ZorgButler: wonen in een verzorgingshuis nieuwe stijl – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In Rotterdam is een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen ondersteuning, zorg en diensten. Een gesprek met Angela Kunne, één van de ZorgButlers en met Sandra Adrianow van de corporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), eigenaar van het complex.

pietje-belhuis-zorgbutlers-6608361

Betaalbaar wonen met zorgzekerheid en eigen regie

De ZorgButler is een woonvoorziening voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag. Alle bewoners hebben een persoonsgebonden budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen wonen zelfstandig, hebben een eigen voordeur, brievenbus en deurbel. Elke ZorgButler ‘runt’ een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het concept is gericht op betaalbaar wonen, met eigen regie, in een beschutte woonomgeving. En met iemand nabij die zorg en diensten kan regelen. Er moet wel zekerheid van zorg zijn, dat is wat mensen willen.

Pionieren

Het opstarten van de Zorgbutler was echt pionieren en het duurde wel even voor het concept helemaal goed ontwikkeld was. Maar nu staat er dan ook wat; in april 2017 opende het Pietje Bellhuis en zijn drie ZorgButlers van start gegaan.

Lees het gesprek met Angela Kunne (ZorgButler) en Sandra Adrianow (SOR) » (pdf)

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg voert samen met Platform31 een onderzoek uit naar nieuwe woonzorgarrangementen. Hoe wordt invulling gegeven aan de behoefte van ouderen die voorheen naar een verzorgingshuis zouden verhuizen? Welke trends zien we op de markt en welke initiatieven ontplooien organisaties en burgers? Hierover volgt een publicatie van het Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 in het voorjaar van 2018. De ZorgButler wordt in deze publicatie ook beschreven.