Doelgroepen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Psychische problematiek

  • Steeds minder mensen komen in aanmerking voor ‘intramuraal verblijf’, de vraag naar ambulante zorg en ‘verzorgd wonen’ neemt toe. De kaart in het artikel ‘Cijfers Psychische problematiek en wonen met zorg’ laat zien waar tussen 2013-2023 de grootste verandering optreedt.

Verstandelijke beperking

  • Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Een overzichtskaart bij het artikel ‘Cijfers Verstandelijke beperking en wonen met zorg’ laat de regionale impact zien en toont hoeveel personen met verstandelijke beperking over tien jaar geen intramurale indicatie meer hebben ontvangen.

Ouderen

  • In het artikel ‘Cijfers Ouderen en wonen met zorg’ toont een kaart van Nederland de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio in de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen.