuindorp Oost in Utrecht waar jong en oud samen wonen. De film was...

Corporaties werken aan sociale netwerken

27 SEP 2018 - Wat kan een woningcorporatie doen tegen eenzaamheid bij huurders? Kan ze helpen bouwen aan sociale netwerken? Antwoorden daarop vindt u in de publicatie Bouwen aan sociale...

Steeds meer aandacht voor ontmoeting

17 APR 2018 - De aandacht voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid groeit bij overheid, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter merkt...

Blog - Zijn woningcorporaties klaar voor de vergrijzing?

29 MRT 2018 - Afgelopen jaren is veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. De rol van woningcorporaties verandert daardoor. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de...

Woonzorglandschap in beweging: acht Living Labs

21 MRT 2018 - De verzorgende samenleving waar Nederland decennialang om bekend stond, heeft plaats gemaakt voor een meer participerende en co-creërende samenleving waarin praktijk en...

21-12-2015 12:18

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F