S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ervaringen met scheiden wonen zorg

In de meeste woonzorgcomplexen is sprake van scheiden van wonen en zorg. Dat betekent dat men daar al in een huur- of koopwoning woont. En daarnaast zorg en/of diensten aan huis ontvangt of gebruik maakt van dagopvang.

Westerwatering in Zaandam is een voormalig verzorgingshuis uit 1987 van Evean dat volledig geëxtramuraliseerd is. Verzorgd Wonen heet het nu, een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten Om dit te bereiken hebben de drie betrokken organisaties - de gemeente Zaanstad, de corporatie Parteon en de zorgaanbieder Evean - de handen ineen geslagen. Van het Zorgkantoor kreeg Evean de taak om het aantal intramurale plaatsen af te bouwen. Per locatie is gekeken naar de mogelijkheden. Voor de locatie Westerwatering was gelijk duidelijk dat transformatie naar zware zorg niet kon, het gebouw was daarvoor niet geschikt. Uiteindelijk is besloten het Verzorgd Wonen concept te ontwikkelen en de exploitatie van de buurtvoorzieningen, de zogenaamde plint, door Evean te laten doen. (2017)

Vrijwaard, aanbieder van ouderenzorg, thuiszorg, wonen en welzijn in de regio Den Helder, stelde zichzelf de opgave om drie verzorgingshuizen te transformeren naar meerdere alternatieve woonzorgmogelijkheden. Samen met Woningstichting Den Helder ontwikkelde de zorgorganisatie de kleinschalige woonzorgvoorziening Westhoek. Door de combinatie van koopappartementen, zorgwoningen en winkelruimten biedt Westhoek een uniek woonaanbod met zorgmogelijkheden. “Het benutten van lokale krachten zorgt voor een natuurlijke samenwerking”, aldus Jan Hoogendorp (adviseur bij BMC Advies). In het artikel 'Westhoek: transformatie naar alternatief woonzorgcomplex' deelt hij samen met Coert Veenstra (bestuurder van Vrijwaard) ervaringen rondom de ontwikkeling van het woonzorgcomplex. (2016)

All-inclusive: nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen

Is het mogelijk om een voormalig verzorgingshuis rendabel te exploiteren?
Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ volgden twaalf woningcorporaties en zorgorganisaties die een nieuw, betaalbaar woondienstenpakket ontwikkelen voor hun voormalige verzorgingshuizen. Uit de evaluatie van 2015 blijkt dat het concept, onder een aantal voorwaarden, rendabel te exploiteren is.

Bij De Zorgcirkel, een zorgorganisatie in Noord-Holland, is de organisatie inmiddels volledig ingericht om woningen te verhuren. Het artikel 'Van zorginstelling naar verhuurorganisatie' (Zorginstellingen, februari 2015) beschrijft de transformatie van De Zorgcirkel.

BrabantZorg en BrabantWonen hebben het scheiden van wonen en zorg uitgelegd door middel van een video.


Zorgorganisatie Inovum
sloot in 2012 twee verzorgingshuizen 'oude stijl' in het Gooi en zette de stap naar zelfstandig wonen met zorg dichtbij. "Ouderen willen uiteindelijk graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de vereiste en gewenste voorzieningen bij de hand. Dat kan in Veenstaete: zelf je huur en je wonen regelen en zelf bepalen voor wie je de deur open doet. En dus bepaal je ook zelf waaraan je je geld uitgeeft. Het is als een menukaart in een goed restaurant." Communicatie blijkt bij dit proces onontbeerlijk.Lees de ervaringen van Inovum

Ouderenhuisvester SOR uit Rotterdam verhuurt aan Lelie Zorggroep op zeven verschillende locaties zo'n 1000 eenheden. Ze besloten gezamenlijk de boeken op tafel te leggen en de consequenties van scheiden van wonen en zorg in kaart te brengen. Vervolgens is gekeken hoe de verliezen en winsten op complexniveau tegen elkaar kunnen worden weggestreept om zo de exploitatie van de totale vastgoedportefeuille zo veel als mogelijk kostendekkend te krijgen. De exploitatieverliezen die als gevolg van de maatregel ontstaan, worden door woningcorporatie SOR en de Lelie Zorggroep gedeeld.(januari 2013)

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten. Samen met ZZG Zorggroep werden de problemen benoemd. Hiervoor werden vervolgens praktische oplossingen bedacht. (februari 2013)

30-03-2017

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F